Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Rivning av fastighet på Hudiksvalls sjukhusområde, dnr RS 2023/2686

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Ombyggnation Hematologmottagningen, hus 01, plan 10 Gävle sjukhus (Dnr RS 2023/2335)

  • Förordnande som regiondirektör 9-15 oktober, RS 2023/1206

  • Tilldelningsbeslut - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Tilldelningsbeslut - Autoklavutrustning - RS 2021/1372
  • Tilldelningsbeslut - Konventionell röntgenutrustning till Ljusdal och Söderhamn sjukhus - RS 2022/2504
  • Tilldelningsbeslut - RS 2022/2384 Om- och tillbyggnation Hus 29 Gävle sjukhus
  • Tilldelningsbeslut (internt) IT-system Energi RS 2022/1386
  • Tilldelningsbeslut - Suturer, ligaturer, staplingsprodukter, clips och tänger, portar, hudförslutning, hemostatikum, bråcknät och dess tillbehör. - RS 2022/950
  • Tilldelningsbeslut - Ramavtal C-bågar - RS 2021/367
  • Tilldelningsbeslut - Ersättningsetablering fysioterapi i Hudiksvall - RS 2022/2878
  • Tilldelningsbeslut - Undertrycksbehandling - RS 2022/2503
  • Tilldelningsbeslut - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Tilldelningsbeslut - Avancerad röntgenplattform/system för hybridsal - RS 2022/1185
  • Tilldelningsbeslut - Formgjutna hårdsitsar - RS 2022/577
  • likalydande tilldelningsbeslut - Sittdynor - RS 2022/1399
  • Tilldelningsbeslut internt - Applikationspaketering RS 2022/2269
  • Likalydandes beslut läkemedel Dexametason- RS2021/147
  • Tilldelningsbeslut - RS 2022-3284 - Fönsterputs - RS 2022/3284
  • Tilldelningsbeslut - Övernattningshotell Örebro - RS 2023/1096
  • Tilldelningsbeslut - Bildutvärderingssystem Nuklearmedicin - RS 2022/2606
  • Tilldelningsbeslut - Flerbårsambulanser - RS 2022/2603
  • Tilldelningsbeslut - ESWL-utrustning - RS 2022/2843
  • Tilldelning korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Tilldelningsbeslut - Solskydd - RS 2022/2376
  • Tilldelningsbeslut Skadeservice och Sanering RS 2022/2904
  • Tilldelningsbeslut - Mobilt operationsmikroskop - RS 2022/3031
  • Tilldelningsbeslut - Underhållsarbeten Mark
  • Tilldelningsbeslut -  Eldrivna  rullstolar B3F, B3M, B4F, B-stå
  • Tilldelningsbeslut - Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
  • Tilldelning - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • RS 2022/2248  konstnärlig gestaltning Framtidsbygget, H22 Hudiksvalls Sjukhus.
  • Tilldelningsbeslut (internt) - IT-system för anropsstyrd trafik RS 2022/2318
  • Likalydande tilldelningsbeslut - Kompressionsutrustning
  • Tilldelningsbeslut - RS 2023/370
  • Tilldelningsbeslut - RS 2023/1447
  • Säljavtal Laboratorietjänster Baltic Företagshälsa AB - RS 2022/2972
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2021/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Patient Notification Services - RS 2019/132
  • Avtal - Samverkansavtal Litteraturhuset Trampolin - KKN 2023/11
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Uppdragsavtal - Forsa Folkhögskola - RS 2021/2233
  • Avtal - Om- och tillbyggnation Hus 29 Gävle sjukhus - RS 2022/2384
  • RS 2021/620 IT-arbetsplats Avtal - RS 2021/620
  • Avtal - Utskrift som tjänst - RS 2020/2184 - RS 2020/2184
  • Avtal - RS 2023/1185 - Service av försörjningspendlar - RS 2023/1158
  • Avtal - IT som tjänst - RS 2017/760
  • Avtal - Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
  • Avtal - Ramavtal - ICD och CRT-D med Bluetooth - RS 2022/939
  • Avtal - Navify Analytics - RS 2021/1814
  • Avtal klinisk försäkringsmedicin RS 2022/2954
  • Nationellt förhandlat avtal avseende Padcev - RS 2021/143
  • Avtal om konsulttjänst - RS 2023/70
  • Ramavtal - Utbildning i ledarskap för AT- och ST-läkare samt handledarutbildning för läkare - RS 2022/1945
  • Specialistläkare i patologi RS 2023/69
  • Avtal - Operationssugar - RS 2021/1523
  • Underhållsavtal - RG RAM CT Aquilion, Canon, HSN 2023/69
  • Avtal - Autoklavutrustning - RS 2021/1372
  • Avtal - Patient Management Services - RS 2019/132
  • Avtal - Scrapping Agreement - RS 2019/132
  • Avtal - End of Life Agreement - RS 2019/132
  • Avtal - Läkarschema - RS 2022/1468
  • Signering skissavtal Konstnärlig gestaltning (H22), Hudiksvalls sjukhus Ingrid Falk - RS 2022/2848
  • Skissavtal Konstnärlig gestaltning (H22),  Hudiksvalls sjukhus. Linda Bäckström - RS 2022/2848
  • Avtal om support och förvaltning av Platina RS 2023/18
  • Avtal - TendSign2023 - RS 2019/890
  • Avtal - Operationssugar - RS 2022/3299
  • Avtal - PK(INR) - RS 2023/342
  • Avtal - Kontroller till analysarbete - RS 2022/3160
  • Avtal om konsultstöd RS 2023/362 - RS 2023/362
  • Avtal - Förbrukning och tillbehör Simuleringsdockor - RS 2023/110
  • Avtal - Förbrukning och tillbehör Neptune 3 - RS 2023/139
  • Avtal - Konventionell röntgenutrutsning Ljusdal och Söderhamn - RS 2022/2504
  • Avtal - Blodtrycksmätare med tillhörande förbrukningsartiklar RS 2023/344
  • RS 2023/435 Avtal tjänst Psykologhandledning autismutredning - RS 2023/435
  • Avtal - Everheds Sutherland Advokatbyrå AB - RS 2023/397
  • Avtal om projekteringsledare RS 2023/373
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal IT-system Energi - RS 2022/1386
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal Kontroller till analysarbete RS 2022/3160
  • Avtal - Ramavtal C-bågar - RS 2021/367
  • Avtal om konsulttjänst inom piloten Textil för vården  RS 2023/533
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal Undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Direktupphandling operationer mjukdelsknä  RS2022/1985
  • Serviceavtal för Skanner RS 2023/638
  • RS 2023/670 Avtal om Skissuppdrag för Kulvert B, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/670
  • Avtal Undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • RS 2023/322 Avtal på Blod och Serum, Håtuna Lab AB - RS 2023/322
  • Avtal - RS 2023/618 - Tjänster inom styr- och regler - RS 2023/618
  • Avtal - Formgjutna hårdsitsar - RS 2022/577 - RS 2022/577
  • Förlängning av avtal avseende Ultomiris - RS2021/147
  • RS 2023/830 Inköp extern konsult sorgebearbetning - RS 2023/830
  • Tilläggsavtal - Systemstöd vaccinationer covid19 & HPV - RS 2018/880
  • Avtal - Försäljning av material RS 2022/1860
  • Bilaga 4 - Försäljning av material RS 2022/1860
  • Avtal-OCT-utrustning till ögonmottagning-RS 2023/115
  • Avtal om Skissuppdrag för H25- servicebyggnad, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/856
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/117
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/735
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2061
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/261
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för gestaltningsuppdrag - Konstkulvert, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2141
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2063
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2062
  • Avtal - Ersättningsetablering fysioterapi i Hudiksvall - RS 2022/2878
  • Avtal - Ortopedteknisk verksamhet - RS 2022/1100
  • Underhållsavtal - SA23187 Anoxomat, Klin mikro GS, Nordic Biolabs, RS 2023/967
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Avancerad röntgenplattform för hybridsal - RS 2022/1185
  • Avtal om skissuppdrag för Andersbergs HC - RS 2023/1062
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/1025
  • Avtal om reparation av ljudanläggning RS 2023/1118
  • Underhållsavtal - 230315SE01628533AS, Lab Klin Mikro GS, Qiagen, HSN 2023/696
  • Avtal - Instrument för kärlförslutning; Harmonic och Enseal RS 2023/994
  • Underhållsavtal -  PV23022300, Blodcentralen RG, Barkey plasmatherm RS 2020/1965
  • Underhållsavtal -  SA 624 73, Klin Mikro GS, GeneExplorer 96G, Techtum Lab AB HSN 2023/752
  • Underhållsavtal - 2023-15 PCR Realtids isoterm BD Max, Klin Mikro GS, BD Care Nordic HSN 2023/754
  • Direktupphandling Avtal - Fönsterputs - RS 2022/3284
  • Avtal - Bildutvärderingssystem Nuklearmedicin - RS 2022/2606
  • Avtal - Flerbårsambulanser - RS 2022/2603
  • Underhållsavtal -  2023-10, Dialysmott GS,  Centralkoncentratsystem CDS, Fresenius, HSN 2023/866
  • Underhållsavtal - 2023-11, Dialysmott BS, vattenrening Aqua Uno, Fresenius, HSN 2023/865
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/1256
  • Avtal - ESWL utrustning - RS 2022/2843
  • Avtal - MVision - RS 2023/1515
  • Avtal korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Avtal korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal- Underhållsarbeten Mark
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal Skadeservice och sanering - RS 2022/2904
  • Avtal Skadeservice och sanering - RS 2022/2904
  • Avtal om genomförande för gestaltningsuppdrag – Stafettuppdrag - RS 2023/998
  • Fluido Blod och Vätskevärmare samt Fluido Irrigation - RS 2023/1469
  • RS 2023 1684 Research och framtagande av nytt konstnärligt material till utställning på Hälsinglands museum Våren 2024 - RS 2023/1684
  • Avtal badtofflor stängd tå - RS 2023/1589
  • Avtal om konsulttjänst för IT-arkitekt - RS 2023/1562
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Samverkansavtal mellan Region Gävleborg och Funktionsrätt Gävleborg - RS 2023/1705
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för gestaltningsuppdrag – H25 - servicebyggnad, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/856
  • Avtal framtagande av Kulturprisobjekt 2024-2026 - RS 2023/1685
  • Avtal - Mobilt operationsmikroskop - RS 2022/3031
  • Avtal - Bedömningsbil i Los - HSN 2019/388
  • Avtal om installation och köp av projektorer - RS 2023/1706
  • Serviceavtal för Skanner - RS 2023/1742
  • Avtal avseende programledarstöd FVIS - RS 2023/1747
  • Avtal - Produktions- och kapacitetsplaneringssystem RS 2023/1664
  • Avtal avseende BI testare - RS 2023/1447
  • Abonnemangsavtal – Juridiska informationstjänster - RS 2023/1779
  • Avtal - IT-system för anropsstyrd trafik RS 2022/2318 - RS 2022/2318
  • konstnärlig gestaltning H22 Hudiksvalls sjukhus. RS 2022/2848
  • RS 2023/370-1 Ola Gustafsson - RS 2023/370
  • RS 2023/370-2 Salamavalo AB - RS 2023/370
  • RS 2023/370-3 TAIDE - RS 2023/370
  • Avtal - Kundanpassat set - RS 2022/943
  • Avtal - Extern Psykoterapi - RS 2023/1864
  • Fullmakt - UPPH2023-00007 Bortezomid 4-Klövern
  • Fullmakt nationell upphandling - Inhyrd bemanning
  • Fullmakt - Hörapparater - RS 2022/2790
  • Fullmakt för Region Uppsala att företräda   Region Gävleborg vid upphandling av läkemedel-RS 2021/143
  • Fullmakt - Region Örebro - RS 2023/264
  • Fullmakt  av läkemedel med  substansen ekulizumab-RS2021/147
  • Fullmakt - Region Uppsala - Biobanksrör - RS 2023/1784
  • Fullmakt -  Nationell upphandling ekulizumab -Läkemedel - RS 2021/143
  • Avbrytande av upphandling - Underhållsarbeten Mark - RS 2022/2767
  • Avbytandebeslut - Tryckeritjänster - RS 2022/2110
 • Region Gävleborg har tagit del av regeringsuppdraget till Trafikverket - Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037. Vi har lämnats möjlighet att inkomma med tidigt inspel i processen. Ett skriftligt inspel har skrivits som sammanfattar Regionens mest prioriterade frågor och behov av investeringar inför nästa nationella infrastrukturplan 2026-2037

 • Sveriges regioner ska i samarbete med samhällsaktörer aktivt bidra till forskning och innovation som svar på aktuella samhällsutmaningar. För att svensk forskning ska kunna främja hållbar tillväxt, innovation och utveckling såväl inom regionernas verksamheter som samhället i stort behöver samhällsutmaningar och behov från såväl tätbefolkade som gles- och landsbygdsnära regioner vägas in och hela Sverige inkluderas i framtagande och genomförande av lösningar. Det är viktigt att forskning och utveckling sker även utanför storstäder och universitetsorter, dels då bredd och samverkan är svensk excellens, dels för att möjliggöra högkvalitativ, evidensbaserad jämlik vård i hela Sverige.

