•   4

  Regionstyrelsens uppsiktsroll för helägda/delägda bolag

 •   5

  Förlägga tandvårdsfrågorna i Hälsovalsutskottet

 •   6

  Beredskapsplan Region Gävleborg

 •   7

  Tilläggsinvestering – Folkhögskolornas byggprogram

 •   8

  Årlig ekonomisk justering av ersättning för barn- och ungdomstandvård inom tilldelad budget

 •   9

  Motion - Uppförandekod i regionfullmäktige

 •   10

  Framtidsbygget 2021 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.