Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 • Nedanstående beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg med stöd av delegation enligt Kultur- och kompetensnämndens delegationsordning punkt 6.1 anmäls vid dagens sammanträde med Kultur- och kompetensnämnden.

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

   

  Folkhögskolorna

   

  Kultur Gävleborg

   

  Förvaltningsstab

 •   6

  Månadsrapport

 • Region Gävleborg ansvarar för fördelningen av de samlade statliga och regionala bidragen till regional kulturverksamhet. Det tidigare beslutet innehåller en räknemiss. Arkiv Gävleborg och Riksteatern Gävleborg erhöll 50 000 kronor för lite.

 •   8

  Höstmöte med Folkhögskoleföreningen, ombud/ersättare och ev nomineringar - INFORMATION

 •   9

  Kurser och konferenser

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.