   

  Region Gävleborg anser att:

  • Bredd och samverkan är svensk excellens och därför bör lagstiftningen stärkas till förmån för samverkansforskning med aktiv medverkan av regioner och forskningens roll som ett kärnuppdrag i patientnära verksamhet tydliggöras
  • Anslagsgivare bör premiera tvärvetenskaplig forskning som sker i samverkan mellan flera aktörer och regioner
  • Sverige har ett väl utbyggt innovationsstödsystem, som bidrar till att upprätthålla och utveckla landets innovationshöjd och den omställning som behövs för att klara samhällsutmaningarna. Det behövs resurser och tillgång till EU-medel för fortsatt systembyggande och samverkansrelaterade uppdrag mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor
  • Forskningsresurser i högre grad bör tilldelas områden med demografiska utmaningar och stor kompetensbrist

   

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2023.

   

  Periodens resultat uppgick till -108 mnkr jämfört med budgeterade -32 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen uppgående till 76 mnkr utgjordes av verksamhetens nettokostnader -545 mnkr, skatteintäkter och generella statsbidrag +136 mnkr samt finansnetto +333 mnkr. I periodens resultat ingår orealiserade vinster/förluster i finansiella placeringar med +424 mnkr. Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 43,7 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt Patientnämnden redovisade negativ budgetavvikelse medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller positiv budgetavvikelse.

   

  Prognos 2023

  Resultatprognosen för året uppgår till -294 mnkr jämfört med budgeterade

  192 mnkr. Resultatmarginalen (Prognostiserat resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) är negativ. I de finansiella målen beslutade av regionfullmäktige för budget 2023 anges att det långsiktiga resultatmålet uppgår till 2 procent, inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar, av verksamhetens nettokostnad. Detta har bedömts vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Med anledning av överinflationen under 2023 och 2024 kan resultatet tillåtas understiga 0 procent under dessa år. Prognostiserat resultat indikerar ett negativt balanskravsresultat uppgående till 718 mnkr varav 178 mnkr kommer att täckas av medel från resultatutjämningsreserven. Resterande -540 mnkr kan hänföras till överinflation för pensionskostnaderna varför Region Gävleborg har för avsikt att hävda synnerliga skäl att återställa på längre tid än de tre år kommunallagen anger. Återställande kommer att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet vilket är cirka 20 år. 

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott med 650,0 mnkr, Hållbarhetsnämnden med 60,0 mnkr, Kultur- och kompetensnämnden med 2,4 mnkr och Patientnämnden 0,3 mnkr. Regionstyrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott.

   

  Hantering av prognostiserade underskott

  Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott kan huvudsakligen hänföras till kostnader för egen och inhyrd personal. Hållbarhetsnämndens underskott är främst hänförlig till drivmedelsindex som påverkar avtal för kollektivtrafik. Kultur- och kompetensnämndens underskott förklaras framför allt av uteblivet statsbidrag för folkhögskolorna. Patientnämndens prognostiserade underskott beror på att budgetuppräkningen var lägre än de ökade lönekostnaderna och de ökade kostnaderna för stödpersoner.

   

  Åtgärder för att minska kostnaderna pågår men kommer inte att få full effekt under 2023. Regionstyrelsen anser därför att underskott med maximalt 650 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden, 60 mnkr för Hållbarhetsnämnden, 2,4 mnkr för Kultur- och kompetensnämnden samt 0,3 mnkr för Patientnämnden ska godkännas under 2023.

   

  Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden skall återkomma till Regionstyrelsen 6 december 2023 med en åtgärdsplan. Åtgärderna ska återrapporteras och redovisas för regionstyrelsen i samband med delårsboksluten 2024.

   

 • Laboratoriemedicin har upphandlat ny utrustning för verksamheten i hus 03 plan 3 och 4. Den nya utrustningen kräver större ytor, samtidigt som verksamheten behöver optimala förutsättningar för sina flöden ur ett lokalperspektiv. Därmed behöver vissa lokaler och utrymmen anpassas och byggas om.

   

  Utrustningen levereras i två etapper, och lokalförutsättningarna påverkas i olika grad av respektive delleverans. Ombyggnationer och anpassningar planeras och genomförs därför också i två etapper. Etapp 1 har beslutats tidigare, och omfattar ombyggnation och anpassningar för den utrustning som levereras under våren 2023.

   

  Detta ärende avser genomförande av programarbete inför etapp 2. Lokalerna i hus 03 plan 3 anpassas för att ge plats för den helautomatiserade analysutrustningen. Resterande maskiner till laboratoriemedicin ska installeras och förutsätter en översyn av framför allt VVS, el, styr, säkerhet och brand.  I samband med i hopslagning av rum i etapp 1 försvann vissa laboratorieadministrativa ytor på plan 4. Nya laboratoriearbetsplatser tillskapas i nya lägen.

   

 •   9

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan 2023

 •   10

  Regionstyrelsens årsplan 2024-2026

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten. Skattesatsen för år 2023 är 11,51 kronor. För år 2024 föreslås oförändrad skattesats.

   

 • Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB äger fastigheten där Aktivitetsfabriken ligger. I Aktivitetsfabriken finns restaurang, co-working, möteskapacitet, gym, padel, fysioterapi, gymnastik och dans. I Aktivitetsfabriken finns också Föreningarnas Hus där föreningar inom olika idrotter samverkar under ett och samma tak. Företaget avser investera i ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum 12 955 000 kr, ishall med en rink om 30 x 15 meter, två omklädningsrum, garage för ismaskin, läktare med sittplatser för åskådare samt samlingsutrymme med tillhörande lounge 6 028 000 kr, konventhall 1 895 000 kr, klättervägg 1 100 000 kr, renovering befintliga ventilationsaggregat samt två nya aggregat med värmeåtervinning 1 500 000 kr, konsultkostnader projektering och projektledning 1 500 000 kr.

   

  Den totala investeringskostnaden uppgår till 24 978 000 kr. Genom att addera en ishall och en klättervägg till den befintliga verksamheten vill företaget bredda idrottssektionen för att kunna erbjuda skräddarsydda koncept inom idrottsturism för en bredare målgrupp. Därigenom tror sig företaget kunna attrahera nationella föreningar inom fler idrotter, utöka lägerverksamheten och arrangera tävlingar. Företaget vill även göra Hudiksvall till ett attraktivt long stay-resmål genom ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum. Long stay boendet är inte möjligt att gå in med stöd till då det finns en uppenbar risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med befintliga hotell i Hudiksvall samt även som ett alternativ till vanliga bostäder och bostäder har ju Boverket hand om. Konventhallen är också risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med hotell och andra företag som också erbjuder detta i Hudiksvall med omnejd. Renovera befintliga ventilationsaggregat är ordinarie verksamhet och därför inte en stödberättigad kostnad. Vad gäller ishallen finns redan en ishall i form av Holmen Center som drivs av Hudiksvall kommun. Koncernen har även råd att göra den här investeringen utan stöd från Region Gävleborg. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB har under 2022 fått ett aktieägartillskott på 16,7 miljoner kr från Strömtorpet Fastigheter AB som ingår i samma koncern för att genomföra den här investeringen. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB ägs till 100 % av Strömtorpet Invest AB som under 2021 gjorde en realisationsvinst på 41 706 293 kr vid avyttring av fastigheterna Köpmanberget 5:8, 5:9 samt Mo 3:31 till Real Fastigheter AB. Strömtorpet Fastigheter AB har gjort utdelningar tre år i rad på sammanlagt 17 miljoner kr.

   

 • Det är svårt att mäta om klimatkompensationen ger incitament till förändrat resande. Det är mer av ett förhållningssätt. Det finns därmed inte tillräckliga skäl att fortsätta med klimatkompensationen. Effekt i förhållande till arbetsinsats saknas. Andra, mer verkningsfulla, åtgärder har också tillkommit.

   

  Bakgrund

  2013 inkom en motion (LS 2012/121) om att införa klimatkompensation i Landstinget Gävleborg. Motionen bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade den 23 september 2013 om att införa avgifter för resor med bil och flyg i tjänsten. Avgifterna skulle tillföras ett klimatkonto som i sin tur skulle finansiera klimatkompenserande åtgärder. Initialt bedömdes klimatkontot omfördela cirka en miljon kronor per år.

   

  Regionstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att göra en översyn av den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen. Som ett led i översynen utreds arbetsuppgifter som är lagstadgade respektive av ambitionskaraktär. Ej lagstadgade arbetsuppgifter bör ha ett tydligt syfte och även få tydliga effekter.

   

  Ekonomiska omfördelningar

  2022 omfördelades 937 000 kronor inom systemet. Klimatbelastande resor belastar enheten med en extra avgift. Summan av de interna avgifterna fördelas vid årets slut ut till enheterna utifrån resande med X-trafik. Utslaget på en kostnadsbudget om cirka 12 miljarder kronor motsvarar det mindre än 0,1 promille.

   

  Arbetsinsats

  Arbetet på ekonomiavdelningen med klimatkompensationen motsvarar cirka en arbetsvecka, eller 2 % av en heltidsanställd.

   

  Påverkan på antalet resor med bil eller flyg

  Det är svårt att koppla klimatkompensationen som påverkande faktor till att våra resor med bil har minskat. Däremot fungerar klimatkompensationen som ett ställningstagande som styrker miljömålet att vi ska ha klimateffektiva möten och transporter. Med de stora ekonomiska utmaningar som regionen står inför är det ytterst tveksamt om det är ett tillräckligt ekonomiskt incitament för att välja ett annat transportsätt eller en annan mötesform.

   

  Nya åtgärder för att minska vår klimatpåverkan

   

  Det är tio år sedan beslutet om klimatkompensation fattades. Sedan dess har mycket hänt inom området, både i omvärlden och inom regionen – aktiviteter som bedöms ha större reell inverkan på klimatet. Region Gävleborg arbetar för ett Fossilfritt 2025, prioriterar elbilar i vår flotta, installerar laddstolpar på våra fastigheter, erbjuder lånecyklar för kortare transporter, har erbjudit anställda förmånscyklar, installerar ett energioptimeringssystem för våra fastigheter samt tillämpar återhållsamhet i resor överlag. Idag finns även digitala mötesformer som en naturlig del av våra möten.

   

 • Enligt ”Avtal mellan Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg AB” regleras att stöd till tandvårdens forskning ges enligt överenskommelse, vilket innebär att medarbetare inom Folktandvården Gävleborg (FTV AB) har samma möjlighet som medarbetare i Region Gävleborg (RG) att ansöka om forskningstid inom tjänst. RG har resurser avsatta för att bevilja forskningstid inom tjänst för medarbetare inom FTV AB som ansöker om det och i konkurrens med andra beviljas medel. 

   

  Under ett antal år har kapaciteten att bedriva forskning inom FTV AB inte varit i paritet med budgeterade medel för forskning- och utvecklingsarbete inom tandvården. De senaste 5 åren har Folktandvården nyttjat mindre än hälften av budgeterat utrymme för forskningstid inom tjänst (tabell nedan). 

   

  År

  Budget MNKR

  Utfall MNKR

  2020

  2,7

  O,7

  2021

  2,8

  1,0

  2022

  2,9

  0,9

  2023

  3.0

  Prognos 1,0

  2024

  3,1

  Prognos 1,6

  Tabell: Budgeterat utrymme och utfall för medel avsatta för forskningstid inom tjänst, avseende Folktandvården Gävleborg

   

  Mot den bakgrunden beslutas att minska ersättningen för forskning inom tandvård från 3,1 miljon till 1,6 miljon from 2024-01-01. Om folktandvården i framtiden har en kapacitet att bedriva forskning i högre utsträckning kan frågan om att åter höja ersättningen till 2023-års nivå aktualiseras.

   

 • Folktandvården i Gävleborg föreslås ges möjlighet att höja avgifterna i allmäntandvården till maximalt 12 procent över Tandvårds- och läkemedelsverkets (TVL) referensprislista samt specialisttandvården till maximalt 25 procent över TVL:s referensprislista. Idag är motsvarande övre gräns 5 respektive 15 procent. Beslutet föreslås gälla för 2024 och 2025.

