Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut om vidaredelegering gällande att teckna upphandlingsavtal/ramavtal - RS 2022/1969
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av takduk och plåtdetaljer Hedesunda HC, Dnr RS 2022/1763
  • Programbeslut – Separat smittflöde barn, akuten, hus 29, plan 03, Gävle sjukhus - RS 2022/713-7
  • Programbeslut – Ombyggnation, Hematologmottagningen, hus 01, plan 10, Gävle sjukhus  - RS 2022/713-8
  • Byggnadsinvestering- Utbyte av styr- och övervakningssystem – Gävle sjukhus, hus 38 - RS 2022/713-9
  • Byggnadsinvestering – Montering av vattenavstängningar, hus 1-5, plan 2-3 Bollnäs sjukhus - RS 2022/713- 10
  • Tilldelningsbeslut - Interimslösningar - RS 2022/238
  • Tilldelningsbeslut - Datortomograf inför strålbehandling - RS 2021/1401
  • Tilldelningsbeslut - Diskdesinfektorer - Endoskopi - RS 2021/2712
  • Tilldelningsbeslut - Analysinstrument, reagenser och tillbehör - RS 2021/1814
  • Tilldelningsbeslut - Medicinska gaser - RS 2021/2287
  • Likalydande tilldelningsbeslut - provtagningsstolar och britsar - RS 2021/1160
  • Tilldelning - Flergångskuddar till vården - RS 2022/191
  • Tilldelningsbeslut - Evakueringsmoduler till Gävle sjukhus - RS 2021/2017
  • Tilldelningsbeslut - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Tilldelningsbeslut - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Tilldelningsbeslut Visselblåsarfunktion - RS 2022/560
  • Sårbarhetsscanning POC - RS 2022/1143
  • Avtal - Uppgradering av datortomografer - RS 2022/727
  • Avtal - Motionsrace - RS 2022/980
  • Avtal - Uppgradering konventionell röntgen RTG2 Hudiksvall - RS 2022/982
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, Kirurgmott Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/572
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, SterilC Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/573
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, Endoskopi Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/571
  • Serviceavtal Roto-Gene Q MDx - RS 2022/895
  • Avtal konsult processledning och process stöd - RS 2022/624
  • Nationellt förhandlat avtal avseende Adakveo - RS 2022/231
  • Konsult Kvalificerad Skyddsrumssakunnig - RS 2022/1106
  • Avtal - Utbildning i samtal & Behandling via videosamtal - RS 2022/1037
  • Avtal- Utbildning i Sharepoint - RS 2022/705
  • Avtal - Gästundersökning - RS 2022/737
  • Avtal Diskdesinfektorer Endoskopi - RS 2021/2712
  • Direktupphandling Neurofysiologiska konsulttjänster - RS 2022/884
  • Inkassotjänster kontrakt - RS 2022/761
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006870-01 Endoeye, OP Hudiksvall, Olympus - RS 2022/1280
  • Avtal - Förbrukning och Tillbehör Sapphire - RS 2022/938
  • Ramavtal Cystometri - RS 2022/1262
  • Avtal IT-arkitektkonsult - RS 2021/2796
  • Avtal Handledning Cognum VO Västra Primärvården - RS 2022/1311
  • Avtal Diskdesinfektorer Endoskopi - RS 2021/2712
  • Underhållsavtal - 22-015 Sängar Multicare, GS IVA, Linet Sweden HSN 2022/773
  • Underhållsavtal - 22-016  Sängar Eleganza, GS IVA, Linet Sweden HSN 2022/774
  • Legitimerad Psykolog - RS 2022/1354
  • Direktupphandling Neurofysiologiska konsulttjänster - RS 2022/884
  • Avtal MIK-jam - RS 2022/1359
  • Expert webinars "Trade Talk" - RS 2022/1155
  • Avtal - Artvise Kundtjänst Ärendehanteringssystem - RS 2022/728
  • Analys av tekniskt verksamhetsstöd - RS 2022/1423
  • Avtal - Datortomograf inför strålbehandling - RS 2021/1401
  • Avtal Medicinska gaser - RS 2021/2288
  • Avtal - Övervakningsstapel - RS 2022/915
  • Avtal - Bevakningstjänster - RS 2021/1996
  • Avtal - Kapselendoskopi - RS 2022/1271
  • Avtal Visselblåsarfunktion - RS 2022/560
  • Underhållsavtal - A41116-4 ÖNH GS Diskdesinfektor Olympus - HSN 2022/897
