•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Delegationsbeslut

 •  

  Folkhälsa och hållbarhet

   

  • Agenda 2030 (Hanna Höghielm, 30 min)

   

  X-trafik

   

  • Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson, 10 min)

   

  Infrastruktur och samhällsplanering

   

  • PTS - Bredbandskartläggning (Annica Aneklev, 15 min)
 • Region Gävleborg ska i samråd med kommunerna uppge vilka byggnader i länet som ska vara prioriterade för Post och telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd. De regionala prioriteringarna ska ske utifrån de kriterier som PTS har fastslagit. Det är upp till varje region att bestämma vilka av kriterierna som ska tillämpas.

   

  Kriterier:

  1. Främjande av anslutningar till hushåll; det vill säga stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd
  2. Främjande av företagande och näringsliv samt andra verksamheter
  3. Främjande av anslutningar till samhällsviktiga funktioner, som till exempel skolor, vård- och omsorgsboenden, och allmänna kommunikationer
  4. Samordning med andra insatser som till exempel andra regionala initiativ och stödinsatser
  5. Beaktande av känd efterfrågan från slutanvändare
  6. Beaktande av områdesspecifika förutsättningar som innebär sämre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  7. Beaktande av långa avstånd till närmaste nod i befintligt nät
  8. Områden som har utmaningar med postservice, mobiltäckning, eller har sämre tillgång till ombud för grundläggande betaltjänster
 •   7

  Internkontrollplan 2021

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-mars 2021

 • Tidigare beslut om prislista för offentliga tillköp finns i ärende HN 2016/30. Gävle kommun erbjuder fria resor till personer som är 65 år eller äldre och som är folkbokförda i Gävle kommun. Erbjudandet gäller måndag-fredag mellan klockan 09.00-15.00.


  Det pris som Gävle kommun betalar Region Gävleborg för resorna är utifrån den fastställda prislistan för offentliga tillköp. Ett trafikföretag tillsammans med Region Gävleborg subventionerar dock priset som Gävle kommun betalar med 2,50 kr per enkelresa sedan juni 2020.


  För att kunna ge samtliga kommuner samma möjlighet till rabatterat pris under off-peaktid, om fler i framtiden vill erbjuda fria resor, är förslaget att införa ett off-peakpris i prislistan för offentliga tillköp av enkelresor. Det innebär att om kommunerna oavkortat håller sig till off-peaktiderna är priset 2,50 kr lägre per enkelresa för vuxen samt 1,25 kr lägre per enkelresa för rabatterade kundkategorier.

   

  Off-peaktider: Vardagar – klockan 09.00-15.00 samt från klockan 17.00 och resterande del av dygnet. Helger – hela dygnet.

 •  

  • Samarbetet med SJ - Utfall och framtid (Jan Kyrk)
  • Ersättningstrafik Gävle - Söderhamn, hösten 2021
  • Vy Tåg - Vintertrafiken och punktligheten (Patrik Haglund)
 • Miljöpriset delas ut till en person/personer, företag och organisationer som visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

   

  Miljöpriset ska till exempel ges till innovativa idéer som är kopplade till åtgärder, miljöteknik, miljöinsatser för barn och unga samt insatser som har ett helhetstänk inom hållbarhetsområdet (ekonomisk-, socialt- och miljömässig hållbarhet).

 • Syftet med en regional cykelplan är en strategisk samordning av arbetet med cykelfrågor såväl regionalt som mellankommunalt, för att ta tillvara på samordningsvinster men även stötta aktörer i regionen för att maximera arbetet med olika typer av cykelfrågor.

   

 • Peter Åkerström (KD) anmälde nedan frågor vid Hållbarhetsnämndens sammanträde §21 2021-03-24

   

  • I Hudiksvall på sociala medier kan vi läsa om många som klagar orättfärdigt på busschaufförers sätt att köra med mera. Var kan man uppmana folk att lämna in synpunkter på ett bra och konstruktivt sätt i stället för att föra det på sociala medier. Hur ser det ut med klagomålshanteringen på X-trafik. Hur följs arbetet upp?
  • Hur ser det ut med skadegörelse / sabotage på våra bussar? Vilka kostnader pratar man om? Kan man se någon röd tråd på var skadegörelsen inträffar? Hur arbetas det förebyggande (om det går) med detta?
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.