   

  Bakgrund

  Inflationen och ökade pensionskostnader påverkar folktandvårdens ekonomiska resultat negativt. Kostnaderna för första halvåret 2023 har ökat med 11 procent medan intäkterna ökat med knappt 1 procent.

   

  Sedan 2016 har Folktandvården Gävleborg möjlighet att höja avgifterna upp till en given nivå över TLV:s referensprislista, 5 procent för allmäntandvård och 15 procent för specialisttandvård.

   

  Förslag till förändringar

  Som en åtgärd för att möta den högre kostnadsökningstakten föreslås Folktandvården Gävleborg ges möjlighet att höja avgifterna till en högre nivå i förhållande till TLV:s referenslista än tidigare, 12 procent för allmäntandvården och 25 procent för specialisttandvården. Det är då bolagets styrelse som fattar beslut om hur hög höjningen blir inom ramen för ovanstående.

   

  En jämförelse med Region Dalarna, Region Uppsala samt Region Sörmland för 2023 visar att Folktandvården Gävleborg har förhållandevis låga avgifter.

   

 • Egenavgift för resa med egen bil höjs från 80 kronor till 107 kronor. Egenavgift för resa med servicefordon höjs från 100 kronor till 120 kronor. Högkostnadsskyddet höjs från 1800 kronor till 2200 kronor. Kilometerersättningen i beräkningen höjs från 1,83 kr/km till 2,50 kr/km.

   

  Förslaget bedöms minska regionens nettokostnad med 2,5 miljoner kronor.

   

  Bakgrund

  Region Gävleborgs reglemente för sjukresor antogs och reviderades senast 2015. Region Gävleborg har låga avgifter jämfört med flera intilliggande regioner. Förslaget innebär att Region Gävleborg närmar sig det högre avgiftsspannet bland de regioner som jämförs. Flera regioner har dock inte reviderat sina avgifter på ett antal år.

   

  Förslag till förändringar

  Resa med egen bil

  Egenavgiften för resa med egen bil höjs till 107 kronor/enkelresa (80 kronor idag), motsvarande 43 km i eget ansvar. Egenavgift tas ut på alla resor, förutom barn under 20 år. Det ska således inte gå att intyga medicinska skäl för att undantas egenavgiften. Detta för att det ska bli likställt med regler för resa med servicefordon.

   

  Det innebär att resor längre än 43 km ersätts (107 kr/2,50 kr). Kortare resor är eget ansvar. Det är oförändrat jämfört med idag.

   

  Förändringen bedöms öka regionens nettokostnad med 0,9 miljoner kronor.

   

  Resa med servicefordon (taxi)

  Egenavgift för resa med servicefordon höjs till 120 kr/enkelresa (100 kronor idag). Resenären erhåller service och stöd som inte finns vid resa med egen bil, därav är det motiverat med en högra egenavgift jämfört med resa med egen bil. För resa med servicefordon krävs medicinskt intyg från vårdenhet.

   

  Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 2200 kronor per 12-månadersperiod från första resan. I dag uppgår högkostnadsskyddet till 1800 kronor och det har inte justerats sedan 2015.


  För resenärer med servicefordon innebär det vid en förändrad egenavgift till 120 kr/enkelresa att de uppnår högkostnadsskydd vid färre resor än motsvarande 100 kr/enkelresa och dagens nivå 1800 kr. Detta gynnar resenärer med stort resebehov. Sällanåkare behöver fler resor med egen bil eller servicefordon för att nå högkostnadsskyddet.

   

  Förslaget bedöms minska regionens nettokostnad med 3,4 miljoner kronor.
   

  Högkostnadsskyddet bör även indexeras och räknas upp likt högkostnadsskyddet för patientavgifter. Indexering är önskvärt för att effekten av högkostnadsskyddet ska följa prisutvecklingen och att patientens andel av kostnaden blir konstant i förhållande till prisnivån i samhället.

   

  Oförändrat

  Nedanstående föreslås fortsatt gälla (ingen förändring mot idag):

  •      Barn 0-20 år betalar ingen egenavgift för taxi, men sjukreseintyg krävs från vården.

  •      Barn 0-20 år får ersättning för egen bil utan egenavgift.

  •      Personer äldre än 85 år betalar egenavgift för taxi, men behöver inget sjukreseintyg.

  •      Personer äldre än 85 år får ersättning för egen bil utan egenavgift.

  •      Personer (oavsett ålder) med beviljad färdtjänst från sin hemkommun, åker sjukresa med taxi utan sjukreseintyg men betalar egenavgift enligt gällande reglemente.

   

  Med ovanstående förslag placerar sig Region Gävleborg högre, men inte högst i Sverige. Högsta egenavgifterna för egen bil respektive servicefordon uppgår till 200 kronor och högsta belopp för högkostnadsskydd uppgår till 2600 kronor. Längsta ej ersatta resa är 133 km.

   

 • Enligt Skatteverkets regler om förmånsbeskattning ska avgiftsfri parkering som endast är tillgänglig för personal förmånsbeskattas om parkeringar i närområdet i övrigt är avgiftsbelagda. Om förmånsbeskattning inte sker finns det en risk att både personal och arbetsgivare drabbas av extra avgifter utöver det belopp som borde ha betalats från början.

   

  Detta kan lösas på två sätt; antingen förmånsbeskattas den som använder personalparkeringen enligt marknadsvärdet på parkeringen, eller så införs en parkeringsavgift. Då förmånsbeskattningen är förenad med en betydande mängd administration som i sig skulle vara kostsam föreslås införandet av parkeringsavgift med följande prissättning:

   

   

  Tabell 1

   

   

   

  Arbetsplats

  Pris per timma

  Maxtaxa per dag

  Månadskort

  Gävle sjukhus

  4 kr/timma

  20 kr/dygn

  150 kr/mån

  Regionkontoret

  5 kr/timma

  25 kr/dygn

  200 kr/mån

  Södertull

  4kr/timma

  20 kr/dygn

  150 kr/mån

  Hudiksvalls sjukhus

  3kr/timma

  15 kr/dygn

  150 kr/mån

  Hudiksvalls sjukhus (P-hus)

  6 kr/timma

  30 kr/dygn

  --

   

  Undantag gällande införande av parkerings avgift för personal parkering föreslås för del av parkering vid Gävle Sjukhus, mellan Helikopterplattan och Lexevägen där parkering skall vara avgiftsfri.

   

 • Under senaste åren har behovet av fler p-platser för besökare och medarbetare vid  Bollnäs Sjukhus ökat. Det har varit stundtals svårt att hitta parkering.
  På området finns idag ca 400 p-platser (varav ca 200 är utrustade med motorvärmare)

   

  För att lösa den uppkomna situationen föreslås ett åtgärdsprogram med ett antal aktiviteter som möjliggör att ge extra utrymme för minst tio p-platser för besökare och medarbetare på sjukhusområdet, samt erbjuda ytterligare parkeringsmöjligheter i anslutning till sjukhusområdet.

  Åtgärdsprogrammet består av:

  1.      Parkeringsriktlinje: (denna möjliggör optimering av ytor och p-platser för besökare och medarbetare och klargör vilka förutsättningar som råder)

  2.      Undersökning av möjligheten att skapa nya platser i anslutning till befintliga.

  3.      Parkering på andra sidan Sjukhusvägen ska struktureras och planeras för att underlätta för besökare och medarbetare att parkera rätt.

  4.      P-platser för korttidshyrda bilar flyttas från huvudparkering och antalet ses över.

  5.      Kommunens parkering vid Heden kan tas i anspråk. Denna parkering kan omgående användas som avlastning och buffert till Regionens behov och ge ett tillskott på ytterligare 10-20 platser.
  Regionen kan fritt nyttja parkeringen vid Heden till årsskiftet, därefter ska ett hyreskontrakt upprättas – om Regionens behov kvarstår.

  6.      Vintertid ska det säkerställas att parkeringsplatser inte används som snöupplag oskäligt länge.

   

  Den extra parkeringen vid Heden kommer att innebära en ny hyreskostnad från årsskiftet. Skapandet av nya platser kan innebära ökade kostnader.

   

  Uppföljning av parkeringssituationen vid Bollnäs Sjukhus ska ske. Denna uppföljning ska återrapporteras till FTMU. Nyttjandegraden av den extra parkeringen vid Heden kan användas som mått på behov.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre.
  Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

   

 • Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet, föreslår:

   

  • Att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av administrationen i region Gävleborg med syfte att hitta effektiviseringar på 2% årligen under fem år.
  • Att regionstyrelsen får i uppdrag att hitta effektiviseringar som ej gör att sjukvården blir drabbad.
  • Att de besparingar som görs förs över i en sjukvårdsutvecklingsfond för att kunna genomföra satsningar på sjukvården. att regionstyrelsen redovisar till fullmäktige årligen tills man når målet om 10 % effektivisering av administrationen i Region Gävleborg.

   

  Regionstyrelsen svarar:

   

  Region Gävleborg är i ett ekonomiskt utsatt läge, efter år av ekonomisk doping från staten. Detta samtidigt som tidigare styret inte anpassat verksamheten efter de ekonomiska risker som alltid ska beaktas, vare sig det handlar om väntade konjunktursvängningar eller plötsliga makroekonomiska chocker, ett exempel på vad som skedde efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

   

  Det är nu av största vikt att vi ansvarsfullt ser över hur vi kan säkerställa att kvaliteten och tillgängligheten i vården inte blir lidande. Region Gävleborg har haft en stor tillökning av administrativa tjänster, samtidigt som man har stora behov av vårdpersonal. Att rekrytera administratörer, med all respekt för deras viktiga roll, istället för sjuksköterskor och läkare rimmar illa med vår vision om en god och nära vård. Vi behöver därför nå en bättre balans mellan administrativa resurser och de vårdande yrkesroller som arbetar direkt gentemot patienterna.

   

  I ljuset av detta har vi lagt fram ett förslag på att genomföra besparingar på ca 40 miljoner kronor, inom det administrativa området, för år 2024. Det kommer dels att stärka ekonomin men också vara ett steg mot att, i vårt ekonomiskt svåra läge, prioritera de vårdgivande tjänsterna framför de rent administrativa.

   

  Vi kommer fortsätta bevaka denna fråga under kommande år, för att se hur vi kan nå en ökad effektivitet inom de administrativa tjänsterna.

   

 • Hans Backman (L) föreslår i en motion

  • Att majoritetspartierna med tanke på rådande personalsituation med brist på personal i delar av vårdorganisationen och stort behov av inhyrd personal tar initiativ till att Region Gävleborg genomför en utredning med syftet att granska regionens arbetsgivarpolitik.

   

  Regionstyrelsen svarar:

  Vi delar motionärens bild av att kostnaden för hyrpersonal är problematiskt hög samt att Region Gävleborg behöver bli en attraktivare arbetsgivare för att behålla och rekrytera medarbetare.

   

  Den politiska majoriteten har under 2023 fattat en rad beslut för att minska andelen hyrpersonal samt för att bli en attraktivare arbetsgivare. Bland annat har en kontinuitetsersättning för allmänsjuksköterskor införts i syfte att premiera fasta anställningar. I skrivande stund pågår också en löneöversyn i regionen för rättvisare löner. För att öka tryggheten för patienter och medarbetare genomförs en trygghetssatsning innehållande allt ifrån utbildningsinsatser till den fysiska utformningen. Detta är ett axplock av åtgärder, mer har gjort och mer kommer att göras.

   

  Att behålla och rekrytera medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att kunna erbjuda invånarna i Gävleborg en tillgänglig vård av hög kvalitet. Det är en av våra mest prioriterade frågor.

   

  Efter valet 2022 fick Region Gävleborg ett nytt politiskt ledarskap, någonting som också innebär en ny arbetsgivarpolitik.

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående betalning av räkningar till vården, att införa autogiro.

   

  Regionstyrelsen svarar

   

  Jan Innerman, tack för ditt engagemang och förslag om införande av autogiro!

   

  Frågan om att införa autogiro har väckts vid några tillfällen över tid, såväl internt som externt. Vid varje enskilt tillfälle har Region Gävleborg dock kommit fram till att det inte är helt oproblematiskt att införa en lösning som är både tekniskt gångbar och tillräckligt säker i relation till patienten/ betalaren för att vi med de system vi har idag ska välja att införa autogiro. Nedan följer de argument som hittills inneburit att autogiro inte införts i Region Gävleborg avseende patientavgifter.

