Hoppa över navigering
  •   1

    Val av justerare/justeringstid

  • Genom att införa dimensionerande fordon som en parameter vid fördelning av Tåg i Bergslagens underskott skapas bättre förutsättningar för respektive ägare att genomföra förändringar av trafikutbudet, som kräver fler fordon. Incitamentet att hushålla med de gemensamma fordonsresurserna stärks också.

    Hållbarhetsnämnden har behandlat ärendet 2019-09-26 som föreslår att fullmäktige antar ny ”Fördelningsmodell för Tåg i Bergslagen”.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.