Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden delges bifogade handlingar vid sammanträdet den 28 januari 2020.

 • Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 28 januari 2020.

   

  Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg:

  1. Sjöbergs fäbod - "Fäbodliv - kulturarv" - AVSLAG.

  Sökt belopp - ingen uppgift (dnr KKN 2019/241).

  2. Helion Film AB - toppstöd "Om skogen" - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/252).

  3. Doppelganger - toppstöd "Själakon" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/253).

  4. Lucas Mass - växthusstöd "Hamartia" - BEVILJAT 8 000 kronor.

  Sökt belopp 8 000 kronor (dnr 2019/254).

  5. People In The Park - talangutvecklingsstöd "1971" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/255).

  6. Sothisiswhy - talangutvecklingsstöd "Blackout" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/256).

  7. Gustav Cavallin - talangutvecklingsstöd "THOMAS" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/257).

  8. Helena Bratt - talangutvecklingsstöd "Samlarna" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/258).

  9. Studiefrämjandet Sandviken - "Spektrum Filmfestival 2019" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/262).

  10. Studiefrämjandet Mitt - "Yllestrumpebandsmanifestet" - BEVILJAT 12 000 kronor.

  Sökt belopp 47 188 kronor (dnr KKN 2019/266).

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

  - Uppdrag/verksamhet

  - Kommande ESF-projekt

   

  Kultur Gävleborg

  - Konstnärlig miljögestaltning - 1% -regeln

  - Uppdatering av bidragsregler

  - Återkoppling från regionalt kultursamråd 16 december 2019

  - Samtalsserien hösten 2019 om regional utveckling av samtidskonsten i Gävleborg.

    Ett samarbete mellan olika aktörer i länet som samlat ett 60-tal kulturpolitiker och

    representanter för konstlivet i länet under tre heldagar på olika platser i länet.

    Samtalsserien är sprungen ur Statens konstråds uppdrag att arbeta för att stärka

    konsten regionalt. Sammanfattning och slutsatser – hur tar vi på Kultur Gävleborg detta vidare?

   

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – december 2019.

 •  

  Vid dagens sammanträde informeras nämnden om tidplanen för arbetet med budget och flerårsplan 2021 - 2023.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.