   

  • Den lösning vi har avseende samlingsfakturering gör att vår automatiska beräkning av högkostnadsskyddet, som ligger till grund för utfärdande av frikort, behöver byggas om med ny systemintegration. Vi har därför valt att avvakta med nytt ställningstagande i frågan tills det nya systemet för högkostnadsskydd och frikortshantering hinner implementeras.
  • Det nya systemet innebär också en möjlighet att samordna högkostnadsskyddet på nationell nivå och därmed kunna erbjuda frikortet som en elektronisk tjänst (e-Frikort) så att anslutna regioner kan avläsa aktuellt saldo och högkostnadsskydd oavsett var patienten är hemmahörande. Syftet är dels att minska administrationen av fysiska frikort (plastkort) som patienten själv behöver hålla reda på och dels att minska risken för en felaktig debitering gentemot patienten, oavsett var i landet vården ges och av vem.
  • Högkostnadsskyddet, som är nationellt gällande, innebär att vi har svårt att vid varje enskilt tillfälle veta exakt hur patientens samlade skuldstatus ser ut (se punkt 1 ovan om nationellt system för detta). När vi drar ett belopp från patientens personkonto så behöver vi vara säkra på att beloppet som debiteras är korrekt. Vi har sett det som olämpligt att dra ett belopp då det kan visa sig att patienten erlagt vårdavgifter hos andra vårdgivare (i andra regioner och/eller privata vårdgivare) som inneburit att man redan uppnått högkostnadsskyddet men som vi inte kan se i våra system inom Region Gävleborg. Självklart återbetalar vi alltid om det visar sig felaktigt, men en faktura kan patienten alltid reklamera och låta bli att betala utan att något belopp hinner utbetalas om fakturan skulle vara felaktig eller om det uppstår andra oklarheter.
  • Vi har också erfarenhet av att en del personer inte alltid har full kontroll på bankkonton, räkningar och skulder – vilket kan leda till att en felaktig debitering via autogiro inte upptäcks lika snabbt.

   

  I majoritetens arbete framöver med trygg och säker vård ingår att ta hänsyn till att göra det lätt och smidigt för patienterna och underlätta administrativa moment för medarbetare. Vi tar därför med oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete gällande systemintegration och betalningslösningar.

   

 • Ingen skall behöva vara rädd för att besöka våra sjukhus.

   

  Torsdagen den 31 augusti 2023 meddelade Tidöpartierna att de har för avsikt att gå vidare med förslaget om anmälningsplikt. Det kan i förlängningen betyda att offentligt anställda blir skyldiga att rapportera till polis och Migrationsverk om det finns elever i skolorna eller patienter på sjukhusen som är papperslösa.

   

  Anders Henriksson (S), ordförande för Sveriges kommuner och regioner, är tydlig med SKRs budskap: ”Kommuner och regioner måste undantas anmälningsplikten.”

   

  De fackförbund som har anställda inom våra verksamheter i välfärdsområdena är tydliga: ”Gå inte vidare med lag om angiveri”.

   

  Barnkonventionen är tydlig: Alla barn skall ha rätt till utbildning, lek och meningsfull fritid.

   

  Anmälningsplikten kan i förlängningen innebära fara för liv. Det är därför av stor betydelse att Region Gävleborg agerar innan beslut fattas; för att visa vilka betydande etiska dilemman och  konsekvenser detta får för våra medarbetare, för våra patienter, för alla i våra verksamheter.

   

  Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet föreslår därför:

   

  Att regionstyrelsen tillskriver regeringen att anmälningsplikt inte ska införas i regional verksamhet.

   

  Initiativärendet bordlades på förra Regionstyrelsen. 

   

  Svar på initiativärende

  I initiativärendet framhåller initiativtagarna en oro kring hur anmälningsplikten kan komma att påverka Region Gävleborgs medarbetare. Frågor rörande medarbetare hanteras i stor mån i regionen personalutskottet, initiativärendet skickas därför till personalutskottet för beslut.

   

 • Från fackliga företrädare framgår att elever och lärare vid Region Gävleborgs folkhögskolor har utsatts för påverkan i samband med förberedelser inför en riksomfattande manifestation för att uppmärksamma folkhögskolornas numera mycket utsatta läge.

   

  Ansvariga befattningshavare ska ha klargjort för elever och personal vid Region Gävleborgs folkhögskolor, att manifestationen inte får innehålla något som kan stöta eller misshaga den politiska ledningen, med därpå följande risk för att negativt påverka framtida kursutbud.

   

  Det inträffande kan inte beskrivas som annat än en allvarlig överträdelse, som inte kan tillåtas passera obemärkt. Att elever och lärare uppmanas till lyhördhet inför den politiska ledningens önskemål om vad som får respektive ej får uttryckas i samband med en sedan länge planerad manifestation, är från demokratisk synvinkel helt oacceptabelt. Försvårande är hänvisningar till kursutbudens framtida utformning.

   

  I syfte att reda ut de precisa omständigheterna kring det inträffande tillsätts en utredning med uppgift att så långt det är möjligt klarlägga händelseförlopp och orsak till det inträffade, liksom skador och effekter i övrigt. Utredaren ska vara en extern aktör med kompetens att utreda och granska verksamheter i offentliga organisationer.

   

  Frågor att bearbeta är bl.a. följande:

  · Vad hände?

  · Varför hände det?

  · Vem visste vad och när?

  · Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden?

   

  Förhållanden i två organ inom Region Gävleborg kan anses särskilt relevanta att undersöka: dels regionstyrelsen (RS), dels kultur- och kompetensnämnden (KKN).

   

  RS ansvarar för beredning och uppföljning av verksamhetens övergripande inriktning. Styrelsen har att inom det övergripande ansvaret leda, samordna och ha uppsikt över nämnder och bolag inom Region Gävleborgs organisation. Arbetet leds av regionstyrelsens ordförande.

   

  KKN ansvarar för kultur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Detta inkluderar Region Gävleborgs tre folkhögskolor, en bred kulturverksamhet och länets museer. Arbetet leds av kultur- och kompetensnämndens ordförande.

   

  Om ordf RS och/eller KKN på förhand visste om att åtgärder skulle vidtas för att påverka förberedelserna inför manifestationen för att inte störa den politiska ledningen, väcks frågor om ordf RS och/eller KKN kan kvarstå i uppdraget. Om ordf RS och/eller KKN ej kände till att åtgärder skulle vidtas, reses frågor hur det inträffande kan ha skett utan ansvariga politiska befattningshavares vetskap.

   

  Med stöd av ovanstående föreslår undertecknade följande:

   

  1.       Att en utredning tillsätts enligt ovan syfte och mål.

   

  Gävle 2023-09-27

  Eva Lindberg, S

  Jan Lahenkorva, S

  Marie-Louise Dangardt, S

  Lars Öberg, S

  Marcus Gard, S

   

  Svar på initiativärende

  Den politiska ledningen har inte varit informerade om att en manifestation skulle genomföras och har således inte haft någon påverkan på denna.  

   

  Vi jobbar hårt med att bryta tystnadskulturen som vissa ger uttryck för inom organisationen och välkomnar att upplevda händelser lyfts upp till ytan. Oavsett vad som har hänt eller inte har hänt är det alltid bra att prata med varandra, istället för om varandra.

   

  Oppositionen har dock inte kunnat visa på någon grund för sina anklagelser. Exempelvis har de ännu inte kunnat presentera de ”tydliga direktiv” som enligt oppositionen gått ut till samtliga.

   

 • Region Gävleborg har precis som övriga regioner stora underskott och betydande nedskärningar kommer att behöva genomföras . I det måste även politiken vara med och bidra.

   

  I budgeten för år 2023 är förtroendevaldas arvoden budgeterade till 18 716 mnkr och partistöden till 14 192 mnkr. För år 2024 planeras beloppet höjas i enlighet med riksdagens uppräkning. Regionen äger beslutanderätten över såväl arvoden som partistöd.

   

  Därför menar vi att det i nuläget är rimligt att frysa dem. På det sättet bidrar även politiken till en förbättrad ekonomi och nedskärningarna kan lindras något. Det är ett ansvar politiken behöver ta för att bidra.

   

  Besparingen inför år 2024 är ännu oklar då riksdagens beslut om uppräkning sker senare. Men politiken kommer genom att frysa arvoden och partistöd för 2024 som minst kunna bidra med knappt 700 000 kr om det följer tidigare uppräkningar. Det skulle lindra de besparingar som behöver göras och politiken på så sätt ta sitt ansvar och bidra.

   

  Vänsterpartiet yrkar därför:

  • att regionstyrelsen beslutar om en frysning av förtroendevaldas arvoden och partistöd så att den planerade uppräkningen inför år 2024 uteblir.

   

 • Välfärdsbrottsligheten ger idag mer till den organiserade brottsligheten än narkotika.

   

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) menar att valfrihetsreformer och införandet av valfrihetssystem möjliggjort för oseriösa entreprenörer och leverantörer att infiltrera offentliga verksamhetsområden. Valfrihetsreformerna inrättades för att stimulera konkurrens, men kan ha gjort det lättare för kriminella att komma in i kommuners och regioners verksamheter. Dessa system borde snarast ändras, helst tas bort genom ny lagstiftning. Välfärdssystemen och vården är under attack av de kriminella gängen.

   

  I BRÅ:s rapport beskrivs stora brister hos kommuner och regioner när det gäller förmågan att upptäcka välfärdsbrott. Rapporten bygger på en granskning av felaktiga utbetalningar till företag och föreningar. En del av pengarna som betalas ut går till grov brottslighet utan att de befintliga kontrollsystemen upptäcker det. Det är också svårt att upptäcka trovärdiga målvakter och bulvaner. Även IVO har lyft behovet av skärpningar på området och menar att det behövs informationsdelning mellan myndigheter, kommuner och regioner för att stoppa oseriösa aktörer.

   

  Region Gävleborg är troligen också drabbad av ekonomisk brottslighet, så nu bör det brottsförebyggande arbetet skärpas. Det behövs tillskapas system och kontroller som gör det svårare för kriminella att begå välfärdsbrott inom regionens verksamheter. Det krävs krafttag och vi måste hjälpas åt för att stoppa de organiserade kriminella att tjäna pengar på vården och välfärden.

   

  En stor del av vårdverksamheten i regionen är privatiserad. Upphandlade entreprenörer, leverantörer och underleverantörer är inne i verksamheterna på olika sätt. I delar av verksamheten är det dessutom fri etableringsrätt, vilket öppnar upp för kriminella och försvårar granskning. Ett grundligt granskningsarbete kan också leda till att fusk upptäcks, liksom saltade fakturor, felaktiga intyg med mera.

   

  Region Gävleborg behöver skärpa arbetet med att granska och kontrollera företag vid upphandlingar samt vid valfrihetssystem, avtal, fakturor med mera. Samarbetet med andra myndigheter och kommuner behöver förbättras för att vi ska kunna komma åt problemen.

   

  En särskild enhet bör inrättas under regionstyrelsen i syfte att stoppa välfärdsbrottslighet inom Region Gävleborg. Det kan till exempel göras inom befintlig verksamhet där tjänster flyttas och omvandlas och utbildas, om så behövs, till särskilda granskare.

   

  Vänsterpartiet yrkar därför:

  ·         att en särskild enhet inrättas i Region Gävleborg i syfte att stoppa ekonomisk brottslighet.

  ·         att samarbetet med andra myndigheter och kommuner i regionen förstärks för att kunna stoppa ekonomisk brottslighet.

  ·         att det omedelbart inleds ett arbete med risk- och konsekvensanalyser av verksamheten.

