Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  A. Beslut fattade av t.f. kultur- och kompetensdirektören.

  1. Övre Hälsinglands hemslöjdsförening - "Världsarvsgårdarnas mönsterskatt II" - AVSLAG.

  Sökt belopp 36500 kronor (dnr KKN 2018/238).

   

  B. Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg.

  2. Studieförbundet Bilda Mitt - "Framtiden musiker på Gefle Metal Festival" - BEVILJAT.

  Sökt belopp 35 000 kronor (dnr KKN 2019/25).

  3. Valla Open musik & kulturförening - "Valla Open" - BEVILJAT 25 000 kronor.

  Sökt belopp 25 000 kronor (dnr KKN 2019/30).

  4. Iggesunds Folkets Hus - SLUSK - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 45 000 kronor (dnr KKN 2019/39).

  5. Mind Corporation Ideell förening - "I förvar - Repatrieringen" - BEVILJAT 50 000 KRONOR.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/40).

  6. KORDA in Motion - "Danslust" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/44).

  7. Kf Backbeatbolaget - "Pilot residensprojekt - Sandviken/Geneve - BEVILJAT 35 000 kronor.

  Sökt belopp 35 000 kronor (dnr KKN 2019/46).

  8. Norra station - "Hit & run" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/47).

  9. Jädraås Art - "Residency - Jan Carleklev" - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/48).

  10. Övre Hälsinglands hemslöjdsförening - "Vävdag vid Forsa folkhögskola" - AVSLAG.

  Sökt belopp 20 000 kronor (dnr KKN 2019/53).

  11. Trönöföretagarnas ideella förening - "Skapa konst av natur och miljö" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 28 000 kronor (dnr KKN 2019/54).

  12. ABF Västra Hälsingland - "Samtidigt i dockskåpet" - AVSLAG.

  Sökt belopp 32 500 kronor (dnr KKN 2019/55).

  13. Studieförbundet Bilda Mitt - Projektstöd till kulturverksamhet "Filmstigen" - BEVILJAT 41 200 kronor.

  Sökt belopp 41 200 kronor (dnr KKN 2019/65).

  14. Mobikey - Talangutvecklingsstöd "Ofödda livsandar" - AVSLAG.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/66).

  15. Sensus studieförbund - "Sommarkonserter vid Böna kapell" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 42 000 kronor (dnr KKN 2019/68).

  16. Studiefrämjandet Mitt - Talangutvecklingsstöd för filmen "#Gärdet" - BEVILJAT 20 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/69).

  17. Filmtroopers - Talangutvecklingsstöd för filmen - BEVILJAT 15 000 kronor.

  Sökt belopp 25 000 kronor (dnr KKN 2019/70).

  18. Föreningen Ordanvind - "Norrslam 2019" - BEVILJAT 10 000 kronor.

  Sökt belopp 10 000 kronor (dnr KKN 2019/72).

  19. Kultura - Talangutvecklingsstöd för filmen "The Scar That Scares" - BEVILJAT 15 000 kronor.

  Sökt belopp 30 000 kronor (dnr KKN 2019/73).

  20. Studiefrämjandet - Talangutvecklingsstöd för filmen "Hemingway hade ett hjärta av vanilj" -

  BEVILJAT 25 000 kronor. Sökt belopp 25 000 kronor (dnr KKN 2019/75).

  21. Kultura - Stöd till kulturarrangemang - filmvisning "Ofödda livsandar" - AVSLAG.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr 2019/57).

   

 • Kultur- och kompetensnämnden delges följande beslut vid sammanträdet den 25 april 2019.

