Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvarorätt eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får de, i den omfattning som anges i KL 7 kap. §§ 13-16, närvara vid sammanträden.

  • Förvaltningen – Jan-Olof Friman (10 min)
  • X-trafik – Andréas Eriksson (20 min)
  • Utvecklingsdirektören informerar – Katrien Vanhaverbeke (5 min)
  • Infrastruktur och samhällsplanering – Malin Lidov Heneryd (20 min)
  • Folkhälsa och hållbarhet – Hanna Höghielm (20 min)
  • Staben (15 min)

   

   

 • Region Gävleborg har sedan mars 2022 beslut om gratis kollektivtrafik för ukrainska medborgare med giltiga ukrainska pass och/eller ID-handlingar. Syftet är att stödja de människor som flytt från Ukraina och att underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen samt till exempelvis utbildning.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg från 1 februari 2023 så länge som EUs massflyktsdirektiv gäller, för närvarande till och med 4 mars 2023.

   

 • Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår budgetramen 2023 för hållbarhetsnämnden till 578,7 mnkr. Denna fördelas på Kollektivtrafik och Förvaltningsstab hållbarhet.

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 • § 3

  Anmälningar för kännedom

 • § 4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • Enligt kommunallagen (KL) ska en nämnds sammanträden hållas inom stängda dörrar om inte fullmäktige medgett annat.

   

  En nämnd får kalla en anställd att närvara vid sammanträden med nämnden. Det är upp till nämnden själv att avgöra om en anställd ska ha permanent närvarorätt eller kallas till ett visst sammanträde. Det kan vara ändamålsenligt och praktiskt att föreskriva permanent närvarorätt för de politiska sekreterarna i Region Gävleborg.

   

  Gällande företrädare för de anställda (personalföreträdare) får de, i den omfattning som anges i KL 7 kap. §§ 13-16, närvara vid sammanträden.

 •  

  Utbildning - Förtroendevalda HN - se publicerad presentation

   

  • Förvaltningen – Jan-Olof Friman (Trafik-, kultur- och folkhögskoledirektör) 
  • X-trafik – Andréas Eriksson (Avdelningschef)
  • Regional utvecklingsförvaltning – Katrien Vanhaverbeke (Utvecklingsdirektör)
  • Infrastruktur och samhällsplanering – Malin Lidov Heneryd (Avdelningschef)
  • Folkhälsa och hållbarhet* – Katrien Vanhaverbeke (Utvecklingsdirektör)
  • Staben - Katarina Nilsson (Controller) och Kajsa Jansson Gladh (Nämndsekreterare)

   

  * Hanna Höghielm (Avdelningschef)

   

  Ytterligare och fördjupad information från avdelningarna och respektive enheter kommer att ske kontinuerligt vid nämndssammanträden under mandatperioden. 

 • Region Gävleborg har sedan mars 2022 beslut om gratis kollektivtrafik för ukrainska medborgare med giltiga ukrainska pass och/eller ID-handlingar. Syftet är att stödja de människor som flytt från Ukraina och att underlätta deras resor till skydd undan den ryska invasionen samt till exempelvis utbildning.

   

  Beslutet gäller ombord på X-trafiks bussar och X-tåg från 1 februari 2023 så länge som EUs massflyktsdirektiv gäller, för närvarande till och med 4 mars 2023.

   

 • Enligt regionstyrelsens förslag till fullmäktige om Budget 2023 och ekonomisk plan 2024 – 2025, uppgår budgetramen 2023 för hållbarhetsnämnden till 578,7 mnkr. Denna fördelas på Kollektivtrafik och Förvaltningsstab hållbarhet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.