   

 •   27

  Regiondirektören informerar

 • § 203

  Val av justerare

 • § 204

  Fastställande av dagordningen

 • § 205

  Anmälningar för kännedom

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Rivning av fastighet på Hudiksvalls sjukhusområde, dnr RS 2023/2686

  • Regiondirektörens beslut på delegation – Ombyggnation Hematologmottagningen, hus 01, plan 10 Gävle sjukhus (Dnr RS 2023/2335)

  • Förordnande som regiondirektör 9-15 oktober, RS 2023/1206

  • Tilldelningsbeslut - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Tilldelningsbeslut - Autoklavutrustning - RS 2021/1372
  • Tilldelningsbeslut - Konventionell röntgenutrustning till Ljusdal och Söderhamn sjukhus - RS 2022/2504
  • Tilldelningsbeslut - RS 2022/2384 Om- och tillbyggnation Hus 29 Gävle sjukhus
  • Tilldelningsbeslut (internt) IT-system Energi RS 2022/1386
  • Tilldelningsbeslut - Suturer, ligaturer, staplingsprodukter, clips och tänger, portar, hudförslutning, hemostatikum, bråcknät och dess tillbehör. - RS 2022/950
  • Tilldelningsbeslut - Ramavtal C-bågar - RS 2021/367
  • Tilldelningsbeslut - Ersättningsetablering fysioterapi i Hudiksvall - RS 2022/2878
  • Tilldelningsbeslut - Undertrycksbehandling - RS 2022/2503
  • Tilldelningsbeslut - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Tilldelningsbeslut - Avancerad röntgenplattform/system för hybridsal - RS 2022/1185
  • Tilldelningsbeslut - Formgjutna hårdsitsar - RS 2022/577
  • likalydande tilldelningsbeslut - Sittdynor - RS 2022/1399
  • Tilldelningsbeslut internt - Applikationspaketering RS 2022/2269
  • Likalydandes beslut läkemedel Dexametason- RS2021/147
  • Tilldelningsbeslut - RS 2022-3284 - Fönsterputs - RS 2022/3284
  • Tilldelningsbeslut - Övernattningshotell Örebro - RS 2023/1096
  • Tilldelningsbeslut - Bildutvärderingssystem Nuklearmedicin - RS 2022/2606
  • Tilldelningsbeslut - Flerbårsambulanser - RS 2022/2603
  • Tilldelningsbeslut - ESWL-utrustning - RS 2022/2843
  • Tilldelning korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Tilldelningsbeslut - Solskydd - RS 2022/2376
  • Tilldelningsbeslut Skadeservice och Sanering RS 2022/2904
  • Tilldelningsbeslut - Mobilt operationsmikroskop - RS 2022/3031
  • Tilldelningsbeslut - Underhållsarbeten Mark
  • Tilldelningsbeslut -  Eldrivna  rullstolar B3F, B3M, B4F, B-stå
  • Tilldelningsbeslut - Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
  • Tilldelning - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • RS 2022/2248  konstnärlig gestaltning Framtidsbygget, H22 Hudiksvalls Sjukhus.
  • Tilldelningsbeslut (internt) - IT-system för anropsstyrd trafik RS 2022/2318
  • Likalydande tilldelningsbeslut - Kompressionsutrustning
  • Tilldelningsbeslut - RS 2023/370
  • Tilldelningsbeslut - RS 2023/1447
  • Säljavtal Laboratorietjänster Baltic Företagshälsa AB - RS 2022/2972
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2021/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Patient Notification Services - RS 2019/132
  • Avtal - Samverkansavtal Litteraturhuset Trampolin - KKN 2023/11
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Avtal - Förbrukningsmaterial för kateterburen intervention Kärl och PCI - RS 2022/2102
  • Uppdragsavtal - Forsa Folkhögskola - RS 2021/2233
  • Avtal - Om- och tillbyggnation Hus 29 Gävle sjukhus - RS 2022/2384
  • RS 2021/620 IT-arbetsplats Avtal - RS 2021/620
  • Avtal - Utskrift som tjänst - RS 2020/2184 - RS 2020/2184
  • Avtal - RS 2023/1185 - Service av försörjningspendlar - RS 2023/1158
  • Avtal - IT som tjänst - RS 2017/760
  • Avtal - Anläggning av erosionsskydd vid Gävle sjukhus
  • Avtal - Ramavtal - ICD och CRT-D med Bluetooth - RS 2022/939
  • Avtal - Navify Analytics - RS 2021/1814
  • Avtal klinisk försäkringsmedicin RS 2022/2954
  • Nationellt förhandlat avtal avseende Padcev - RS 2021/143
  • Avtal om konsulttjänst - RS 2023/70
  • Ramavtal - Utbildning i ledarskap för AT- och ST-läkare samt handledarutbildning för läkare - RS 2022/1945
  • Specialistläkare i patologi RS 2023/69
  • Avtal - Operationssugar - RS 2021/1523
  • Underhållsavtal - RG RAM CT Aquilion, Canon, HSN 2023/69
  • Avtal - Autoklavutrustning - RS 2021/1372
  • Avtal - Patient Management Services - RS 2019/132
  • Avtal - Scrapping Agreement - RS 2019/132
  • Avtal - End of Life Agreement - RS 2019/132
  • Avtal - Läkarschema - RS 2022/1468
  • Signering skissavtal Konstnärlig gestaltning (H22), Hudiksvalls sjukhus Ingrid Falk - RS 2022/2848
  • Skissavtal Konstnärlig gestaltning (H22),  Hudiksvalls sjukhus. Linda Bäckström - RS 2022/2848
  • Avtal om support och förvaltning av Platina RS 2023/18
  • Avtal - TendSign2023 - RS 2019/890
  • Avtal - Operationssugar - RS 2022/3299
  • Avtal - PK(INR) - RS 2023/342
  • Avtal - Kontroller till analysarbete - RS 2022/3160
  • Avtal om konsultstöd RS 2023/362 - RS 2023/362
  • Avtal - Förbrukning och tillbehör Simuleringsdockor - RS 2023/110
  • Avtal - Förbrukning och tillbehör Neptune 3 - RS 2023/139
  • Avtal - Konventionell röntgenutrutsning Ljusdal och Söderhamn - RS 2022/2504
  • Avtal - Blodtrycksmätare med tillhörande förbrukningsartiklar RS 2023/344
  • RS 2023/435 Avtal tjänst Psykologhandledning autismutredning - RS 2023/435
  • Avtal - Everheds Sutherland Advokatbyrå AB - RS 2023/397
  • Avtal om projekteringsledare RS 2023/373
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal IT-system Energi - RS 2022/1386
  • Avtal - Sutur, ligatur, staplingsprodukter, clips och tänger osv. - RS 2022/950
  • Avtal Kontroller till analysarbete RS 2022/3160
  • Avtal - Ramavtal C-bågar - RS 2021/367
  • Avtal om konsulttjänst inom piloten Textil för vården  RS 2023/533
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal Undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • Direktupphandling operationer mjukdelsknä  RS2022/1985
  • Serviceavtal för Skanner RS 2023/638
  • RS 2023/670 Avtal om Skissuppdrag för Kulvert B, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/670
  • Avtal Undertrycksbehandling RS 2022/2503
  • RS 2023/322 Avtal på Blod och Serum, Håtuna Lab AB - RS 2023/322
  • Avtal - RS 2023/618 - Tjänster inom styr- och regler - RS 2023/618
  • Avtal - Formgjutna hårdsitsar - RS 2022/577 - RS 2022/577
  • Förlängning av avtal avseende Ultomiris - RS2021/147
  • RS 2023/830 Inköp extern konsult sorgebearbetning - RS 2023/830
  • Tilläggsavtal - Systemstöd vaccinationer covid19 & HPV - RS 2018/880
  • Avtal - Försäljning av material RS 2022/1860
  • Bilaga 4 - Försäljning av material RS 2022/1860
  • Avtal-OCT-utrustning till ögonmottagning-RS 2023/115
  • Avtal om Skissuppdrag för H25- servicebyggnad, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/856
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/117
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/735
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2061
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/261
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för gestaltningsuppdrag - Konstkulvert, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2141
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2063
  • Avtal om genomförandeuppdrag för Artist out of hospital-uppdrag, Hudiksvalls sjukhus - RS 2022/2062
  • Avtal - Ersättningsetablering fysioterapi i Hudiksvall - RS 2022/2878
  • Avtal - Ortopedteknisk verksamhet - RS 2022/1100
  • Underhållsavtal - SA23187 Anoxomat, Klin mikro GS, Nordic Biolabs, RS 2023/967
  • Avtal - Kundanpassade set - RS 2022/943
  • Avtal - Avancerad röntgenplattform för hybridsal - RS 2022/1185
  • Avtal om skissuppdrag för Andersbergs HC - RS 2023/1062
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/1025
  • Avtal om reparation av ljudanläggning RS 2023/1118
  • Underhållsavtal - 230315SE01628533AS, Lab Klin Mikro GS, Qiagen, HSN 2023/696
  • Avtal - Instrument för kärlförslutning; Harmonic och Enseal RS 2023/994
  • Underhållsavtal -  PV23022300, Blodcentralen RG, Barkey plasmatherm RS 2020/1965
  • Underhållsavtal -  SA 624 73, Klin Mikro GS, GeneExplorer 96G, Techtum Lab AB HSN 2023/752
  • Underhållsavtal - 2023-15 PCR Realtids isoterm BD Max, Klin Mikro GS, BD Care Nordic HSN 2023/754
  • Direktupphandling Avtal - Fönsterputs - RS 2022/3284
  • Avtal - Bildutvärderingssystem Nuklearmedicin - RS 2022/2606
  • Avtal - Flerbårsambulanser - RS 2022/2603
  • Underhållsavtal -  2023-10, Dialysmott GS,  Centralkoncentratsystem CDS, Fresenius, HSN 2023/866
  • Underhållsavtal - 2023-11, Dialysmott BS, vattenrening Aqua Uno, Fresenius, HSN 2023/865
  • Avtal om konsulttjänst RS 2023/1256
  • Avtal - ESWL utrustning - RS 2022/2843
  • Avtal - MVision - RS 2023/1515
  • Avtal korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Avtal korttidshyra bilar RS 2021/2702
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal- Underhållsarbeten Mark
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal - Underhållsarbeten Mark
  • Avtal Skadeservice och sanering - RS 2022/2904
  • Avtal Skadeservice och sanering - RS 2022/2904
  • Avtal om genomförande för gestaltningsuppdrag – Stafettuppdrag - RS 2023/998
  • Fluido Blod och Vätskevärmare samt Fluido Irrigation - RS 2023/1469
  • RS 2023 1684 Research och framtagande av nytt konstnärligt material till utställning på Hälsinglands museum Våren 2024 - RS 2023/1684
  • Avtal badtofflor stängd tå - RS 2023/1589
  • Avtal om konsulttjänst för IT-arkitekt - RS 2023/1562
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Kirurgiska instrument - RS 2022/2917
  • Avtal - Samverkansavtal mellan Region Gävleborg och Funktionsrätt Gävleborg - RS 2023/1705
  • Avtal om Genomförandeuppdrag för gestaltningsuppdrag – H25 - servicebyggnad, Framtidsbygget Hudiksvall - RS 2023/856
  • Avtal framtagande av Kulturprisobjekt 2024-2026 - RS 2023/1685
  • Avtal - Mobilt operationsmikroskop - RS 2022/3031
  • Avtal - Bedömningsbil i Los - HSN 2019/388
  • Avtal om installation och köp av projektorer - RS 2023/1706
  • Serviceavtal för Skanner - RS 2023/1742
  • Avtal avseende programledarstöd FVIS - RS 2023/1747
  • Avtal - Produktions- och kapacitetsplaneringssystem RS 2023/1664
  • Avtal avseende BI testare - RS 2023/1447
  • Abonnemangsavtal – Juridiska informationstjänster - RS 2023/1779
  • Avtal - IT-system för anropsstyrd trafik RS 2022/2318 - RS 2022/2318
  • konstnärlig gestaltning H22 Hudiksvalls sjukhus. RS 2022/2848
  • RS 2023/370-1 Ola Gustafsson - RS 2023/370
  • RS 2023/370-2 Salamavalo AB - RS 2023/370
  • RS 2023/370-3 TAIDE - RS 2023/370
  • Avtal - Kundanpassat set - RS 2022/943
  • Avtal - Extern Psykoterapi - RS 2023/1864
  • Fullmakt - UPPH2023-00007 Bortezomid 4-Klövern
  • Fullmakt nationell upphandling - Inhyrd bemanning
  • Fullmakt - Hörapparater - RS 2022/2790
  • Fullmakt för Region Uppsala att företräda   Region Gävleborg vid upphandling av läkemedel-RS 2021/143
  • Fullmakt - Region Örebro - RS 2023/264
  • Fullmakt  av läkemedel med  substansen ekulizumab-RS2021/147
  • Fullmakt - Region Uppsala - Biobanksrör - RS 2023/1784
  • Fullmakt -  Nationell upphandling ekulizumab -Läkemedel - RS 2021/143
  • Avbrytande av upphandling - Underhållsarbeten Mark - RS 2022/2767
  • Avbytandebeslut - Tryckeritjänster - RS 2022/2110
 • Region Gävleborg har tagit del av regeringsuppdraget till Trafikverket - Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2026-2037. Vi har lämnats möjlighet att inkomma med tidigt inspel i processen. Ett skriftligt inspel har skrivits som sammanfattar Regionens mest prioriterade frågor och behov av investeringar inför nästa nationella infrastrukturplan 2026-2037

 • Sveriges regioner ska i samarbete med samhällsaktörer aktivt bidra till forskning och innovation som svar på aktuella samhällsutmaningar. För att svensk forskning ska kunna främja hållbar tillväxt, innovation och utveckling såväl inom regionernas verksamheter som samhället i stort behöver samhällsutmaningar och behov från såväl tätbefolkade som gles- och landsbygdsnära regioner vägas in och hela Sverige inkluderas i framtagande och genomförande av lösningar. Det är viktigt att forskning och utveckling sker även utanför storstäder och universitetsorter, dels då bredd och samverkan är svensk excellens, dels för att möjliggöra högkvalitativ, evidensbaserad jämlik vård i hela Sverige.

