Möte 2020-08-19

Hälso- och sjukvårdsnämnd
10:00 - 14:40 Gävle sjukhus, Brömssalen samt via Skype
 • § 101

  Björn Ericsson från Läkemedelskommittén och Johanna Carlsson från Läkemedelsenheten informerar.

   

  På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som godkänts av revisorerna. Revisorerna bedömde att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att arbetet med styrning och uppföljning av läkemedelsförskrivning i primärvården sker på ett ändamålsenligt sätt.

   

  Revisorerna rekommenderar att stärka ledning och styrning avseende läkemedelsförskrivning som bör utvecklas och omfatta alla led inklusive uppföljning på förskrivarnivå.

  Revisorerna rekommenderar att ge Läkemedelskommittén i uppdrag att genomföra en uppföljning av följsamhet till den rekommenderade listan. Det kan stärka styrningen ytterligare och skapa förutsättningar för en ökad jämlikhet i läkemedelsförskrivning mellan hälsocentralerna i RG.

  Revisorerna rekommenderar att inleda ett arbete med att se över hur RG ska hantera läkemedelskostnader i och med förskjutningen mot den nära vården. Fler kostsamma läkemedel kommer förskrivas i primärvården framöver.

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.