  • Avtal - Infusionsutrustning - RS 2022/1255
  • Direktupphandling Avtal Juristtjänster - RS 2022/1344
  • Fullmakt - Upphandling Hjärtstartare - RS 2021/2241
  • Fullmakt för samverkans upphandling – Egenmonitorering - RS 2022/1115
  • Fullmakt - hörseltekniska Hjälpmedel - RS 2022/1530
  • Fullmakt läkemedelsupphandling 4-klövern - RS 2021/143
  • Avbrytande beslut - IT-system Läkarschemaplanering - RS2021/2174
  • Tilldelningsbeslut - Multilab till Bollnäs sjukhus - RS 2022/53
  • Tilldelningsbeslut - Kataraktoperationer - RS 2021/2301
  • Tilldelningsbeslut - Analys av SARS CoV-2 - RS 2022/860
  • Tilldelning - Sjukhussängar, sängbord och bårvagnar - RS 2021/2445
  • Tilldelningsbeslut - Psykoterapibehandlingar - RS 2022/629
  • Tilldelningsbeslut Vintercyklist 2022/2023 och 2023/2024 - RS 2022/1253
  • Försörjningspendlar RS 2021/1934 - RS 2021/1934
  • Avtal - Evakueringsmoduler till Gävle sjukhus - RS 2021/2017
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Samverkansavtal Familjecentral Ljusdal - RS 2022/1149
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal Material för rengöring av beredningsrum - RS 2022/1578
  • Avtal Material för rengöring av beredningsrum - RS 2022/1578
  • Underhållsavtal - SS22M-002 Mobimed, Ambulans, Ortivus HSN 2022/960
  • Konsulttjänster GIS - RS 2022/1518
  • Konsulttjänster GIS - RS 2022/1518
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Yogatillfällen Yogastudion Bollnäs - RS 2022/1621
  • Yogatillfällen Yogastudion Bollnäs - RS 2022/1621
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Yogatillfällen Hudiksvall, Loveflow AB - RS 2022/1621
  • Yogatillfällen Hudiksvall, Loveflow AB - RS 2022/1621
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Underhållsavtal - 00381 Peloris Pat/Cyt Gävle, TriolabHSN 2022/468 - RS 2021/525
  • Underhållsavtal - 00381 Peloris Pat/Cyt Gävle, TriolabHSN 2022/468 - RS 2021/525
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS  2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS  2021/2301 - RS 2021/2301
  • RS 2022/1689 Föreläsare under verksamhetsdagar teambuilding. - RS 2022/1689
  • Underhållsavtal - 70008 MR 1 Sola Röntgen Gävle, Siemens RS 2020/1377
  • Underhållsavtal - 70008 MR 1 Sola Röntgen Gävle, Siemens RS 2020/1377
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal RS 2022/1429 E-Learing - RS 2022/1429
  • Avtal RS 2022/1429 E-Learing - RS 2022/1429
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal - Förbrukning Fore-Sight Elite (Cerebral oximeter) - RS 2022/1506
  • Avtal - Förbrukning Fore-Sight Elite (Cerebral oximeter) - RS 2022/1506
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Fullmakt - Stimulatorer för smärtlindring - RS 2022/1530 - RS 2022/722
  • Fullmakt - Överflyttningshjälpmedel - RS 2022/1555
  • Fullmakt för Region Uppsala att företräda Region Gävleborg vid upphandling av funktion Res med betalkort - HSN 2022/936
  • Företagsutvecklingsbidrag - New Gold Dream AB - RS2022/470
  • Företagsutvecklingsbidrag - Delsbo Timmerhus och Hyvleri AB - RS2022/933
  • Företagsutvecklingsbidrag - RS Engineering AB - RS2022/1567
  • Företagsutvecklingsbidrag - B and B Killarna AB - RS2022/1357
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bianca Torstensson - RS2022/1454
  • Företagsutvecklingsbidrag - Björn Liljegräs RS2022/1049
  • Företagsutvecklingsbidrag - Aktiv i Voxnadalen AB RS2022/731                    
  • Företagsutvecklingsbidrag - Harmångers Plåt & Entreprenad AB RS2022/1222
  • Företagsutvecklingsbidrag - James Njeru Muricho RS2022/1098
  • Företagsutvecklingsbidrag - Evolutionary health Sverige AB RS2022/510
  • SÅDD - Valectric AB - RS2022/1431
  • SÅDD - Altolus Solutions AB - RS2022/1183

