Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

  • §202 RF Förlängning av regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
  • §205 RF Sammanträdesdagar 2021 för regionfullmäktige
  • §257 Fyllnadsval av ledamot i Kultur- och kompetensnämnden
 • Vid Kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 11 november anmäls följande delegationsbeslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  1. Studieförbunden på Gefle Metal Festival- BEVILJAT 30.000 kronor
     Sökt belopp 30.000 kr (Dnr KKN 2020/62)
   

  2. Författarcentrum Jag skriver i dina ord-BEVILJAT 30.000 kr
     Sökt belopp 35.000 kr (D:nr KKN 2020/135)
   

  3. Talangutvecklingsstöd för filmen Se upp för Zombies-Emil Bro-BEVILJAT 20.000 kr
     Sökt belopp 30.000 kr (D:nr 2020/235)
   

  4. Talangutvecklingsstöd för kortfilmen Hjärnspöke-Lucas Mass-BEVILJAT 15.000 kr
     Sökt belopp 15.000 kr (D:nr KKN 2020/225)
   

  5. Makeriet AB, toppstöd för filmen Flaggan-BEVILJAT 40.000 kr
     Sökt belopp 50.000 kr (D:nr KKN 2020/226)

  6. NORDFILM, film om Rosenlöfs tryckeri- AVSLÅS
     Sökt belopp 94.000 kr (D:nr KKN 2020/234)

  7. VallaOpen-BEVILJAT 25.000 kr
     Sökt belopp 30.000 kr (D:nr KKN 2020/53)

   

 • a) Kultur Gävleborg
  -Vårens särskilda utlysningar-återkoppling
  b) Förvaltningsstab

 • Arkiv Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Arkiv Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Folkteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Folkteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Gävle Symfoniorkester har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till Kultur- och fritidsnämnden i Gävle kommun som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Hälsinglands museum har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Hälsinglands museum som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 •   10

  Uppdragsöverenskommelse 2021 - Kultur Gävleborg-INFORMATION

 • Länsmuseet Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Länsmuseet Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 • Riksteatern Gävleborg har tillsammans med Kultur- och kompetensförvaltningen utarbetat ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021. Kultur- och kompetensnämndens beredning har skickat förslaget till styrelsen för Riksteatern Gävleborg som har undertecknat uppdragsöverenskommelsen.

  Uppdragsöverenskommelsen träffas under förutsättning att Statens Kulturråd fattar beslut i enlighet med Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 och regionens budget 2021.

 •   13

  Kultursamverkansmodellen i Gävleborgs län 2021-INFORMATION

 • Sedan 2019 är litteratur ett nytt och eget verksamhetsområde inom kultursamverkansmodellen. I Regional kulturplan Gävleborg 2019-2022 har Region Gävleborg för avsikt att ge, under nuvarande kulturplaneperiod, ett tidsbegränsat regionalt uppdrag inom litteraturområdet med fokus på barn och unga (kulturplanens prioriterade målgrupp). Detta för att kunna komplettera Kultur Gävleborgs nystartade litteraturverksamhet som främst riktar sig till unga vuxna och vuxna.

  Efter genomförande av utvecklingsprojekt 2017-2019, dialog med Sandvikens kommun och gemensam avgränsning av ett regionalt uppdrag har ett förslag till uppdragsöverenskommelse 2021 utarbetats. Sandvikens kommuns kultur- och fritidsnämnd har undertecknat den.  Uppdragsöverenskommelsen specificerar hur Litteraturhuset Trampolin ska arbeta regionalt, i löpande dialog med Kultur Gävleborgs verksamhetsutvecklare inom litteratur och regional biblioteks- och läsfrämjande verksamhet. En avstämning per termin är planerad med Kultur Gävleborg.

 •   15

  Ansökan om utvecklingsbidrag 2020 - Filmstigen-INFORMATION

 •   16

  Ansökan om utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet ”Världsarvet Hälsingegårdar, vårt kulturarv och omvärlden” (2021-2023)-INFORMATION

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma som distriktsorganisationer på regional nivå

 • Kultur- och kompetensnämnden fördelar årligen verksamhetsbidrag till ideella, idéburna

  organisationer. Bidragens syfte är att stödja organisationernas regionala verksamhet och ges till organisationer verksamma på regional nivå.

 •   19

  Avgifter för studerande vid regionens folkhögskolor 2021/2022-INFORMATION/BESLUT

 •   20

  Budgetramar 2021-INFORMATION

 •   21

  Revisionsrapport - Uppföljande granskning - Hantering av bidrag till civilsamhället-INFORMATION

 •   22

  Kurser och konferenser

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.