Hoppa över navigering
  •   1

    Val av justerare/justeringstid

  •   2

    Fastställande av dagordning

  • Att införa egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19 för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet. Serologisk testning som är en del av en patients pågående utredning skall dock vara avgiftsfri.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.