Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Kultur- och kompetensnämnden delges nedanstående handlingar vid sammanträdet den 19 augusti 2020.

 •  

  Följande beslut med stöd av delegation fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg

  anmäls vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 19 augusti 2020.

 •  

  Nedanstående beslut om "Särskilt bidrag till kulturföreningar som arrangerar

  kulturutbud 2020 i samband med Covid-19" har fattats av förvaltningschefen.

  1. Arbrå Hembygds- och fornminnesförening - AVSLAG.

  2. Stocka Folkets Hus - AVSLAG.

  3. Hedesunda Dansförening - BEVILJAT 15 000 kronor.

  4. Bjuråkers Hembygdsförening - BEVILJAT 25 000 kronor.

  5. Gävle Jazz Club - BEVILJAT 20 000 kronor.

  6. Söderhamns Riksteaterförening - 10 000 kronor.

  7. Bomhus Musikkår - AVSLAG.

  8. Ockelbo UNF - BEVILJAT 10 000 kronor.

  9. Mellanfjärdens Teaterförening - AVSLAG.

  10. Delsbo Filmhus - BEVILJAT 10 000 kronor.

  11. Gävle Pride - AVSLAG.

  12. Ljusdals Riksteaterförening - AVSLAG.

  13. Musica Viva - BEVILJAT 20 000 kronor.

  14. K.f. Backbeatbolaget - BEVILJAT 20 000 kronor.

  15. Vikingaföreningen Fafner - BEVILJAT 25 000 kronor.

  16. Gävle Kammarmusikförening - BEVILJAT 10 000 kronor.

  17. Nordanstigs Teaterförening - BEVILJAT 10 000 kronor.

  18. Arbrå Hemslöjdsförening - BEVILJAT 15 000 kronor.

  19. Norrbo Hembygdsförening - AVSLAG.

  20. Folkdanslaget Rillen - AVSLAG.

  21. Delsbo Hembygdsförening - BEVILJAT 25 000 kronor.

  22. Järvsö Hembygdsförening - AVSLAG.

  23. Sandvikens Orkesterförening - AVSLAG.

  24. Bollnäs Jazz Club - BEVILJAT 20 000 kronor.

  25. Kulturföreningen Galleri K - BEVILJAT 10 000 kronor.

  26. Ljusdals Bygdegårdsförening - BEVILJAT 10 000 kronor.

  27. Konstkraft Ljusne - AVSLAG.

  28. Söderhamns museum - AVSLAG.

  29. Hofors konstintresse - AVSLAG.

  30. Gävle Teaterförening - BEVILJAT 10 000 KRONOR.

  31. Bollnäs Riksteaterförening - BEVILJAT 10 000 kronor.

  32. Sandvikens Revy-Musikteater - AVSLAG.

  33. Mo Hembygdsförening - AVSLAG.

  34. Kilafors Biografförening - BEVILJAT 25 000 kronor.

  35. Alfta sockens hembygdsförening - AVSLAG.

 •  

  Redovisningen av medelsförvaltningen januari - mars 2020 delegerades vid

  sammanträdet den 28 april till presidiet.

  Presidiet har godkänt redovisningen och beslutet anmäls härmed till nämnden.

   

 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

  - Lägesrapport Covid-19

   

  Kultur Gävleborg

  - Lägesrapport Covid-19

  - Information om 2 rapporter (Carin Palmqvist-Isaksson)

   

  Förvaltningsstab

  - Lägesrapport Covid-19

  - Framtida ekonomi (Lena Fagerlind)

 •   8

  Månadsrapport per den 31 juli 2020 - INFORMATION

 •   9

  Bollnäs folkhögskolas ekonomi, åtgärdsförslag - INFORMATION

 • På grund av Coronapandemin har verksamheten inom Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) inte haft möjlighet att genomföra den planerade verksamheten. Förvaltningen föreslår att inga avgifter ska tas ut av deltagarna för år 2020.  Avgifterna till GUBB och GUF fastställs av kultur- och kompetensnämnden årligen, efter delegation från regionfullmäktige, förutsatt att avgifterna är oförändrade.

 •   11

  Krisstödet i samverkansmodellen - INFORMATION

 • Föreningen PJDC Art Moves projekt syftar till att bygga upp PJDC forskningscenter kring koreografen Per Jonsson på Ljusdalsbygdens museum samt driva en dansverksamhet med residens och nyskapande konstnärliga projekt, i enlighet med den förstudie som genomfördes under 2019.

  Ambitionen är att:
  - bygga upp ett forskningscenter som baseras på ett unikt konstnärskap och att ha en verksamhet kring dans
  - verka som en resurs för dans i Gävleborgs län
  - skapa unika möten mellan olika konstformer
  - skapa nya plattformar för dans, konst och musikintresserade
  - skapa dialog om miljöfrågor med hjälp av konstnärliga uttryck.

 •   13

  Förslag till process Regional kulturplan Gävleborg 2023 - 2026 - INFORMATION

 •   14

  Förslag till process Regional biblioteksplan 2023 - 2026 - INFORMATION

 •   15

  Översyn av kultur- och kompetensnämndens bidragsregler - INFORMATION

 •  

  Regionstyrelsen har beslutat att budgetprocessen 2021 ska flyttas fram så

  att beslut om budget sker vid regionfullmäktiges sammanträde

  den 25 - 26 november 2020.

  Detta innebär att beslut om fördelning av ramarna inom regionstyrelsen och

  nämnderna kommer att ske den 9 respektive 10 december 2020.

 •  

  1. Inbjudan till digital konferens om Gestaltad livsmiljö 2020. Adressen nedan

  leder till inbjudan och program.

  https://www.raa.se/evenemang-och-upplevelser/kalenderhandelser/konferens-om-gestaltad-livsmiljo/

   

  Konferensen är kostnadsfri och anmälan sker till ArkDes via en länk i inbjudan!

 •   18

  Tema folkhögskolorna

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.