   

 •   5

  Månadsrapport

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Delegationsordning för regionstyrelsen 2022.

   

  För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras Regiondirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

   

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

   

  Revideringen av delegationsordningen innehåller även administrativa ändringar rörande hanteringen av beslut om vidaredelegationer samt förtydligande i delarna om nekande av utlämnande av allmänna handlingar.

   

 • Beslut på regionstyrelsen den 20 september. 

   

  Region Gävleborg och Gävle kommun utser tillsammans ledamöter till Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelse och utövar därmed ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Det innebär att stiftelsens arkiv omfattas av arkivlagen och att en kommunal arkivmyndighet genom tillsyn ska se till att stiftelsen fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Regionen och kommunen ska enligt 8 § arkivlagen komma överens om vilken arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften.

   

  Eftersom Region Gävleborg är huvudman för stiftelsen föreslås, efter samråd med företrädare för kommunens arkivmyndighet, att regionens arkivmyndighet svarar för tillsynen.

   

 • Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen.

   

  Fullmäktige antog den 31 maj 2022, § 200, ”Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier” som reglerar partistödets omfattning och formerna av det.

   

  I reglementet anges bl.a. att utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år och betalas endast ut till de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

   

  Mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

   

  Redovisning görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

   

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

   

  Partistöd kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

   

 • En ny tolkning har gjorts av 10 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam, varför Samordningsförbundets styrelse tagit fram ett förslag på ny förbundsordning. Förbundsmedlemmarna har haft möjlighet att yttra sig över förslaget och Region Gävleborg har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget till reviderad förbundsordning med tillägget att Region Gävleborg ska vara ordförande och kommunerna vice ordförande vilket nu finns med i det nya förslaget på förbundsordning.

   

  Förbundsordningen är fastställd när alla medlemmar har antagit förbundsordningen.

   

  I 10 § Finsam anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

   

  För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär den nya tolkningen att 5 § förbundsordningen skulle behöva ändras på så sätt att varje medlem, däribland länets samtliga kommuner, vardera utser en ledamot och en ersättare. Enligt nuvarande förbundsordning utser kommunerna tillsammans fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen.

   

   

   

 • Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2022.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet den 23 augusti. 

   

  WTJ Produktion AB är en mekanisk industri med inriktning på att göra färdiga produkter till industrin inom stål och plåt med specialkompetens i att kunna hantera stora jobb som andra företag inte klarar av pga. maskinkapacitet. Företaget har 45 anställda och uppger att de utöver det sysselsätter ca 30 personer hos sina lokala underleverantörer. Huvudsyftet med investeringen i en ny laserskärmaskin är att höja kapaciteten och få en effektivare tillverknings-process som öppnar upp för företaget att nå ut till en större marknad, dels geografiskt men även större kunder.

   

  Konkurrensen är hård från länder som Lettland, Litauen, Estland och Polen och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden.

   

  Företaget är inne i en expansiv fas där modellen är att öka effektiviteten och öka personalen genom tillväxt. Den nya laserskärmaskinen ger 5,5 gånger snabbare skärning av plåten än vad deras nuvarande laserskärmaskin gör. Hanteringstiden för flytt av plåt halveras också då den nya maskinen är halvautomatisk jämfört med nuvarande maskinen som är manuell. Investeringen väntas leda till fyra nya arbetstillfällen. Företaget finns i Arbrå där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten.

   

  Företaget har lagt mycket resurser i form av tid och personal på att integrera utrikesfödda i verksamheten med goda resultat där 25 % av de anställda är utrikes födda. I samarbete med Arbetsförmedlingen har företaget även lagt mycket tid på att ge en funktionshindrad anställning som operatör vid en av maskinerna. Fyra kvinnor är idag anställda på företaget vilket är över branschgenomsnittet då det är en utmaning för tillverkningsindustrin att få kvinnor att söka sig dit. Vad gäller miljön så är den nya maskinen mer energieffektiv än den gamla maskinen och det finns ett nära samarbete med SSAB där man nu tittar på möjligheten frakta med tåg i stället för lastbil. Företaget ägs av Jotab AB till 91,2 % och Anders Järnkrok 8,8 %. Jotab AB är moderbolag och i koncernen ingår förutom WTJ Produktion AB även Hassela Företagsutveckling AB. Inga utdelningar har gjorts från något av bolagen i koncernen.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet den 23 augusti. 

   

  Altris AB är ett innovativt företag som är grundat och startat Juli 2017 i Uppsala och deltagit i flera av Uppsala innovation centres program. UIC Business startup, UIC business accelerator. Bolaget bedriver forskning, utveckling och försäljning av material till natriumbatterier. Sätet finns i Uppsala. Dagens batteriproduktion är främst baserad på litium-jon batterier som består av metaller som litium, kobolt och nickel vars globala tillgångar är begränsade. I Juni 2021 annonserade CATL som är den globala litium-jon tillverkaren att de ska satsa på utveckling av natruim-jon batterier med katodmaterialet Prussion-White som är samma typ av katodmaterial som Altris tillverkar under varumärket Fennac.

   

  Altris ska nu etablera en FERRUM Fennac-fabrik i Sandviken för produktion av det miljövänliga katodmaterialet för natrium-jon batterier. Etableringen av fabriken kommer att ske i två olika faser den första delen de står inför nu är att påbörjar en scale-up av materialet Fennac (består av natrium, järn, kol och kväve). Fennac-batterier innehåller inte några kritiska ämnen såsom litium, kobolt, fosfor eller grafit och råvarorna går att framställa inom Europa. Visionen är att kommersialisera katodmaterialet Fennac för användning i säkra och miljövänliga natrium-jonbatterier och på så sätt bidra till klimat- och energiomställningen som kan kopplas till mål sju av EU:s hållbarhetsmål (Hållbar energi för alla).

