Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 • Årets löneförhandlingar var för de flesta medarbetarna inom Region Gävleborg redan avslutade när parterna inom industrin meddelade att de hade kommit överens om ett avtal för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2025. Avtalsvärdet landade på 4,1 procent de första 12 månaderna. Industriavtalet brukar benämnas ”märket” eftersom nivån på löneökningsutrymmet i detta avtal uppfattas som normbildande för den övriga arbetsmarknadens löneutveckling.

   

  Eftersom lönerevisionen i Region Gävleborg understeg nivån för ”märket” satsas ytterligare 65 miljoner kronor för perioden 1 april 2023 till 31 mars 2024 på löneökningar för samtliga yrkesgrupper inom Region Gävleborg. Resultatet av de tidigare lokala löneförhandlingarna och utrymmet som fördelas inom ramen för den nya satsningen ska tillsammans uppgå till nivån på ”märket” för perioden 1 april 2023 till och med 31 mars 2024. Alla medarbetare i hälsovalssystemet inkluderas i satsningen genom att vårdpengen/kapiteringen höjs. Inom egenregin i hälsovalssystemet används höjningen för att höja medarbetarnas löner. Region Gävleborg utgår från att de privata vårdgivarna låter den utökade vårdpengen komma medarbetarna till del.

   

  Undantagna är nyanställda som redan har fått sin lönenivå fastställd för 2023 och två centralt framförhandlade avtalsområden som landat på ”märket” (Kommunal och Läkarförbundet).

   

  Tidigare satsning på vårdförbundets avtalsområde ligger utöver denna förstärkning.

   

  Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning baserad på prestation och det innebär att samma grund för bedömning av fördelning av löneutrymmet kommer att gälla för den extra lönesatsningen.

   

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.