Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut

 •   4

  Info - Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem

 •   5

  Info - Månadsrapport

 •   6

  Info - Plan för god ekonomisk hushållning

 • Utfasningen av fossilfria bränslen samt att bidra till utveckling av den lokala industrin har under en längre tid varit ett av Region Gävleborgs uppdrag. I samband med upphandlingen av stadstrafiken i Sandviken har det framkommit en möjlighet att kombinera dessa då vi kan bidra till att dels direkt bidra till detta genom en investering i en begränsad test av vätgasdrivna fordon i trafik samt att vi därmed bidrar till att bygga kunskap kring ett av de drivmedel som ses som framtida möjliga. Vi för också dialog med fler aktörer i syfte att potentiellt skapa ett kunskapskluster i Regionen kring vätgas.

  Genomförandet kommer innebära en ökad kostnad för Hållbarhetsnämnden med 3 mnkr, vilket är 1 mnkr högre än den estimerade kostnaden innan genomförd upphandling. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen bidrar till finansieringen som ett led i den regionala utvecklingen av fossilfria alternativ och som ett led i den regionala utvecklingsstrategin, där bla utvecklingen av alternativa bränslen bidrar till både hållbarhetsmål samt utveckling av den regionala industrin. Ärendet informerades på utvecklingsutskottets sammanträde 8 juni.

 • År 2016 beslutade regionfullmäktige om genomförande av om- och nybyggnationer av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Framtidsbygget är samlingsnamn för en flertalet om- och nybyggnationer vid sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och motsvarar en byggnadsinvestering om cirka fem miljarder kronor. I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser.

  Framtidsbygget för Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus har ett långsiktigt perspektiv och klarlägger möjligheterna till fortsatt förnyelse och utveckling av byggnader och infrastruktur inom sjukhusområdena. Utgångspunkterna är Fastighetsutvecklingsplanerna för de båda sjukhusen, planer som redovisar utvecklingsmöjligheter och planstrategier. (Dnr RS 2015/2044)

 • Med hänvisning till reviderad tidplan budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 (Dnr 2020/589) föreslås att sammanträdesdagen flyttas från 2 september till 9 september (Regionstyrelsen beslutade 2019-09-04 om sammanträdesdagar för år 2020).

 •   10

  Info - Medborgarförslag - Passiv rökning

 •   11

  Regiondirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.