   

  Det är en helt ny verksamhet och ett helt nytt material. För att företaget nu ska kunna komma vidare behöver de skala upp en för att påvisa att materialet fungerar att tillverka i större mängder och på så sätt komma vidare till en kommersialisering. Tron på detta ämne är stort och första steget är att ha en tillverkningskapacitet på 10 ton Fennac per dag för att kunna kommersialisera produktion i full industriell skala. Konceptet är bevisat i labb och ska nu skalas upp för försäljning till batteriproducenter. De minsta volymerna som är intressanta på denna marknad handlar om ett par ton om dagen vilket detta första steg av produktion tar höjd för. Målet är att ha en fabrik med produktionskapacitet på 2000 ton Fennac per år, motsvarande 1GWh batterier med Fennac som katodmaterial.

   

  Genom investeringen nyttjas även biprodukten, natriumcyanid som värdefull råvara genom återvinning till prekursor, vilket är både ekonomiskt och miljömässiga fördelar. Inköpen av kemikalier för produktionen av Fennac minskas med 40 %, vilket minskar råvarukostnaden drastiskt. På så sätt sänks produktionskostnaderna så pass mycket att Fennac-batterierna kan konkurrera med litium-jonbatterierna för stationär lagring, exempelvis för solceller på villatak eller vindkraftsparker.

   

  Bolaget kommer att etablera sig på Sandvik ABs industriområde där det finns lämpliga lokaler och redan ett utbyggt mediaförsörjningssystem med vatten/kylvatten/kemikalier/ånga/avlopp som de behöver i samband med uppstart av en fabrik samt med möjligheter att skala upp verksamheten ytterligare. En annan orsak till att etablera sig just i Sandviken var att elekticiteten bedömdes goda och inte begränsande för industrialiseringen samt goda vägförbindelser med Gävle Hamn. Arbetstillfällen kommer att skapas i samband med denna etablering.

   

  Altris AB gjorde en första investeringsrunda i november 2021 för att kunna genomföra denna satsning och de fem största ägarna som gick investerade i företaget är Northvolt AB 18,3 %, Molinda Energy AB 11,2 %, KIC InnoEnergy SE 9,9 % , Paul Larsson 9,4 %, Reza Younesi 8,5 %.

   

 • Beslut på Utvecklingsutskottet den 23 augusti. 

   

  Tevsjö Destilleri i Järvsö AB destillerar, renar och tillblandar spritdrycker och är ett av få destillerier som tillverkar sin egen vodka från grunden som sedan är bas för de övriga produkterna de tillverkar. De producerar produkter under eget varumärke som omfattar ca 20 % av årsproduktionen. De har även kontraktsproduktion och är idag det enda destilleriet i landet med denna inriktning som också är anledningen till att de behöver expandera då efterfrågan är så stor på just den delen. De kommer att kunna kontraktstillverka i både stora och små unika produkter efter kundernas efterfrågan. Kontraktstillvekningen ligger på 80 % av årsproduktionen. Nu ska de gå från litet bolag till en fabrik.

   

  Tevsjö Destilleri levererar sina produkter till en nationell och internationell marknad. Deras källvatten, naturliga råvaror, ett eget självförsörjande ekosystem med råvaruleveranser från traktens bönder är en av grundstenarna i produktionen. Tillsammans levererar de spritprodukter av premiumkvalitet i som de beskriver det planetvänliga och hantverksmässiga destilleri Tevsjömodellen.

   

  Ytterligare anledning till expansion är besöksverksamheten. Idag bedriver de besöksverksamhet i mindre omfattning men efterfrågan om att se produktionen och besöka dem ökar ständigt från allmänheten så väl från nationellt som internationellt håll. De kommer då kunna erbjuda guidade turer och dryckesprovningar vilket ger dem ytterligare ett ben att stå på och de ser det som ett komplement till den starkt växande besöksverksamheten i kommunen.

   

  Tevsjö Destilleri i Järvsö AB bedömer i nuläget att de kommer att behöva anställa 6 personer varav 1 person till produktionen, 2 personer till buteljeringen och minst 3 personer till besöksverksamheten.

   

 •   14

  Regiondirektören informerar

 • § 184

  Val av justerare

 • Dagordningen godkänns i befintligt skick. 

