Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • a) Kultur Gävleborg

  Stärkta bibliotek, rapport - Marcus Strand och Ulla Nyberg, 15 min

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Prioriterade bristyrken 2024 - Sofia Isaksson, 15 min

   

  c) Folkhögskolorna

  Trädgårdsutbildning - Lotta Skärberg, 10 min 

   

  d) Förvaltningsstab

  Information om gestaltad livsmiljö i Gävleborg - Charlotte Oster, Gävle kommun, 15-20 min

   

  Ibn Rushd - Jan-Olof Friman, 5 min

 • Länk till betänkandet:

  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2024/02/sou-202416/ 

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar utvecklingsbidrag till verksamheter som stärker interkommunalt samarbete och regional utveckling inom kulturområdet. Gestaltad livsmiljö är ett relativt nytt nationellt politikområde (Regeringens proposition 2017/18:110) med tvärsektoriella mål som kräver strategisk samverkan mellan kommuner, regionen, länsstyrelsen, akademin, den ideella sektorn och näringslivet. Kultur- och kompetensnämnden har under 2021 beviljat Utvecklingsbidrag till förstudien (KKN 2020/249) som ligger till grund för detta projekt. Förstudien bedrevs under hela 2021 t.o.m. juni 2022.

   

  Målet med detta treåriga projekt är att fortsätta bidra till implementering av den nya politiken i Gävleborgs län genom att stärka länets infrastruktur gällande offentlig konst, samverkan i länet mellan olika aktörer och mellan nationella och regionala nätverk, mötesplatser för stöd, inspiration och kunskapsutveckling samt att utveckla kompetenspooler där kommunerna kan dela på kompetens.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- mars 2024.

 •   9

  Internkontrollplan januari - mars 2024

 •   10

  Region Gävleborgs världsarvsstipendium/residens Hälsingegårdar 2024

 • Kulturkonferensen 2024

  Datum: 22-23 oktober 2024

  Plats: Uppsala Konsert och Kongress

  Anmälan: Kulturkonferensen 2024 | SKR

 •   12

  Guidad visning av konsten på Regionkontoret

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.