  • Nyhetsbrev från litteraturverksamheten KulturGävleborg, Region Gävleborg: https://mailchi.mp/313e0edc8a32/nyhetsbrev-kultur-gvleborg-litteratur
  • §13 RF Avgifter för deltagande i GUBB och GUF 2019_2020(296557)
  • §14 RF Direktiv för gåvor, representation och resor(296558) (0)_TMP
  • §15 RF Reglemente om uppföljning(296559) (0)_TMP
  • Regeringsbeslut: Uppdrag till Statens kulturråd att genomföra en översyn av bidraget för Skapande skola
 •  

  Arbetsmarknad och kompetens

  - Validering - Marianne Andrén

   

  Kultur Gävleborg

  - Litteratur som konstform (nytt verksamhetsområde hos Kultur Gävleborg) - Karin Forsgren Anderung

  - Presentation av Kultur Gävleborgs verksamhet - Carin Palmqvist-Isaksson

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari – mars 2019 samt prognos för 2019.

 • Förslag till årsplan och budget 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021 för kultur- och kompetensnämnden har upprättats.

 • Föreningen PHIDR fortsätter etablera DansPlats Skog som regional scen för professionell dans i Skog, för att tillgängliggöra och utveckla dansen som konstform i länet. Genom utvecklingsprojektet vill föreningen finna formerna för verksamhetsmodell, med fokus på konstnärlig residensverksamhet och mentorskap, och säkerställa en finansieringsmodell.

   

  Villkor för bidraget
  Utbetalning kommer att ske efter rekvisition som ska innehålla en ekonomisk redovisning samt en rapport om hur det förstå året av detta treåriga projekt har genomförts.
  Om föreningen önskar driva projektet vidare 2020 måste en ny ansökan skickas in senast 31 mars 2020, med en utvärdering av första årets resultat, samt uppdaterad budget och finansieringsplan. Ett fortsatt arbete med att öka DansPlats Skogs förankring i berörda kommuner önskas.
  I övrigt hänvisas projektägaren till allmänna villkor för utvecklingsbidrag.

 •   9

  Biblioteksplan - INFORMATION

 • Gävle kommun kommer 2020 att stå värd för Rikskonferensen – Samverkan Skola och Arbetsliv. Konferensen avser täcka in frågor som rör samverkan mellan skolan och arbetslivet inom förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och Högskolan. Konferensen kommer uppskattningsvis att besökas av 200-400 personer och pågår i tre dagar.

  Avsikten är att hålla en låg deltagaravgift varför Gävle kommun ansöker om ett garantibelopp om 75 000 kr. Om konferensen genererar ett överskott kommer detta belopp att återbetalas.

  Region Gävleborg medverkar i styrgruppen för konferensen och ser positivt på att Rikskonferensen anordnas i länet. Samverkan mellan skola och arbetsliv är en viktig komponent i arbetslivets framtida kompetensförsörjning. Region Gävleborg ser dock att konferenser bör bekosta sig själva företrädesvis genom deltagaravgift och i annat fall genom dess huvudman.

 •   11

  Digitalt först med användaren i fokus - kompetenslyft för bibliotekspersonal - INFORMATION

 • Under hösten 2017 genomfördes en medborgardialog med syfte att få in synpunkter och förslag som kan bidra till länets utveckling med fokus på kultur, kollektivtrafik och besöksnäring. Resultatet av medborgardialogen har redovisats i regionfullmäktige och regionfullmäktige beslutade den 28 november 2019, § 236, att resultatet av medborgardialogerna 2017 överlämnas till hållbarhetsnämnden samt kultur- och kompetensnämnden för lämpliga åtgärder med återrapport till regionfullmäktige vid junisammanträdet 2019 samt att beredningens arbete i övrigt läggs till handlingarna och beredningen upplöses.

 •  

  Förslag på stipendiater/pristagare presenteras vid sammanträdet.

  Omedelbar justering!

 •  

  Förslag på stipendiater/pristagare presenteras vid sammanträdet.

  Omedelbar justering!

 •  

  Följande inbjudningar är aktuella:

   

  1. Kunskapsdag för Världsarvet Hälsingegårdar den 10 maj 2019

  2. Kulturting 2019 i Hofors den 21 september 2019.

  3. SKL:s Kulturkonferens 2019 i Halmstad den 16 - 17 oktober 2019.

  Anmälan senast 17 september 2019. En majoritet och en opposition.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.