Hoppa över navigering
 •  

  09.00 - 14.30 Kultursamråd

  14.30 - 16.00 KKN-sammanträde

 •   2

  Val av protokolljusterare

 •   3

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid kultur- och kompetensnämndens

  sammanträde den 29 maj 2019.

  Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  1. Viksjöforsbaletten - "Kom till sommardans i Ovanåker" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/42).

  2. Viksjöforsbaletten - "Residens och danspedagogläger" - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/43).

  3. Författarcentrum Norr - "Jag skriver i dina ord" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 40 000 kronor (dnr KKN 2019/71).

  4. Barcode Art Production - Talanutvecklingsstöd för kort- och dokumentärfilm - AVSLAG.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/74).

  5. Svabensverks Bygdegårdsförening - "Konst i byn" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/84).

  6. Muazzez Batti - "Kurdiskt kulturarv och kulturaspekter" - AVSLAG.

  Sökt belopp ej angivet (dnr KKN 2019/93).

  7. Jussi Björlingsällskapet - "Jussifesterna i Voxna och Strömsbruk" -

  BEVILJAT 15 000 kronor. Sökt belopp 15 000 kronor (dnr KKN 2019/101).

   

 •  

  Kultur-och kompetensnämnden delges följande handlingar vid sammanträdet den 29 maj 2019.

  1. Regionfullmäktiges beslut § 88 - Revisionsberättelse.

  2. Regionfullmäktiges beslut § 91 - Årsredovisning för Länsmuseet Gävleborg.

  3. Regionfullmäktiges beslut § 92 - Årsredovisning för Hälsinglands museum.

  4. Regionfullmäktiges beslut § 93 - Årsredovisning för Folkteatern Gävleborg.

  5. Regionfullmäktiges beslut § 95 - Program för uppföljning av privata utförare.

 •   6

  Månadsrapport per april 2019

 •   7

  Ramfördelning 2020 - INFORMATION

 •   8

  Eventuell guideutbildning - INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden har tidigare haft för avsikt att sammantaget stötta förnyelsen av basutställningarna på Länsmuseet Gävleborg med maximalt 3 800 0000 kronor (§ 56 KKN), enligt följande: 1 000 000 kronor - 2016, 1 000 000 kronor - 2017, 1 000 000 kronor - 2018 och 800 000 kronor - 2019. Beslut fattas årligen efter ny ansökan från Länsmuseet Gävleborg.

  Länsmuseet Gävleborg ansöker om 800 000 kronor år 2019. Bidraget motsvarar
  69,6 % av kostnaderna.

 • Kultur- och kompetensnämnden har tidigare haft för avsikt att stödja detta regionala treåriga utvecklingsprojekt inom litteratur för barn och unga under hela projekttiden, till 31 december 2019. Beslut fattas årligen efter ny ansökan från Sandvikens kommun.

  Projektet syftar till att formulera och förtydliga de metoder, arbetssätt och erfarenheter som tagits fram samt dela och sprida dessa regionalt. Den primära målgruppen är personer som har betydelse för barns läs- och språkutveckling. Projektet genomförs i tre steg: benämna och beskriva arbetsmetoder utifrån teori och praktik, bygga upp ett antal utbildningsmoduler och erbjuda dessa till pedagoger, bibliotekspersonal, kulturskolepersonal samt övriga.

  Sandvikens kommun ansöker om 400 000 kronor år 2019. Bidraget motsvarar maximalt 50 % av kostnaderna.

 • Efter Rosa Taikons bortgång år 2017 donerades hennes ateljé till Hälsinglands museum. Hon var en av Sveriges mest framgångsrika konsthantverkare inom silversmide och finns representerad i Nationalmuseums och Röhsska museets samlingar. Hon var den första etablerade romska konstnären i Sverige samt en förkämpe för romernas rättigheter. I donationen ingår Taikons konstnärliga såväl som politiska kvarlåtenskap. Under 2018 har materialet inventerats, arkiverats och digitaliserats med stöd av Nämnden för Hemslöjdsfrågor, Region Gävleborg (se KKN 2018/34) och Statens Kulturråd. Totalt uppgår samlingen till ca 2000 föremål. I materialet ingår även en stor mängd publikationer, artiklar, skisser och fotografier.

  Hälsinglands museum vill nu producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig från sommaren 2019 till våren 2021. Hälsinglands museum siktar på att skicka en ansökan om utvecklingsbidrag på 600 000 kronor år 2020 och 300 000 kronor år 2021 för detta treåriga projekt.

  Hälsinglands museum vill nu producera en basutställning som bygger på den donerade ateljén. I utställningen kommer även inlånade smycken som visar det traditionellt romska hantverket och Taikons modernistiska smycken att visas. Utställningen kommer också att berätta om Taikons politiska kamp. Produktionen av utställningen sträcker sig över hösten 2019 och våren 2020

 •  

  a) Konstcentrum Nord

   

  b) SKL:s kulturkonferens

   

  c) Förtroendemannautbildning för folkhögskolestyrelser 19-20 september 2019

  Inbjudan kommer att rikta sig till politiker som genom styrelseuppdrag har ansvar för folkhögskola/or inom SKL-familjen.

  Både nyvalda ledamöter och ”gamla rävar” är välkomna då vi kommer att blanda baskunskaper med aktualiteter och framtidsdiskussioner.

  Fhf kommer bjuda in till en tvådagars styrelseutbildning i Stockholm, med start klockan 10.00 den 19/9 och avslut den 20/9 klockan 15.00.

   

  Ytterligare information kommer senare!

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.