 • § 186

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut om vidaredelegering gällande att teckna upphandlingsavtal/ramavtal - RS 2022/1969
  • Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av takduk och plåtdetaljer Hedesunda HC, Dnr RS 2022/1763
  • Programbeslut – Separat smittflöde barn, akuten, hus 29, plan 03, Gävle sjukhus - RS 2022/713-7
  • Programbeslut – Ombyggnation, Hematologmottagningen, hus 01, plan 10, Gävle sjukhus  - RS 2022/713-8
  • Byggnadsinvestering- Utbyte av styr- och övervakningssystem – Gävle sjukhus, hus 38 - RS 2022/713-9
  • Byggnadsinvestering – Montering av vattenavstängningar, hus 1-5, plan 2-3 Bollnäs sjukhus - RS 2022/713- 10
  • Tilldelningsbeslut - Interimslösningar - RS 2022/238
  • Tilldelningsbeslut - Datortomograf inför strålbehandling - RS 2021/1401
  • Tilldelningsbeslut - Diskdesinfektorer - Endoskopi - RS 2021/2712
  • Tilldelningsbeslut - Analysinstrument, reagenser och tillbehör - RS 2021/1814
  • Tilldelningsbeslut - Medicinska gaser - RS 2021/2287
  • Likalydande tilldelningsbeslut - provtagningsstolar och britsar - RS 2021/1160
  • Tilldelning - Flergångskuddar till vården - RS 2022/191
  • Tilldelningsbeslut - Evakueringsmoduler till Gävle sjukhus - RS 2021/2017
  • Tilldelningsbeslut - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Tilldelningsbeslut - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Tilldelningsbeslut Visselblåsarfunktion - RS 2022/560
  • Sårbarhetsscanning POC - RS 2022/1143
  • Avtal - Uppgradering av datortomografer - RS 2022/727
  • Avtal - Motionsrace - RS 2022/980
  • Avtal - Uppgradering konventionell röntgen RTG2 Hudiksvall - RS 2022/982
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, Kirurgmott Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/572
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, SterilC Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/573
  • Underhållsavtal - Diskdesinfektorer och Torkskåp, Endoskopi Hudiksvall, Olympus - HSN 2022/571
  • Serviceavtal Roto-Gene Q MDx - RS 2022/895
  • Avtal konsult processledning och process stöd - RS 2022/624
  • Nationellt förhandlat avtal avseende Adakveo - RS 2022/231
  • Konsult Kvalificerad Skyddsrumssakunnig - RS 2022/1106
  • Avtal - Utbildning i samtal & Behandling via videosamtal - RS 2022/1037
  • Avtal- Utbildning i Sharepoint - RS 2022/705
  • Avtal - Gästundersökning - RS 2022/737
  • Avtal Diskdesinfektorer Endoskopi - RS 2021/2712
  • Direktupphandling Neurofysiologiska konsulttjänster - RS 2022/884
  • Inkassotjänster kontrakt - RS 2022/761
  • Underhållsavtal - 2022-Q-00006870-01 Endoeye, OP Hudiksvall, Olympus - RS 2022/1280
  • Avtal - Förbrukning och Tillbehör Sapphire - RS 2022/938
  • Ramavtal Cystometri - RS 2022/1262
  • Avtal IT-arkitektkonsult - RS 2021/2796
  • Avtal Handledning Cognum VO Västra Primärvården - RS 2022/1311
  • Avtal Diskdesinfektorer Endoskopi - RS 2021/2712
  • Underhållsavtal - 22-015 Sängar Multicare, GS IVA, Linet Sweden HSN 2022/773
  • Underhållsavtal - 22-016  Sängar Eleganza, GS IVA, Linet Sweden HSN 2022/774
  • Legitimerad Psykolog - RS 2022/1354
  • Direktupphandling Neurofysiologiska konsulttjänster - RS 2022/884
  • Avtal MIK-jam - RS 2022/1359
  • Expert webinars "Trade Talk" - RS 2022/1155
  • Avtal - Artvise Kundtjänst Ärendehanteringssystem - RS 2022/728
  • Analys av tekniskt verksamhetsstöd - RS 2022/1423
  • Avtal - Datortomograf inför strålbehandling - RS 2021/1401
  • Avtal Medicinska gaser - RS 2021/2288
  • Avtal - Övervakningsstapel - RS 2022/915
  • Avtal - Bevakningstjänster - RS 2021/1996
  • Avtal - Kapselendoskopi - RS 2022/1271
  • Avtal Visselblåsarfunktion - RS 2022/560
  • Underhållsavtal - A41116-4 ÖNH GS Diskdesinfektor Olympus - HSN 2022/897
  • Avtal - Infusionsutrustning - RS 2022/1255
  • Direktupphandling Avtal Juristtjänster - RS 2022/1344
  • Fullmakt - Upphandling Hjärtstartare - RS 2021/2241
