Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • Initiativärendet bordlades på nämndens sammanträde 2024-02-15.

   


  Från (S) har initiativärende inkommit med förslag:- Att beslutet att stänga avdelning 10 b på Hudiksvalls sjukhus upphävs

 • Initiativärendet bordlades på nämndens sammanträde 2024-02-15.

   

  Från (V) har initiativärende Strukturella förändringar av psykiatrivården i Hudiksvall inkommit med förslag:
  - att en konsekvensanalys föreläggs hälso- och sjukvårdsnämnden.

  - att en utredning över nedstängningen tillsätts, som ska redovisas för nämnden senast i maj 2024

  - att hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut i frågor om strukturförändringar

  - att betydande strukturförändringar ska beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden förframställan till regionfullmäktige

 • § 43

  Upprop/Val av justerare/justeringstid

 • § 44

  Fastställande av föredragningslista

 • § 45

  Anmälningar för kännedom

 • Initiativärendet bordlades på nämndens sammanträde 2024-02-15.

  Från (S) har initiativärende inkommit med förslag:- Att beslutet att stänga avdelning 10 b på Hudiksvalls sjukhus upphävs

   

   

  Martin Andersson informerar om anpassat antal vårdplatser i Hudiksvall, bl.a. om processen och samverkan som genomförts, att det är samma personalstyrka, samma patientunderlag och samma administrativa struktur, samt att genom lokalsammanslagningen har mobila teamet blivit bättre genom att det har frigjorts personal.

  Vidare informerar ordförande att ompröva verksamhetens beslut och upphäva sammanslagningen av de två avdelningarna inte är aktuellt.

 • Initiativärendet bordlades på nämndens sammanträde 2024-02-15.

   

  Från (V) har initiativärende Strukturella förändringar av psykiatrivården i Hudiksvall inkommit med förslag:
  - att en konsekvensanalys föreläggs hälso- och sjukvårdsnämnden.

  - att en utredning över nedstängningen tillsätts, som ska redovisas för nämnden senast i maj 2024

  - att hälso- och sjukvårdsnämnden ska fatta beslut i frågor om strukturförändringar

  - att betydande strukturförändringar ska beslutas i hälso- och sjukvårdsnämnden förframställan till regionfullmäktige

   

  Martin Andersson informerar om förändrade arbetssätt, bl.a. från ”oberoende hyrbemanning” till ”Framtidens Vuxenpsykiatri, arbetet mot målbilden samt organisationen.

  Vidare informerar ordförande om konsekvensanalyser i verksamheterna som nämnden aldrig ser, om det inte är felaktigt eller uppmärksammas på annat sätt, och att denna fråga samt frågor framöver som tangerar, bör information lämnas till nämnden samt diskussionen om strukturförändringar är intressant men inget för nämnden att besluta om.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.