Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som innebär ny stadstrafik i Sandviken samt förlängning av linje 15 ut mot Gävle strand. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av biljettpriserna.

   

  Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar enligt Hållbarhetsnämndens förslag.

   

  Trafikplan 2023 var uppe för beslut i regionfullmäktige den 31 mars och återremitterades till regionstyrelsen. 

   

  Ingen förändring i ärendet föreslås utifrån återremissen.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.