  • Fullmakt för samverkans upphandling – Egenmonitorering - RS 2022/1115
  • Fullmakt - hörseltekniska Hjälpmedel - RS 2022/1530
  • Fullmakt läkemedelsupphandling 4-klövern - RS 2021/143
  • Avbrytande beslut - IT-system Läkarschemaplanering - RS2021/2174
  • Tilldelningsbeslut - Multilab till Bollnäs sjukhus - RS 2022/53
  • Tilldelningsbeslut - Kataraktoperationer - RS 2021/2301
  • Tilldelningsbeslut - Analys av SARS CoV-2 - RS 2022/860
  • Tilldelning - Sjukhussängar, sängbord och bårvagnar - RS 2021/2445
  • Tilldelningsbeslut - Psykoterapibehandlingar - RS 2022/629
  • Tilldelningsbeslut Vintercyklist 2022/2023 och 2023/2024 - RS 2022/1253
  • Försörjningspendlar RS 2021/1934 - RS 2021/1934
  • Avtal - Evakueringsmoduler till Gävle sjukhus - RS 2021/2017
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Samverkansavtal Familjecentral Ljusdal - RS 2022/1149
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Drivaggregat till manuella rullstolar - RS 2021/467
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Avtal Material för rengöring av beredningsrum - RS 2022/1578
  • Avtal Material för rengöring av beredningsrum - RS 2022/1578
  • Underhållsavtal - SS22M-002 Mobimed, Ambulans, Ortivus HSN 2022/960
  • Konsulttjänster GIS - RS 2022/1518
  • Konsulttjänster GIS - RS 2022/1518
  • Avtal - Ambulansdäck och Däckservice - RS 2022/599
  • Yogatillfällen Yogastudion Bollnäs - RS 2022/1621
  • Yogatillfällen Yogastudion Bollnäs - RS 2022/1621
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Yogatillfällen Hudiksvall, Loveflow AB - RS 2022/1621
  • Yogatillfällen Hudiksvall, Loveflow AB - RS 2022/1621
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Avtal-Mobila operations-/systembord-RS 2021/90
  • Underhållsavtal - 00381 Peloris Pat/Cyt Gävle, TriolabHSN 2022/468 - RS 2021/525
  • Underhållsavtal - 00381 Peloris Pat/Cyt Gävle, TriolabHSN 2022/468 - RS 2021/525
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS  2021/2301 - RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS  2021/2301 - RS 2021/2301
  • RS 2022/1689 Föreläsare under verksamhetsdagar teambuilding. - RS 2022/1689
  • Underhållsavtal - 70008 MR 1 Sola Röntgen Gävle, Siemens RS 2020/1377
  • Underhållsavtal - 70008 MR 1 Sola Röntgen Gävle, Siemens RS 2020/1377
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Avtal Analys av SARS CoV-2 RS 2022/860
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301
  • Avtal Kataraktoperationer RS 2021/2301
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal RS 2022/1429 E-Learing - RS 2022/1429
  • Avtal RS 2022/1429 E-Learing - RS 2022/1429
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal - Förbrukning Fore-Sight Elite (Cerebral oximeter) - RS 2022/1506
  • Avtal - Förbrukning Fore-Sight Elite (Cerebral oximeter) - RS 2022/1506
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Avtal Psykoterapibehandlingar RS 2022/629
  • Fullmakt - Stimulatorer för smärtlindring - RS 2022/1530 - RS 2022/722
  • Fullmakt - Överflyttningshjälpmedel - RS 2022/1555
  • Fullmakt för Region Uppsala att företräda Region Gävleborg vid upphandling av funktion Res med betalkort - HSN 2022/936
  • Företagsutvecklingsbidrag - New Gold Dream AB - RS2022/470
  • Företagsutvecklingsbidrag - Delsbo Timmerhus och Hyvleri AB - RS2022/933
  • Företagsutvecklingsbidrag - RS Engineering AB - RS2022/1567
  • Företagsutvecklingsbidrag - B and B Killarna AB - RS2022/1357
  • Företagsutvecklingsbidrag - Bianca Torstensson - RS2022/1454
  • Företagsutvecklingsbidrag - Björn Liljegräs RS2022/1049
  • Företagsutvecklingsbidrag - Aktiv i Voxnadalen AB RS2022/731                    
  • Företagsutvecklingsbidrag - Harmångers Plåt & Entreprenad AB RS2022/1222
  • Företagsutvecklingsbidrag - James Njeru Muricho RS2022/1098
  • Företagsutvecklingsbidrag - Evolutionary health Sverige AB RS2022/510
  • SÅDD - Valectric AB - RS2022/1431
  • SÅDD - Altolus Solutions AB - RS2022/1183

