Hoppa över navigering

Det finns ingen information att visa

Ingen agenda har publicerats

 • § 37

  Val av justerare

 • Göran Angergård inleder och informerar om vad som kommer presenteras.  

  Johan Sörensson informerar om säkerhetsläget och tänkbara konsekvenser på kort och lång sikt. 

  Katrien Vanhaverbeke informerar om hur företag i regionen påverkas.

  Annica Johansson informerar om regionens fondplaceringar.

  Johan Kaarme informerar om hur vården kan påverkas. 

  Johan Sörensson informerar om vad vi får och kan göra kopplat till bistånd. 

  Göran Angergård avslutar med att berätta om hur vi samarbetar mellan regionerna och andra aktörer. 

   

  Särskilt yttrande

  Patrik Stenvard (M) har inkommit med ett särskilt yttrande som bifogas protokollet. 

  Bilagor

 • Giltiga ukrainska pass och ID-handlingar ska vara att betrakta som giltiga färdbevis i Region Gävleborgs kollektivtrafik. Syftet är att stödja de människor som nu flyr Ukraina och underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg under perioden 4 mars 2022 till och med 31 maj 2022 med möjlighet till förlängning.

   

 • § 40

  Initiativärende från Sverigedemokraterna

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.