   

  Region Gävleborg anser att:

  • Bredd och samverkan är svensk excellens och därför bör lagstiftningen stärkas till förmån för samverkansforskning med aktiv medverkan av regioner och forskningens roll som ett kärnuppdrag i patientnära verksamhet tydliggöras
  • Anslagsgivare bör premiera tvärvetenskaplig forskning som sker i samverkan mellan flera aktörer och regioner
  • Sverige har ett väl utbyggt innovationsstödsystem, som bidrar till att upprätthålla och utveckla landets innovationshöjd och den omställning som behövs för att klara samhällsutmaningarna. Det behövs resurser och tillgång till EU-medel för fortsatt systembyggande och samverkansrelaterade uppdrag mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor
  • Forskningsresurser i högre grad bör tilldelas områden med demografiska utmaningar och stor kompetensbrist

   

 • Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2023.

   

  Periodens resultat uppgick till -108 mnkr jämfört med budgeterade -32 mnkr. Den negativa budgetavvikelsen uppgående till 76 mnkr utgjordes av verksamhetens nettokostnader -545 mnkr, skatteintäkter och generella statsbidrag +136 mnkr samt finansnetto +333 mnkr. I periodens resultat ingår orealiserade vinster/förluster i finansiella placeringar med +424 mnkr. Per den 31 augusti uppgick soliditeten till 43,7 procent. Soliditet inklusive ansvarsförbindelse uppgick till 5,3 procent.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden, Kultur- och kompetensnämnden samt Patientnämnden redovisade negativ budgetavvikelse medan övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller positiv budgetavvikelse.

   

  Prognos 2023

  Resultatprognosen för året uppgår till -294 mnkr jämfört med budgeterade

  192 mnkr. Resultatmarginalen (Prognostiserat resultat i procent av verksamhetens nettokostnader) är negativ. I de finansiella målen beslutade av regionfullmäktige för budget 2023 anges att det långsiktiga resultatmålet uppgår till 2 procent, inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar, av verksamhetens nettokostnad. Detta har bedömts vara förenligt med god ekonomisk hushållning. Med anledning av överinflationen under 2023 och 2024 kan resultatet tillåtas understiga 0 procent under dessa år. Prognostiserat resultat indikerar ett negativt balanskravsresultat uppgående till 718 mnkr varav 178 mnkr kommer att täckas av medel från resultatutjämningsreserven. Resterande -540 mnkr kan hänföras till överinflation för pensionskostnaderna varför Region Gävleborg har för avsikt att hävda synnerliga skäl att återställa på längre tid än de tre år kommunallagen anger. Återställande kommer att ske i takt med utbetalning av pensionsåtagandet vilket är cirka 20 år. 

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden beräknar ett underskott med 650,0 mnkr, Hållbarhetsnämnden med 60,0 mnkr, Kultur- och kompetensnämnden med 2,4 mnkr och Patientnämnden 0,3 mnkr. Regionstyrelsen och övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans eller överskott.

   

  Hantering av prognostiserade underskott

  Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott kan huvudsakligen hänföras till kostnader för egen och inhyrd personal. Hållbarhetsnämndens underskott är främst hänförlig till drivmedelsindex som påverkar avtal för kollektivtrafik. Kultur- och kompetensnämndens underskott förklaras framför allt av uteblivet statsbidrag för folkhögskolorna. Patientnämndens prognostiserade underskott beror på att budgetuppräkningen var lägre än de ökade lönekostnaderna och de ökade kostnaderna för stödpersoner.

   

  Åtgärder för att minska kostnaderna pågår men kommer inte att få full effekt under 2023. Regionstyrelsen anser därför att underskott med maximalt 650 mnkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden, 60 mnkr för Hållbarhetsnämnden, 2,4 mnkr för Kultur- och kompetensnämnden samt 0,3 mnkr för Patientnämnden ska godkännas under 2023.

   

  Regionstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att redovisa åtgärder för en ekonomi i balans 2025. Hälso- och sjukvårdsnämnden, Hållbarhetsnämnden och Kultur- och kompetensnämnden skall återkomma till Regionstyrelsen 6 december 2023 med en åtgärdsplan. Åtgärderna ska återrapporteras och redovisas för regionstyrelsen i samband med delårsboksluten 2024.

   

 • Laboratoriemedicin har upphandlat ny utrustning för verksamheten i hus 03 plan 3 och 4. Den nya utrustningen kräver större ytor, samtidigt som verksamheten behöver optimala förutsättningar för sina flöden ur ett lokalperspektiv. Därmed behöver vissa lokaler och utrymmen anpassas och byggas om.

   

  Utrustningen levereras i två etapper, och lokalförutsättningarna påverkas i olika grad av respektive delleverans. Ombyggnationer och anpassningar planeras och genomförs därför också i två etapper. Etapp 1 har beslutats tidigare, och omfattar ombyggnation och anpassningar för den utrustning som levereras under våren 2023.

   

  Detta ärende avser genomförande av programarbete inför etapp 2. Lokalerna i hus 03 plan 3 anpassas för att ge plats för den helautomatiserade analysutrustningen. Resterande maskiner till laboratoriemedicin ska installeras och förutsätter en översyn av framför allt VVS, el, styr, säkerhet och brand.  I samband med i hopslagning av rum i etapp 1 försvann vissa laboratorieadministrativa ytor på plan 4. Nya laboratoriearbetsplatser tillskapas i nya lägen.

   

 • § 211

  Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan 2023

 • § 212

  Regionstyrelsens årsplan 2024-2026

 • Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska skattesatsen också anges i budgeten. Skattesatsen för år 2023 är 11,51 kronor. För år 2024 föreslås oförändrad skattesats.

   

 • Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB äger fastigheten där Aktivitetsfabriken ligger. I Aktivitetsfabriken finns restaurang, co-working, möteskapacitet, gym, padel, fysioterapi, gymnastik och dans. I Aktivitetsfabriken finns också Föreningarnas Hus där föreningar inom olika idrotter samverkar under ett och samma tak. Företaget avser investera i ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum 12 955 000 kr, ishall med en rink om 30 x 15 meter, två omklädningsrum, garage för ismaskin, läktare med sittplatser för åskådare samt samlingsutrymme med tillhörande lounge 6 028 000 kr, konventhall 1 895 000 kr, klättervägg 1 100 000 kr, renovering befintliga ventilationsaggregat samt två nya aggregat med värmeåtervinning 1 500 000 kr, konsultkostnader projektering och projektledning 1 500 000 kr.

   

  Den totala investeringskostnaden uppgår till 24 978 000 kr. Genom att addera en ishall och en klättervägg till den befintliga verksamheten vill företaget bredda idrottssektionen för att kunna erbjuda skräddarsydda koncept inom idrottsturism för en bredare målgrupp. Därigenom tror sig företaget kunna attrahera nationella föreningar inom fler idrotter, utöka lägerverksamheten och arrangera tävlingar. Företaget vill även göra Hudiksvall till ett attraktivt long stay-resmål genom ombyggnation av befintliga ytor för 30 stycken longstay rum. Long stay boendet är inte möjligt att gå in med stöd till då det finns en uppenbar risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med befintliga hotell i Hudiksvall samt även som ett alternativ till vanliga bostäder och bostäder har ju Boverket hand om. Konventhallen är också risk för snedvriden konkurrens då det konkurrerar med hotell och andra företag som också erbjuder detta i Hudiksvall med omnejd. Renovera befintliga ventilationsaggregat är ordinarie verksamhet och därför inte en stödberättigad kostnad. Vad gäller ishallen finns redan en ishall i form av Holmen Center som drivs av Hudiksvall kommun. Koncernen har även råd att göra den här investeringen utan stöd från Region Gävleborg. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB har under 2022 fått ett aktieägartillskott på 16,7 miljoner kr från Strömtorpet Fastigheter AB som ingår i samma koncern för att genomföra den här investeringen. Hudiksvall Köpmanberget 5:7 AB ägs till 100 % av Strömtorpet Invest AB som under 2021 gjorde en realisationsvinst på 41 706 293 kr vid avyttring av fastigheterna Köpmanberget 5:8, 5:9 samt Mo 3:31 till Real Fastigheter AB. Strömtorpet Fastigheter AB har gjort utdelningar tre år i rad på sammanlagt 17 miljoner kr.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Det är svårt att mäta om klimatkompensationen ger incitament till förändrat resande. Det är mer av ett förhållningssätt. Det finns därmed inte tillräckliga skäl att fortsätta med klimatkompensationen. Effekt i förhållande till arbetsinsats saknas. Andra, mer verkningsfulla, åtgärder har också tillkommit.

   

  Bakgrund

  2013 inkom en motion (LS 2012/121) om att införa klimatkompensation i Landstinget Gävleborg. Motionen bifölls. Landstingsstyrelsen beslutade den 23 september 2013 om att införa avgifter för resor med bil och flyg i tjänsten. Avgifterna skulle tillföras ett klimatkonto som i sin tur skulle finansiera klimatkompenserande åtgärder. Initialt bedömdes klimatkontot omfördela cirka en miljon kronor per år.

   

  Regionstyrelseförvaltningen har ett uppdrag att göra en översyn av den verksamhet som bedrivs inom förvaltningen. Som ett led i översynen utreds arbetsuppgifter som är lagstadgade respektive av ambitionskaraktär. Ej lagstadgade arbetsuppgifter bör ha ett tydligt syfte och även få tydliga effekter.

   

  Ekonomiska omfördelningar

  2022 omfördelades 937 000 kronor inom systemet. Klimatbelastande resor belastar enheten med en extra avgift. Summan av de interna avgifterna fördelas vid årets slut ut till enheterna utifrån resande med X-trafik. Utslaget på en kostnadsbudget om cirka 12 miljarder kronor motsvarar det mindre än 0,1 promille.

   

  Arbetsinsats

  Arbetet på ekonomiavdelningen med klimatkompensationen motsvarar cirka en arbetsvecka, eller 2 % av en heltidsanställd.

   

  Påverkan på antalet resor med bil eller flyg

  Det är svårt att koppla klimatkompensationen som påverkande faktor till att våra resor med bil har minskat. Däremot fungerar klimatkompensationen som ett ställningstagande som styrker miljömålet att vi ska ha klimateffektiva möten och transporter. Med de stora ekonomiska utmaningar som regionen står inför är det ytterst tveksamt om det är ett tillräckligt ekonomiskt incitament för att välja ett annat transportsätt eller en annan mötesform.

   

  Nya åtgärder för att minska vår klimatpåverkan

   

  Det är tio år sedan beslutet om klimatkompensation fattades. Sedan dess har mycket hänt inom området, både i omvärlden och inom regionen – aktiviteter som bedöms ha större reell inverkan på klimatet. Region Gävleborg arbetar för ett Fossilfritt 2025, prioriterar elbilar i vår flotta, installerar laddstolpar på våra fastigheter, erbjuder lånecyklar för kortare transporter, har erbjudit anställda förmånscyklar, installerar ett energioptimeringssystem för våra fastigheter samt tillämpar återhållsamhet i resor överlag. Idag finns även digitala mötesformer som en naturlig del av våra möten.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Enligt ”Avtal mellan Region Gävleborg och Folktandvården Gävleborg AB” regleras att stöd till tandvårdens forskning ges enligt överenskommelse, vilket innebär att medarbetare inom Folktandvården Gävleborg (FTV AB) har samma möjlighet som medarbetare i Region Gävleborg (RG) att ansöka om forskningstid inom tjänst. RG har resurser avsatta för att bevilja forskningstid inom tjänst för medarbetare inom FTV AB som ansöker om det och i konkurrens med andra beviljas medel. 

   

  Under ett antal år har kapaciteten att bedriva forskning inom FTV AB inte varit i paritet med budgeterade medel för forskning- och utvecklingsarbete inom tandvården. De senaste 5 åren har Folktandvården nyttjat mindre än hälften av budgeterat utrymme för forskningstid inom tjänst (tabell nedan). 

