•   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

  - Statusrapport Länsplanen (Malin Lidov Heneryd)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

  - Pågående och kommande sociala investeringar (Hanna Höghielm)


  X-trafik

  - Statusrapport – Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson)

  - Fråga om medtransport av cykel på buss (KD)

 •  

  Kompletterande material utsändes inför sammanträdet!

 •   5

  Internkontrollplan 2020, uppföljning - INFORMATION

 •   6

  Verksamhetsplan 2021 - INFORMATION

 •   7

  Delegationsordning för hållbarhetsnämnden, förslag - INFORMATION

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

  Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.

  Ett svar på motionen har utabetats.

 •  

  Torsdagen den 21 Jan var det riktigt dåliga väderförhållanden som gjorde att vägarna var knappt farbara. X-trafik valde då att ställa in fyra turer pga rådande vägförhållanden. Min fråga är vilket ansvar X-trafik har mot de elever som inte kunde ta sig hem efter skolan utan var tvungna att be föräldrarna skjutsa hem dem efter skolan? Skulle gärna se en liten dragning utifrån ansvarsbiten. Tack på förhand.

  Mvh

  Peter Åkerström

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.