Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

  - Statusrapport Länsplanen (Malin Lidov Heneryd)

   

  Folkhälsa och hållbarhet

  - Pågående och kommande sociala investeringar (Hanna Höghielm)


  X-trafik

  - Statusrapport – Covid-19 och kollektivtrafiken (Andréas Eriksson)

  - Fråga om medtransport av cykel på buss (KD)

 •  

  Kompletterande material utsändes inför sammanträdet!

 •   5

  Internkontrollplan 2020, uppföljning - INFORMATION

 •   6

  Verksamhetsplan 2021 - INFORMATION

 •   7

  Delegationsordning för hållbarhetsnämnden, förslag - INFORMATION

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

  Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.

  Ett svar på motionen har utabetats.

 •  

  Torsdagen den 21 Jan var det riktigt dåliga väderförhållanden som gjorde att vägarna var knappt farbara. X-trafik valde då att ställa in fyra turer pga rådande vägförhållanden. Min fråga är vilket ansvar X-trafik har mot de elever som inte kunde ta sig hem efter skolan utan var tvungna att be föräldrarna skjutsa hem dem efter skolan? Skulle gärna se en liten dragning utifrån ansvarsbiten. Tack på förhand.

  Mvh

  Peter Åkerström

 • § 1

  Val av justerare

 • § 2

  Fastställande av dagordningen

 •  

  Infrastruktur och samhällsplanering

  - Malin Lidov Heneryd  ger en statusrapport om nuvarande länsplan 2018 - 2029 och

  kommande länsplanearbete under året inklusive remissbehandling.

   

  Folkhälsa och hållbarhet

  - Emma Mårtensson informerar om pågående och kommande sociala investeringar bland

  annat en redovisning av "Styrka hela livet" och "Läsa på recept" samt kommande

  "Samverkan för ökad skolnärvaro".


  X-trafik

  - Andréas Eriksson ger en statusrapport beträffande Covid-19 och kollektivtrafiken

  bland annat resandefrekvens, användning av munskydd och försök i Söderhamn

  med att återöppna framdörrarna.

   

  Andréas Eriksson svarar också på frågorna från ledamöter i nämnden enligt följande:

  - Fråga om medtransport av cykel på buss (Peter Åkerström)

  - Fråga om X-Trafiks ansvar i samband med snöoväder (Peter Åkerström)

  - Fråga om användning av sjukresebussarna under Coronapandemin (Bernt Larsson)

   

 • Hållbarhetsnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari-december 2020.

 •  

  Katarina Nilsson presenterar en uppföljning av internkontrollplanen för 2020.

  Uppföljning av internkontrollplanen kommer att ske under året i samband med

  redovisning av medelsförvaltningen.

 •  

  Jan-Olof Friman och Katarina Nilsson informerar om förvaltningens

  verksamhetsplan för 2021.

 •  

  Katarina Nilsson informerar om förslaget till ny delegationsordning.

 • I en motion föreslår Hans Backman, Peter Nordebo och Helena Englund (L) att

  Region Gävleborg bistår med att subventionera resorna så att det blir kostnadsfritt för de studerande på yrkesvux att åka kollektivt med X-trafik till och från studieorten.

  Ett svar på motionen har utabetats.

   

  Nämnden informeras i ärendet vid dagens sammanträde.

 •  

  Med anledning av att budgetprocessens tidplan ändrats behöver ett extra

  sammanträde arrangeras för att fastställa ramfördelningen i budget.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.