   

  År

  Budget MNKR

  Utfall MNKR

  2020

  2,7

  O,7

  2021

  2,8

  1,0

  2022

  2,9

  0,9

  2023

  3.0

  Prognos 1,0

  2024

  3,1

  Prognos 1,6

  Tabell: Budgeterat utrymme och utfall för medel avsatta för forskningstid inom tjänst, avseende Folktandvården Gävleborg

   

  Mot den bakgrunden beslutas att minska ersättningen för forskning inom tandvård från 3,1 miljon till 1,6 miljon from 2024-01-01. Om folktandvården i framtiden har en kapacitet att bedriva forskning i högre utsträckning kan frågan om att åter höja ersättningen till 2023-års nivå aktualiseras.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Folktandvården i Gävleborg föreslås ges möjlighet att höja avgifterna i allmäntandvården till maximalt 12 procent över Tandvårds- och läkemedelsverkets (TVL) referensprislista samt specialisttandvården till maximalt 25 procent över TVL:s referensprislista. Idag är motsvarande övre gräns 5 respektive 15 procent. Beslutet föreslås gälla för 2024 och 2025.

   

  Bakgrund

  Inflationen och ökade pensionskostnader påverkar folktandvårdens ekonomiska resultat negativt. Kostnaderna för första halvåret 2023 har ökat med 11 procent medan intäkterna ökat med knappt 1 procent.

   

  Sedan 2016 har Folktandvården Gävleborg möjlighet att höja avgifterna upp till en given nivå över TLV:s referensprislista, 5 procent för allmäntandvård och 15 procent för specialisttandvård.

   

  Förslag till förändringar

  Som en åtgärd för att möta den högre kostnadsökningstakten föreslås Folktandvården Gävleborg ges möjlighet att höja avgifterna till en högre nivå i förhållande till TLV:s referenslista än tidigare, 12 procent för allmäntandvården och 25 procent för specialisttandvården. Det är då bolagets styrelse som fattar beslut om hur hög höjningen blir inom ramen för ovanstående.

   

  En jämförelse med Region Dalarna, Region Uppsala samt Region Sörmland för 2023 visar att Folktandvården Gävleborg har förhållandevis låga avgifter.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Egenavgift för resa med egen bil höjs från 80 kronor till 107 kronor. Egenavgift för resa med servicefordon höjs från 100 kronor till 120 kronor. Högkostnadsskyddet höjs från 1800 kronor till 2200 kronor. Kilometerersättningen i beräkningen höjs från 1,83 kr/km till 2,50 kr/km.

   

  Förslaget bedöms minska regionens nettokostnad med 2,5 miljoner kronor.

   

  Bakgrund

  Region Gävleborgs reglemente för sjukresor antogs och reviderades senast 2015. Region Gävleborg har låga avgifter jämfört med flera intilliggande regioner. Förslaget innebär att Region Gävleborg närmar sig det högre avgiftsspannet bland de regioner som jämförs. Flera regioner har dock inte reviderat sina avgifter på ett antal år.

   

  Förslag till förändringar

  Resa med egen bil

  Egenavgiften för resa med egen bil höjs till 107 kronor/enkelresa (80 kronor idag), motsvarande 43 km i eget ansvar. Egenavgift tas ut på alla resor, förutom barn under 20 år. Det ska således inte gå att intyga medicinska skäl för att undantas egenavgiften. Detta för att det ska bli likställt med regler för resa med servicefordon.

   

  Det innebär att resor längre än 43 km ersätts (107 kr/2,50 kr). Kortare resor är eget ansvar. Det är oförändrat jämfört med idag.

   

  Förändringen bedöms öka regionens nettokostnad med 0,9 miljoner kronor.

   

  Resa med servicefordon (taxi)

  Egenavgift för resa med servicefordon höjs till 120 kr/enkelresa (100 kronor idag). Resenären erhåller service och stöd som inte finns vid resa med egen bil, därav är det motiverat med en högra egenavgift jämfört med resa med egen bil. För resa med servicefordon krävs medicinskt intyg från vårdenhet.

   

  Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 2200 kronor per 12-månadersperiod från första resan. I dag uppgår högkostnadsskyddet till 1800 kronor och det har inte justerats sedan 2015.


  För resenärer med servicefordon innebär det vid en förändrad egenavgift till 120 kr/enkelresa att de uppnår högkostnadsskydd vid färre resor än motsvarande 100 kr/enkelresa och dagens nivå 1800 kr. Detta gynnar resenärer med stort resebehov. Sällanåkare behöver fler resor med egen bil eller servicefordon för att nå högkostnadsskyddet.

   

  Förslaget bedöms minska regionens nettokostnad med 3,4 miljoner kronor.
   

  Högkostnadsskyddet bör även indexeras och räknas upp likt högkostnadsskyddet för patientavgifter. Indexering är önskvärt för att effekten av högkostnadsskyddet ska följa prisutvecklingen och att patientens andel av kostnaden blir konstant i förhållande till prisnivån i samhället.

   

  Oförändrat

  Nedanstående föreslås fortsatt gälla (ingen förändring mot idag):

  •      Barn 0-20 år betalar ingen egenavgift för taxi, men sjukreseintyg krävs från vården.

  •      Barn 0-20 år får ersättning för egen bil utan egenavgift.

  •      Personer äldre än 85 år betalar egenavgift för taxi, men behöver inget sjukreseintyg.

  •      Personer äldre än 85 år får ersättning för egen bil utan egenavgift.

  •      Personer (oavsett ålder) med beviljad färdtjänst från sin hemkommun, åker sjukresa med taxi utan sjukreseintyg men betalar egenavgift enligt gällande reglemente.

   

  Med ovanstående förslag placerar sig Region Gävleborg högre, men inte högst i Sverige. Högsta egenavgifterna för egen bil respektive servicefordon uppgår till 200 kronor och högsta belopp för högkostnadsskydd uppgår till 2600 kronor. Längsta ej ersatta resa är 133 km.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Enligt Skatteverkets regler om förmånsbeskattning ska avgiftsfri parkering som endast är tillgänglig för personal förmånsbeskattas om parkeringar i närområdet i övrigt är avgiftsbelagda. Om förmånsbeskattning inte sker finns det en risk att både personal och arbetsgivare drabbas av extra avgifter utöver det belopp som borde ha betalats från början.

   

  Detta kan lösas på två sätt; antingen förmånsbeskattas den som använder personalparkeringen enligt marknadsvärdet på parkeringen, eller så införs en parkeringsavgift. Då förmånsbeskattningen är förenad med en betydande mängd administration som i sig skulle vara kostsam föreslås införandet av parkeringsavgift med följande prissättning:

   

   

  Tabell 1

   

   

   

  Arbetsplats

  Pris per timma

  Maxtaxa per dag

  Månadskort

  Gävle sjukhus

  4 kr/timma

  20 kr/dygn

  150 kr/mån

  Regionkontoret

  5 kr/timma

  25 kr/dygn

  200 kr/mån

  Södertull

  4kr/timma

  20 kr/dygn

  150 kr/mån

  Hudiksvalls sjukhus

  3kr/timma

  15 kr/dygn

  150 kr/mån

  Hudiksvalls sjukhus (P-hus)

  6 kr/timma

  30 kr/dygn

  --

   

  Undantag gällande införande av parkerings avgift för personal parkering föreslås för del av parkering vid Gävle Sjukhus, mellan Helikopterplattan och Lexevägen där parkering skall vara avgiftsfri.

   

 • Under senaste åren har behovet av fler p-platser för besökare och medarbetare vid  Bollnäs Sjukhus ökat. Det har varit stundtals svårt att hitta parkering.
  På området finns idag ca 400 p-platser (varav ca 200 är utrustade med motorvärmare)

   

  För att lösa den uppkomna situationen föreslås ett åtgärdsprogram med ett antal aktiviteter som möjliggör att ge extra utrymme för minst tio p-platser för besökare och medarbetare på sjukhusområdet, samt erbjuda ytterligare parkeringsmöjligheter i anslutning till sjukhusområdet.

  Åtgärdsprogrammet består av:

  1.      Parkeringsriktlinje: (denna möjliggör optimering av ytor och p-platser för besökare och medarbetare och klargör vilka förutsättningar som råder)

  2.      Undersökning av möjligheten att skapa nya platser i anslutning till befintliga.

  3.      Parkering på andra sidan Sjukhusvägen ska struktureras och planeras för att underlätta för besökare och medarbetare att parkera rätt.

  4.      P-platser för korttidshyrda bilar flyttas från huvudparkering och antalet ses över.

  5.      Kommunens parkering vid Heden kan tas i anspråk. Denna parkering kan omgående användas som avlastning och buffert till Regionens behov och ge ett tillskott på ytterligare 10-20 platser.
  Regionen kan fritt nyttja parkeringen vid Heden till årsskiftet, därefter ska ett hyreskontrakt upprättas – om Regionens behov kvarstår.

  6.      Vintertid ska det säkerställas att parkeringsplatser inte används som snöupplag oskäligt länge.

   

  Den extra parkeringen vid Heden kommer att innebära en ny hyreskostnad från årsskiftet. Skapandet av nya platser kan innebära ökade kostnader.

   

  Uppföljning av parkeringssituationen vid Bollnäs Sjukhus ska ske. Denna uppföljning ska återrapporteras till FTMU. Nyttjandegraden av den extra parkeringen vid Heden kan användas som mått på behov.

   

 • PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en granskning av arbetet med psykisk ohälsa hos äldre.


  Granskningens syfte är att besvara om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig verksamhet avseende äldre som lider av psykisk ohälsa samt om den interna kontrollen i sammanhanget är tillräcklig.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Henrik Olofsson, Sjukvårdspartiet, föreslår:

   

  • Att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av administrationen i region Gävleborg med syfte att hitta effektiviseringar på 2% årligen under fem år.
  • Att regionstyrelsen får i uppdrag att hitta effektiviseringar som ej gör att sjukvården blir drabbad.
  • Att de besparingar som görs förs över i en sjukvårdsutvecklingsfond för att kunna genomföra satsningar på sjukvården. att regionstyrelsen redovisar till fullmäktige årligen tills man når målet om 10 % effektivisering av administrationen i Region Gävleborg.

   

  Regionstyrelsen svarar:

   

  Region Gävleborg är i ett ekonomiskt utsatt läge, efter år av ekonomisk doping från staten. Detta samtidigt som tidigare styret inte anpassat verksamheten efter de ekonomiska risker som alltid ska beaktas, vare sig det handlar om väntade konjunktursvängningar eller plötsliga makroekonomiska chocker, ett exempel på vad som skedde efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina.

   

  Det är nu av största vikt att vi ansvarsfullt ser över hur vi kan säkerställa att kvaliteten och tillgängligheten i vården inte blir lidande. Region Gävleborg har haft en stor tillökning av administrativa tjänster, samtidigt som man har stora behov av vårdpersonal. Att rekrytera administratörer, med all respekt för deras viktiga roll, istället för sjuksköterskor och läkare rimmar illa med vår vision om en god och nära vård. Vi behöver därför nå en bättre balans mellan administrativa resurser och de vårdande yrkesroller som arbetar direkt gentemot patienterna.

   

  I ljuset av detta har vi lagt fram ett förslag på att genomföra besparingar på ca 40 miljoner kronor, inom det administrativa området, för år 2024. Det kommer dels att stärka ekonomin men också vara ett steg mot att, i vårt ekonomiskt svåra läge, prioritera de vårdgivande tjänsterna framför de rent administrativa.

   

  Vi kommer fortsätta bevaka denna fråga under kommande år, för att se hur vi kan nå en ökad effektivitet inom de administrativa tjänsterna.

   

 • Information på dagens regionstyrelse, beslut fattas på regionstyrelsen den 8 november. 

   

  Hans Backman (L) föreslår i en motion

  • Att majoritetspartierna med tanke på rådande personalsituation med brist på personal i delar av vårdorganisationen och stort behov av inhyrd personal tar initiativ till att Region Gävleborg genomför en utredning med syftet att granska regionens arbetsgivarpolitik.

   

  Regionstyrelsen svarar:

  Vi delar motionärens bild av att kostnaden för hyrpersonal är problematiskt hög samt att Region Gävleborg behöver bli en attraktivare arbetsgivare för att behålla och rekrytera medarbetare.

   

  Den politiska majoriteten har under 2023 fattat en rad beslut för att minska andelen hyrpersonal samt för att bli en attraktivare arbetsgivare. Bland annat har en kontinuitetsersättning för allmänsjuksköterskor införts i syfte att premiera fasta anställningar. I skrivande stund pågår också en löneöversyn i regionen för rättvisare löner. För att öka tryggheten för patienter och medarbetare genomförs en trygghetssatsning innehållande allt ifrån utbildningsinsatser till den fysiska utformningen. Detta är ett axplock av åtgärder, mer har gjort och mer kommer att göras.

   

  Att behålla och rekrytera medarbetare är en av de viktigaste faktorerna för att kunna erbjuda invånarna i Gävleborg en tillgänglig vård av hög kvalitet. Det är en av våra mest prioriterade frågor.