   

 • Annica Johansson informerar om ekonomiskt utfall januari-juli samt besvarar frågor från föregående regionstyrelse utifrån revisionsrapport om stickprov på fakturor och fakturering till papperslösa.

   

 • Johan Sörensson informerar om ärendet Delegationsordning för regionstyrelsen 2022.

   

  För att underlätta det löpande arbetet med att förse regionens verksamheter med ändamålsenliga gallringsbeslut föreslås att gällande delegationsordning revideras för att möjliggöra att gallringsbeslut delegeras Regiondirektören med möjlighet för vidaredelegation. För att det fortsatta arbetet med att upprätthålla aktuella gallrings- och bevarandeplaner ska kunna bedrivas löpande föreslås även att tidigare nämndbeslut rörande gallring upphävs.

   

  Nya delegationsbeslut för gallring planeras att tas den 3 oktober 2022.

   

  Revideringen av delegationsordningen innehåller även administrativa ändringar rörande hanteringen av beslut om vidaredelegationer samt förtydligande i delarna om nekande av utlämnande av allmänna handlingar.

   

 • Sandra Söderman informerar om ärendet Utse arkivmyndighet för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg. Beslut fattas på regionstyrelsen den 20 september. 

   

  Region Gävleborg och Gävle kommun utser tillsammans ledamöter till Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs styrelse och utövar därmed ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Det innebär att stiftelsens arkiv omfattas av arkivlagen och att en kommunal arkivmyndighet genom tillsyn ska se till att stiftelsen fullgör sina skyldigheter enligt denna lag. Regionen och kommunen ska enligt 8 § arkivlagen komma överens om vilken arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften.

   

  Eftersom Region Gävleborg är huvudman för stiftelsen föreslås, efter samråd med företrädare för kommunens arkivmyndighet, att regionens arkivmyndighet svarar för tillsynen.

   

 • Kommuner och regioner får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd regleras i 4 kap. 29 – 32 §§ kommunallagen.

   

  Fullmäktige antog den 31 maj 2022, § 200, ”Reglemente om ekonomiska förutsättningar för partier” som reglerar partistödets omfattning och formerna av det.

   

  I reglementet anges bl.a. att utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut om utbetalning ska fattas av regionfullmäktige minst en gång per år och betalas endast ut till de politiska partier som är representerade i regionfullmäktige.

   

  Mottagare av partistödet ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för sitt huvudsakliga ändamål. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari – 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.

   

  Redovisning görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30 september.

   

  En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport ska bifogas redovisningen.

   

  Partistöd kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning.

   

 • En ny tolkning har gjorts av 10 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, Finsam, varför Samordningsförbundets styrelse tagit fram ett förslag på ny förbundsordning. Förbundsmedlemmarna har haft möjlighet att yttra sig över förslaget och Region Gävleborg har i sitt remissvar tillstyrkt förslaget till reviderad förbundsordning med tillägget att Region Gävleborg ska vara ordförande och kommunerna vice ordförande vilket nu finns med i det nya förslaget på förbundsordning.

   

  Förbundsordningen är fastställd när alla medlemmar har antagit förbundsordningen.

   

  I 10 § Finsam anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i styrelsen med minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamöter.

   

  För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär den nya tolkningen att 5 § förbundsordningen skulle behöva ändras på så sätt att varje medlem, däribland länets samtliga kommuner, vardera utser en ledamot och en ersättare. Enligt nuvarande förbundsordning utser kommunerna tillsammans fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen.

   

   

 • Från förvaltningen föreligger förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen år 2023.

   

 • WTJ Produktion AB är en mekanisk industri med inriktning på att göra färdiga produkter till industrin inom stål och plåt med specialkompetens i att kunna hantera stora jobb som andra företag inte klarar av pga. maskinkapacitet. Företaget har 45 anställda och uppger att de utöver det sysselsätter ca 30 personer hos sina lokala underleverantörer. Huvudsyftet med investeringen i en ny laserskärmaskin är att höja kapaciteten och få en effektivare tillverknings-process som öppnar upp för företaget att nå ut till en större marknad, dels geografiskt men även större kunder.

   

  Konkurrensen är hård från länder som Lettland, Litauen, Estland och Polen och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden.

   

  Företaget är inne i en expansiv fas där modellen är att öka effektiviteten och öka personalen genom tillväxt. Den nya laserskärmaskinen ger 5,5 gånger snabbare skärning av plåten än vad deras nuvarande laserskärmaskin gör. Hanteringstiden för flytt av plåt halveras också då den nya maskinen är halvautomatisk jämfört med nuvarande maskinen som är manuell. Investeringen väntas leda till fyra nya arbetstillfällen. Företaget finns i Arbrå där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten.

   

  Företaget har lagt mycket resurser i form av tid och personal på att integrera utrikesfödda i verksamheten med goda resultat där 25 % av de anställda är utrikes födda. I samarbete med Arbetsförmedlingen har företaget även lagt mycket tid på att ge en funktionshindrad anställning som operatör vid en av maskinerna. Fyra kvinnor är idag anställda på företaget vilket är över branschgenomsnittet då det är en utmaning för tillverkningsindustrin att få kvinnor att söka sig dit. Vad gäller miljön så är den nya maskinen mer energieffektiv än den gamla maskinen och det finns ett nära samarbete med SSAB där man nu tittar på möjligheten frakta med tåg i stället för lastbil. Företaget ägs av Jotab AB till 91,2 % och Anders Järnkrok 8,8 %. Jotab AB är moderbolag och i koncernen ingår förutom WTJ Produktion AB även Hassela Företagsutveckling AB. Inga utdelningar har gjorts från något av bolagen i koncernen.

   

 • Altris AB är ett innovativt företag som är grundat och startat Juli 2017 i Uppsala och deltagit i flera av Uppsala innovation centres program. UIC Business startup, UIC business accelerator. Bolaget bedriver forskning, utveckling och försäljning av material till natriumbatterier. Sätet finns i Uppsala. Dagens batteriproduktion är främst baserad på litium-jon batterier som består av metaller som litium, kobolt och nickel vars globala tillgångar är begränsade. I Juni 2021 annonserade CATL som är den globala litium-jon tillverkaren att de ska satsa på utveckling av natruim-jon batterier med katodmaterialet Prussion-White som är samma typ av katodmaterial som Altris tillverkar under varumärket Fennac.

