Hoppa över navigering
  • I årets revidering ingår anpassning av patientavgift på sjukvårdsbesök hos undersköterska, höjd egenavgift för ortopedtekniska skor, receptavgift för beställda och utfärdade recept (t.ex via telefonkontakt, mina vårdkontakter) samt undanta ungdomsmottagningen från möjlighet till att debitera sent avbokade besök/uteblivna besök.    Utreda effekterna av att undanta alla verksamheter ifrån debitering av uteblivna-, sent avbokade- eller ombokade besök för barn i åldersgruppen 13 till 18 år.

  • De resenärer som drabbas av en försening på minst 20 minuter i allmänna kollektivtrafiken har enligt lag rätt att ansöka om förseningsersättning. Hur man ansöker om förseningsersättning finns det information om på X-trafiks hemsida. I dagsläget är Region Gävleborg (X-trafik) mycket generösare än vad lagen om kollektivtrafikresenärens rättigheter (2015:953) och tågpassagerarförordningen anger. Region Gävleborg betalar ut en högre ersättning än vad lagen anger som miniminivå. Under 2018 har totalt 1 603tkr betalats ut till kunder i förseningsersättning. Genom att sänka nivåerna till de som lagen anger så kan besparingar på runt 700 tkr göras per år.

  • Budgeten för 2020 är inte i balans. För att öka intäkterna i relation till ökade kostnader och skapa en större enkelhet ser hållbarhetsnämnden ett behov av att förändra prissättningen av biljetter enligt föreslagen modell och prislista.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.