Möte 2020-10-14

Hälso- och sjukvårdsnämnd
10:00 - 14:35 Gävle sjukhus, Brömssalen
 • § 138

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har upprättat årsplan för 2021-2023. Utgångspunkten har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden, budgetdokument 2020 samt nämndens reglemente.


  Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 6 417,0 mnkr.

  Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 3,1 procent jämfört med budget 2020.

 • § 146

  På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som beslutat överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.


  Revisorerna bedömde att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att arbetet med styrning och uppföljning av läkemedelsförskrivning i primärvården sker på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen delar inte alla rekommendationer som framkommer i rapporten fullt ut.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.