Hoppa över navigering
 • Regionfullmäktige beslutade, 2016-10-26, att Hofors Din hälsocentral skulle undantas från hälsovalssystemet fram till utgången av 2018.

 • Stabschef Tommy Stokka informerar i ärendet.

   

  Följande förändringar föreslås i Avgiftshandboken 2020:

  • Patientavgift – sjukvårdsbesök hos undersköterska 200 kr

  • Hjälpmedel – höja egenavgift ortopedtekniska skor vid medicinska indikationer

  • Införa en årsavgift för hjälpmedel CPAP

  • Undanta ungdomsmottagningarna från avgift för sent avbokade besök och för utblivna besök

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

 • Under 2018 är fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa under framtagande varav ett rör vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.  Varje år insjuknar 1 500-2 000 personer i psykos i Sverige.

  Cirka 30 000-40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni varav det stora flertalet lever på sjuk- aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt stöd.

  I ett tidigt skede av psykossjukdomen finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja individen att återhämta sig.  Många som drabbas av schizofreni eller schitzofreniliknande tillstånd behöver vård och stöd på flera sätt och i många fall av olika aktörer varav hälso- och sjukvården är en. Personer med psykisk sjukdom får ofta även fysiska sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

  Medellivslängden för personer med schizofreni är omkring 15 år kortare än hos befolkningen i övrigt.

  Syftet med vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa är att:  tillämpning v evidens- och evidensbaserad kunskap ska öka i mötet mellan profession och brukare

  uppnå jämlika insatser utifrån en helhetssyn genom att sammanställa, tillgängliggöra kunskapsunderlag på en gemensam plats för specialpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola  Riktlinjerna innehåller centrala rekommendationer inom följande områden:  genomgående arbetssätt

  tidiga insatser vid insjuknande i psykos

  stöd och återhämtning i alla sjukdomsfaser

  stöd och behandling vid akuta tillstånd

  förebygga och behandla fysisk ohälsa

 • Regionfullmäktige beslutade, 2016-10-26, att Hofors Din hälsocentral skulle undantas från hälsovalssystemet fram till utgången av 2018.

 • Stabschef Tommy Stokka informerar i ärendet.

   

  Följande förändringar föreslås i Avgiftshandboken 2020:

  • Patientavgift – sjukvårdsbesök hos undersköterska 200 kr

  • Hjälpmedel – höja egenavgift ortopedtekniska skor vid medicinska indikationer

  • Införa en årsavgift för hjälpmedel CPAP

  • Undanta ungdomsmottagningarna från avgift för sent avbokade besök och för utblivna besök

   

  Hälso- och sjukvårdsnämnden har tagit del av informationen och beslut tas på nästa sammanträde.

 • Under 2018 är fem nationella vård- och insatsprogram inom område psykisk hälsa under framtagande varav ett rör vård vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd.  Varje år insjuknar 1 500-2 000 personer i psykos i Sverige.

  Cirka 30 000-40 000 personer i Sverige har diagnosen schizofreni varav det stora flertalet lever på sjuk- aktivitetsersättning eller annat ekonomiskt stöd.

  I ett tidigt skede av psykossjukdomen finns stora möjligheter att vända utvecklingen och stödja individen att återhämta sig.  Många som drabbas av schizofreni eller schitzofreniliknande tillstånd behöver vård och stöd på flera sätt och i många fall av olika aktörer varav hälso- och sjukvården är en. Personer med psykisk sjukdom får ofta även fysiska sjukdomar till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

  Medellivslängden för personer med schizofreni är omkring 15 år kortare än hos befolkningen i övrigt.

  Syftet med vård- och insatsprogram inom området psykisk hälsa är att:  tillämpning v evidens- och evidensbaserad kunskap ska öka i mötet mellan profession och brukare

  uppnå jämlika insatser utifrån en helhetssyn genom att sammanställa, tillgängliggöra kunskapsunderlag på en gemensam plats för specialpsykiatri, primärvård, socialtjänst och skola  Riktlinjerna innehåller centrala rekommendationer inom följande områden:  genomgående arbetssätt

  tidiga insatser vid insjuknande i psykos

  stöd och återhämtning i alla sjukdomsfaser

  stöd och behandling vid akuta tillstånd

  förebygga och behandla fysisk ohälsa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.