   

  Efter valet 2022 fick Region Gävleborg ett nytt politiskt ledarskap, någonting som också innebär en ny arbetsgivarpolitik.

   

 • Ett medborgarförslag har inkommit angående betalning av räkningar till vården, att införa autogiro.

   

  Regionstyrelsen svarar

   

  Jan Innerman, tack för ditt engagemang och förslag om införande av autogiro!

   

  Frågan om att införa autogiro har väckts vid några tillfällen över tid, såväl internt som externt. Vid varje enskilt tillfälle har Region Gävleborg dock kommit fram till att det inte är helt oproblematiskt att införa en lösning som är både tekniskt gångbar och tillräckligt säker i relation till patienten/ betalaren för att vi med de system vi har idag ska välja att införa autogiro. Nedan följer de argument som hittills inneburit att autogiro inte införts i Region Gävleborg avseende patientavgifter.

   

  • Den lösning vi har avseende samlingsfakturering gör att vår automatiska beräkning av högkostnadsskyddet, som ligger till grund för utfärdande av frikort, behöver byggas om med ny systemintegration. Vi har därför valt att avvakta med nytt ställningstagande i frågan tills det nya systemet för högkostnadsskydd och frikortshantering hinner implementeras.
  • Det nya systemet innebär också en möjlighet att samordna högkostnadsskyddet på nationell nivå och därmed kunna erbjuda frikortet som en elektronisk tjänst (e-Frikort) så att anslutna regioner kan avläsa aktuellt saldo och högkostnadsskydd oavsett var patienten är hemmahörande. Syftet är dels att minska administrationen av fysiska frikort (plastkort) som patienten själv behöver hålla reda på och dels att minska risken för en felaktig debitering gentemot patienten, oavsett var i landet vården ges och av vem.
  • Högkostnadsskyddet, som är nationellt gällande, innebär att vi har svårt att vid varje enskilt tillfälle veta exakt hur patientens samlade skuldstatus ser ut (se punkt 1 ovan om nationellt system för detta). När vi drar ett belopp från patientens personkonto så behöver vi vara säkra på att beloppet som debiteras är korrekt. Vi har sett det som olämpligt att dra ett belopp då det kan visa sig att patienten erlagt vårdavgifter hos andra vårdgivare (i andra regioner och/eller privata vårdgivare) som inneburit att man redan uppnått högkostnadsskyddet men som vi inte kan se i våra system inom Region Gävleborg. Självklart återbetalar vi alltid om det visar sig felaktigt, men en faktura kan patienten alltid reklamera och låta bli att betala utan att något belopp hinner utbetalas om fakturan skulle vara felaktig eller om det uppstår andra oklarheter.
  • Vi har också erfarenhet av att en del personer inte alltid har full kontroll på bankkonton, räkningar och skulder – vilket kan leda till att en felaktig debitering via autogiro inte upptäcks lika snabbt.

   

  I majoritetens arbete framöver med trygg och säker vård ingår att ta hänsyn till att göra det lätt och smidigt för patienterna och underlätta administrativa moment för medarbetare. Vi tar därför med oss synpunkterna i vårt fortsatta arbete gällande systemintegration och betalningslösningar.

   

 • Ingen skall behöva vara rädd för att besöka våra sjukhus.

   

  Torsdagen den 31 augusti 2023 meddelade Tidöpartierna att de har för avsikt att gå vidare med förslaget om anmälningsplikt. Det kan i förlängningen betyda att offentligt anställda blir skyldiga att rapportera till polis och Migrationsverk om det finns elever i skolorna eller patienter på sjukhusen som är papperslösa.

   

  Anders Henriksson (S), ordförande för Sveriges kommuner och regioner, är tydlig med SKRs budskap: ”Kommuner och regioner måste undantas anmälningsplikten.”

   

  De fackförbund som har anställda inom våra verksamheter i välfärdsområdena är tydliga: ”Gå inte vidare med lag om angiveri”.

   

  Barnkonventionen är tydlig: Alla barn skall ha rätt till utbildning, lek och meningsfull fritid.

   

  Anmälningsplikten kan i förlängningen innebära fara för liv. Det är därför av stor betydelse att Region Gävleborg agerar innan beslut fattas; för att visa vilka betydande etiska dilemman och  konsekvenser detta får för våra medarbetare, för våra patienter, för alla i våra verksamheter.

   

  Centerpartiet, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet föreslår därför:

   

  Att regionstyrelsen tillskriver regeringen att anmälningsplikt inte ska införas i regional verksamhet.

   

  Initiativärendet bordlades på förra Regionstyrelsen. 

   

  Svar på initiativärende

  I initiativärendet framhåller initiativtagarna en oro kring hur anmälningsplikten kan komma att påverka Region Gävleborgs medarbetare. Frågor rörande medarbetare hanteras i stor mån i regionen personalutskottet, initiativärendet skickas därför till personalutskottet för beslut.

   

 • Från fackliga företrädare framgår att elever och lärare vid Region Gävleborgs folkhögskolor har utsatts för påverkan i samband med förberedelser inför en riksomfattande manifestation för att uppmärksamma folkhögskolornas numera mycket utsatta läge.

   

  Ansvariga befattningshavare ska ha klargjort för elever och personal vid Region Gävleborgs folkhögskolor, att manifestationen inte får innehålla något som kan stöta eller misshaga den politiska ledningen, med därpå följande risk för att negativt påverka framtida kursutbud.

   

  Det inträffande kan inte beskrivas som annat än en allvarlig överträdelse, som inte kan tillåtas passera obemärkt. Att elever och lärare uppmanas till lyhördhet inför den politiska ledningens önskemål om vad som får respektive ej får uttryckas i samband med en sedan länge planerad manifestation, är från demokratisk synvinkel helt oacceptabelt. Försvårande är hänvisningar till kursutbudens framtida utformning.

   

  I syfte att reda ut de precisa omständigheterna kring det inträffande tillsätts en utredning med uppgift att så långt det är möjligt klarlägga händelseförlopp och orsak till det inträffade, liksom skador och effekter i övrigt. Utredaren ska vara en extern aktör med kompetens att utreda och granska verksamheter i offentliga organisationer.

   

  Frågor att bearbeta är bl.a. följande:

  · Vad hände?

  · Varför hände det?

  · Vem visste vad och när?

  · Vad kan göras för att en liknande händelse inte ska inträffa i framtiden?

   

  Förhållanden i två organ inom Region Gävleborg kan anses särskilt relevanta att undersöka: dels regionstyrelsen (RS), dels kultur- och kompetensnämnden (KKN).

   

  RS ansvarar för beredning och uppföljning av verksamhetens övergripande inriktning. Styrelsen har att inom det övergripande ansvaret leda, samordna och ha uppsikt över nämnder och bolag inom Region Gävleborgs organisation. Arbetet leds av regionstyrelsens ordförande.

   

  KKN ansvarar för kultur, arbetsmarknads- och utbildningsfrågor. Detta inkluderar Region Gävleborgs tre folkhögskolor, en bred kulturverksamhet och länets museer. Arbetet leds av kultur- och kompetensnämndens ordförande.

   

  Om ordf RS och/eller KKN på förhand visste om att åtgärder skulle vidtas för att påverka förberedelserna inför manifestationen för att inte störa den politiska ledningen, väcks frågor om ordf RS och/eller KKN kan kvarstå i uppdraget. Om ordf RS och/eller KKN ej kände till att åtgärder skulle vidtas, reses frågor hur det inträffande kan ha skett utan ansvariga politiska befattningshavares vetskap.

   

  Med stöd av ovanstående föreslår undertecknade följande:

   

  1.       Att en utredning tillsätts enligt ovan syfte och mål.

   

  Gävle 2023-09-27

  Eva Lindberg, S

  Jan Lahenkorva, S

  Marie-Louise Dangardt, S

  Lars Öberg, S

  Marcus Gard, S

   

  Svar på initiativärende

  Den politiska ledningen har inte varit informerade om att en manifestation skulle genomföras och har således inte haft någon påverkan på denna.  

   

  Vi jobbar hårt med att bryta tystnadskulturen som vissa ger uttryck för inom organisationen och välkomnar att upplevda händelser lyfts upp till ytan. Oavsett vad som har hänt eller inte har hänt är det alltid bra att prata med varandra, istället för om varandra.

   

  Oppositionen har dock inte kunnat visa på någon grund för sina anklagelser. Exempelvis har de ännu inte kunnat presentera de ”tydliga direktiv” som enligt oppositionen gått ut till samtliga.

   

 • Region Gävleborg har precis som övriga regioner stora underskott och betydande nedskärningar kommer att behöva genomföras . I det måste även politiken vara med och bidra.

   

  I budgeten för år 2023 är förtroendevaldas arvoden budgeterade till 18 716 mnkr och partistöden till 14 192 mnkr. För år 2024 planeras beloppet höjas i enlighet med riksdagens uppräkning. Regionen äger beslutanderätten över såväl arvoden som partistöd.

   

  Därför menar vi att det i nuläget är rimligt att frysa dem. På det sättet bidrar även politiken till en förbättrad ekonomi och nedskärningarna kan lindras något. Det är ett ansvar politiken behöver ta för att bidra.

   

  Besparingen inför år 2024 är ännu oklar då riksdagens beslut om uppräkning sker senare. Men politiken kommer genom att frysa arvoden och partistöd för 2024 som minst kunna bidra med knappt 700 000 kr om det följer tidigare uppräkningar. Det skulle lindra de besparingar som behöver göras och politiken på så sätt ta sitt ansvar och bidra.

   

  Vänsterpartiet yrkar därför:

  • att regionstyrelsen beslutar om en frysning av förtroendevaldas arvoden och partistöd så att den planerade uppräkningen inför år 2024 uteblir.

   

 • Välfärdsbrottsligheten ger idag mer till den organiserade brottsligheten än narkotika.

   

  Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) menar att valfrihetsreformer och införandet av valfrihetssystem möjliggjort för oseriösa entreprenörer och leverantörer att infiltrera offentliga verksamhetsområden. Valfrihetsreformerna inrättades för att stimulera konkurrens, men kan ha gjort det lättare för kriminella att komma in i kommuners och regioners verksamheter. Dessa system borde snarast ändras, helst tas bort genom ny lagstiftning. Välfärdssystemen och vården är under attack av de kriminella gängen.

   

  I BRÅ:s rapport beskrivs stora brister hos kommuner och regioner när det gäller förmågan att upptäcka välfärdsbrott. Rapporten bygger på en granskning av felaktiga utbetalningar till företag och föreningar. En del av pengarna som betalas ut går till grov brottslighet utan att de befintliga kontrollsystemen upptäcker det. Det är också svårt att upptäcka trovärdiga målvakter och bulvaner. Även IVO har lyft behovet av skärpningar på området och menar att det behövs informationsdelning mellan myndigheter, kommuner och regioner för att stoppa oseriösa aktörer.

   

  Region Gävleborg är troligen också drabbad av ekonomisk brottslighet, så nu bör det brottsförebyggande arbetet skärpas. Det behövs tillskapas system och kontroller som gör det svårare för kriminella att begå välfärdsbrott inom regionens verksamheter. Det krävs krafttag och vi måste hjälpas åt för att stoppa de organiserade kriminella att tjäna pengar på vården och välfärden.

   

  En stor del av vårdverksamheten i regionen är privatiserad. Upphandlade entreprenörer, leverantörer och underleverantörer är inne i verksamheterna på olika sätt. I delar av verksamheten är det dessutom fri etableringsrätt, vilket öppnar upp för kriminella och försvårar granskning. Ett grundligt granskningsarbete kan också leda till att fusk upptäcks, liksom saltade fakturor, felaktiga intyg med mera.

   

  Region Gävleborg behöver skärpa arbetet med att granska och kontrollera företag vid upphandlingar samt vid valfrihetssystem, avtal, fakturor med mera. Samarbetet med andra myndigheter och kommuner behöver förbättras för att vi ska kunna komma åt problemen.

   

  En särskild enhet bör inrättas under regionstyrelsen i syfte att stoppa välfärdsbrottslighet inom Region Gävleborg. Det kan till exempel göras inom befintlig verksamhet där tjänster flyttas och omvandlas och utbildas, om så behövs, till särskilda granskare.

   

  Vänsterpartiet yrkar därför:

  ·         att en särskild enhet inrättas i Region Gävleborg i syfte att stoppa ekonomisk brottslighet.

  ·         att samarbetet med andra myndigheter och kommuner i regionen förstärks för att kunna stoppa ekonomisk brottslighet.

  ·         att det omedelbart inleds ett arbete med risk- och konsekvensanalyser av verksamheten.

   

 • § 229

  Regiondirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.