Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Information - Patientklagomål

 • § 59

  Val av justerare

 • § 60

  Fastställande av föredragningslista

 • Från Sverigedemokraterna, Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg, Kristdemokraterna och Liberalerna har krav inkommit, med hänvisning till kommunallagen (KL)*, att nämnden kallas till extra sammanträde och får en redovisning av fallet gällande dödsfallet på Gävle Sjukhus. 

   

  Ordförande informerar om bakgrunden till dagens möte , därefter informerar hälso-och sjukvårdsdirektören om rutinerna som är reglerade samt att utredning pågår om händelsen. 

  När utredningen är klar vet vi mer om vad som hänt. Varav det ej går för närvarande att lämna mer information än det som delgetts nämnden via mail.

   

   

   

   

   

   

   

  *KL 6 kap 23§: Nämnderna bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

   

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.