Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Den 17 juni 2014 beslutade landstingsfullmäktige att anta SKL:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL. Landstingsfullmäktige beslutade också att landstingsstyrelsen utgör pensionsmyndighet.

  I SKL cirkulär 18:31 rekommenderar SKL Region Gävleborg att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga.
  OPF-KL 18 är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För att äga giltighet krävs ett lokalt antagande.
  OPF-KL 18 omfattar reviderade bestämmelser för förtroendevalda gällande omställning, pension och familjeskydd. I OPF-KL har delar om familjeskydd samt till viss del möjlighet till aktiva omställningsinsatser saknats.
  OPF-KL 18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller som tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PRF-KL.


  Tillämpningsanvisningarna behandlades på Personalkutskottets sammanträde 2019-03-14 och avses beslutas på Regionstyrelsens nästkommande sammanträde 2019-05-02.

   

 • Samrådsgruppen för färdtjänst med representanter från alla länets kommuner och Region Gävleborg har tagit fram förslag på länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt ett förslag på revidering av befintliga tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslagen har under hösten 2018 varit ute på remiss samt har samråd skett med de kommuner vars handläggning överlämnats till Region Gävleborg, dvs regionala kollektivtrafikmyndigheten. Handläggningen av riksfärdtjänst och färdtjänst sker genom Hållbarhetsförvaltningens avdelning X-trafik.

  Ärendet har behandlats på Hållbarhetsnämnden sammanträden och på Hållbarhetsnämndens sammanträde 2019-03-06 beslutades att föreslå Regionfullmäktige att anta länsgemensamma tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst och färdtjänst.


  Regionstyrelsen informerades om ärendet på sammanträdet 2019-03-20. Därefter har samtliga kommuners beslut bifogats. Sandvikens kommun har meddelat att ärendet ska behandlats i april.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.