•   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälan av delgivningar/delegationer

 •   6

  Beslut - Delårsrapport januari – augusti 2021

 •   14

  Beslut Motion - Tryggare vårdbesök under covid-19 pandemin

 •   15

  Beslut Motion - Rehabilitering efter cancersjukdom

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.