Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   5

  Lägesrapport - Min vård Gävleborg

 •   6

  Sommarplanering inom hälso-och sjukvården

 •   7

  Nationella hyravtalet

 •   8

  Resultatredovisning per april 2022

 •   9

  Statsbidrag

 •   10

  Ojämlikhet i vården

 •   11

  Sjukvårdsregion Mellansverige

 •   12

  Hälso-och sjukvårdsdirektören informerar

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.