   

  Altris ska nu etablera en FERRUM Fennac-fabrik i Sandviken för produktion av det miljövänliga katodmaterialet för natrium-jon batterier. Etableringen av fabriken kommer att ske i två olika faser den första delen de står inför nu är att påbörjar en scale-up av materialet Fennac (består av natrium, järn, kol och kväve). Fennac-batterier innehåller inte några kritiska ämnen såsom litium, kobolt, fosfor eller grafit och råvarorna går att framställa inom Europa. Visionen är att kommersialisera katodmaterialet Fennac för användning i säkra och miljövänliga natrium-jonbatterier och på så sätt bidra till klimat- och energiomställningen som kan kopplas till mål sju av EU:s hållbarhetsmål (Hållbar energi för alla).

   

  Det är en helt ny verksamhet och ett helt nytt material. För att företaget nu ska kunna komma vidare behöver de skala upp en för att påvisa att materialet fungerar att tillverka i större mängder och på så sätt komma vidare till en kommersialisering. Tron på detta ämne är stort och första steget är att ha en tillverkningskapacitet på 10 ton Fennac per dag för att kunna kommersialisera produktion i full industriell skala. Konceptet är bevisat i labb och ska nu skalas upp för försäljning till batteriproducenter. De minsta volymerna som är intressanta på denna marknad handlar om ett par ton om dagen vilket detta första steg av produktion tar höjd för. Målet är att ha en fabrik med produktionskapacitet på 2000 ton Fennac per år, motsvarande 1GWh batterier med Fennac som katodmaterial.

   

  Genom investeringen nyttjas även biprodukten, natriumcyanid som värdefull råvara genom återvinning till prekursor, vilket är både ekonomiskt och miljömässiga fördelar. Inköpen av kemikalier för produktionen av Fennac minskas med 40 %, vilket minskar råvarukostnaden drastiskt. På så sätt sänks produktionskostnaderna så pass mycket att Fennac-batterierna kan konkurrera med litium-jonbatterierna för stationär lagring, exempelvis för solceller på villatak eller vindkraftsparker.

   

  Bolaget kommer att etablera sig på Sandvik ABs industriområde där det finns lämpliga lokaler och redan ett utbyggt mediaförsörjningssystem med vatten/kylvatten/kemikalier/ånga/avlopp som de behöver i samband med uppstart av en fabrik samt med möjligheter att skala upp verksamheten ytterligare. En annan orsak till att etablera sig just i Sandviken var att elekticiteten bedömdes goda och inte begränsande för industrialiseringen samt goda vägförbindelser med Gävle Hamn. Arbetstillfällen kommer att skapas i samband med denna etablering.

   

  Altris AB gjorde en första investeringsrunda i november 2021 för att kunna genomföra denna satsning och de fem största ägarna som gick investerade i företaget är Northvolt AB 18,3 %, Molinda Energy AB 11,2 %, KIC InnoEnergy SE 9,9 % , Paul Larsson 9,4 %, Reza Younesi 8,5 %.

   

 • Tevsjö Destilleri i Järvsö AB destillerar, renar och tillblandar spritdrycker och är ett av få destillerier som tillverkar sin egen vodka från grunden som sedan är bas för de övriga produkterna de tillverkar. De producerar produkter under eget varumärke som omfattar ca 20 % av årsproduktionen. De har även kontraktsproduktion och är idag det enda destilleriet i landet med denna inriktning som också är anledningen till att de behöver expandera då efterfrågan är så stor på just den delen. De kommer att kunna kontraktstillverka i både stora och små unika produkter efter kundernas efterfrågan. Kontraktstillvekningen ligger på 80 % av årsproduktionen. Nu ska de gå från litet bolag till en fabrik.

   

  Tevsjö Destilleri levererar sina produkter till en nationell och internationell marknad. Deras källvatten, naturliga råvaror, ett eget självförsörjande ekosystem med råvaruleveranser från traktens bönder är en av grundstenarna i produktionen. Tillsammans levererar de spritprodukter av premiumkvalitet i som de beskriver det planetvänliga och hantverksmässiga destilleri Tevsjömodellen.

   

  Ytterligare anledning till expansion är besöksverksamheten. Idag bedriver de besöksverksamhet i mindre omfattning men efterfrågan om att se produktionen och besöka dem ökar ständigt från allmänheten så väl från nationellt som internationellt håll. De kommer då kunna erbjuda guidade turer och dryckesprovningar vilket ger dem ytterligare ett ben att stå på och de ser det som ett komplement till den starkt växande besöksverksamheten i kommunen.

   

  Tevsjö Destilleri i Järvsö AB bedömer i nuläget att de kommer att behöva anställa 6 personer varav 1 person till produktionen, 2 personer till buteljeringen och minst 3 personer till besöksverksamheten.

   

 • Göran Angergård informerar om vad som hänt under sommaren i regionens verksamheter. 

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.