Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

  Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige den 27 april och återremitterades till regionstyrelsen. 

   

 • Region Gävleborg ansvarar i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet för den regionala kollektivtrafiken i Gävleborgs län. I det ansvaret ingår enligt lag att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram.

   

  Hållbarhetsnämnden har år 2020 beslutat att ett nytt förslag till trafikförsörjningsprogram ska tas fram.

   

 • Förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har beslutat om ny förbundsordning och översänt den till medlemsregionernas fullmäktige för godkännande.

   

  Ärendet var uppe för beslut i regionfullmäktige den 27 april och återremitterades till regionstyrelsen. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.