Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 • KKN 2023/53 - Beslut om beviljat bidrag till Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund. Stöd till kulturarrangemang – Kulturarrangemang slöjd med ungdomar 2023. 

   

  KKN 2023/54 - Beslut om beviljat bidrag till Jussi Björlingsällskapet. Jussifesterna i Voxna och Strömsbruk 

   

  KKN 2023/81 - Beslut om beviljat bidrag till Hälsingeoperan. Opera på Hembygdsgården. 

   

  KKN 2023/85 - Beslut om beviljat bidrag till KB-collective/Småbyarnas Kultur och Miljöförening. Familjelördagar. 

   

  KKN 2023/86 - Beslut om beviljat bidrag till Konst i Hudiksvall. Ungdomsrådet. 

   

  KKN 2023/58 - Beslut om beviljat bidrag till aCat AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Tre veckor. 

   

  KKN 2023/76 - Beslut om beviljat bidrag till Bothnian Sea Diving AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Om ett Vrak – Annie. 

   

  KKN 2023/82 - Beslut om beviljat bidrag till Studiefrämjandet Mitt. Danskarusellen Gävleborg. 

   

  KKN 2023/84 - Beslut om beviljat bidrag till Viksjöforsbaletten. 13+ dansläger och Dansforum.

   

  KKN 2023/83 - Beslut om beviljat bidrag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Vidareutbildning danspedagoger. 

   

  KKN 2023/79 - Beslut om avslag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Spelstinafestivalens turnéverksamhet – återstart. 

   

  KKN 2023/71 - Beslut om beviljat bidrag till aCat AB. Talangutvecklingsstöd för filmen Left Hand Path. 

   

  KKN 2023/78- Beslut om beviljat bidrag till Filmtroopers Gävleborg. Projektstöd till kulturverksamhet Filmskola Gävleborg 2023. 

   

  KKN 2023/72 - Beslut om beviljat bidrag till So This Is Why. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Rena Mälaren. 

   

  KKN 2023/101 - Beslut om beviljat bidrag till Gävle kommun, Forsbacka bibliotek. HelGebibliotekens filmfest Filmströmmar. 

   

  KKN 2023/80 - Beslut om avslag Till Gävle bibliotek. Gävlit 2023. 

   

  KKN 2023/87 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården. Författarkvällar. 

   

  KKN 2023/98 - Beslut om avslag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Bach Baroque Folk. 

   

  KKN 2023/37 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården. Konst möter Kulturarv. 

   

  KKN 2023/60 - Beslut om beviljat bidrag till People In The Park. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Konsten att älska sin Mamma. 

   

  KKN 2023/77 - Beslut om beviljat bidrag till Berättelsebolaget i Hälsingland AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Tusen mil

   

  KKN 2023/95 - Beslut om beviljat bidrag till Studiefrämjandet Mitt, Fredrik Larsson. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Kungen av natten

   

  KKN 2023/106 - Beslut om beviljat bidrag till Två Träd. Toppstöd för professionell kort- och dokumentärfilm för kortfilmen Parkerad

   

  KKN 2023/103 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården och Lammkatedralen. Stöd till kulturarrangemang – Öppna lantrasdagar. 

   

  KKN 2023/68 - Beslut om beviljat bidrag till Himla Valvet. Talangutvecklingsstöd för filmen Headless Nude. 

   

  KKN 2023/63 - Beslut om beviljat bidrag till Emmy Sand. Växthusstöd för filmen Allt jag vill säga, 

   

  KKN 2023/66 - Beslut om beviljat bidrag till Johan Bodell. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Sommaren 2024

   

  KKN 2023/107 - Beslut om beviljat bidrag till Lisabi Fridell. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för dokumentärfilmen Drömmen om Siri Karlsson 

   

  KKN 2023/108 - Beslut om beviljat bidrag till Martin Ekelund. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Blixtar och dunder

   

  KKN 2023/114 - Beslut om beviljat bidrag till Maja Li Härdelin. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Delsbolagen/Film från Delsbo.

   

  KKN 2023/115 - Beslut om beviljat bidrag till Berättelsebolaget. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Familjen i Knöa.

   

  KKN 2023/117 - Beslut om beviljat bidrag till Björn Liljegräs. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Scenario.

   

  KKN 2023/118 - Beslut om beviljat bidrag till Salad Hilowle. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Tungomål

   

  KKN 2023/111 - Beslut om avslag till We Love Film AB. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen Den magiska stenen

   

  KKN 2023/109 - Beslut om avslag till Sigurdur Holm Arnarson. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen TBC. 

   

  KKN 2023/112 - Beslut om avslag till Emil Broo. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen 1934

   

  KKN 2023/110 - Beslut om avslag till We Love Film AB. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen Spermie säljes.

   

  KKN 2023/113 - Beslut om avslag till More Productions. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen TOXIC

   

  KKN 2023/75 - Beslut om beviljat bidrag till Låt det regna AB. Ansökan om Talangutvecklingsstöd för filmen Min Matta. 

   

  KKN 2023/124 - Beslut om avslag till Mellanfjärdens Teaterförening. Pirenfestivalen i Mellanfjärden. 

   

  KKN 2023/197 - Beslut om avslag till Föreningen för Aktivitets och Musikhuset. Arrangemang, Länets studiecirklar live på Musikhuset. 

   

  KKN 2023/198 - Beslut om avslag till Föreningen för Aktivitets och Musikhuset. Arrangemang, Tomas Backman med band. 

 • a) Kultur Gävleborg

  Tillbakablick över sommaren - Neta Norén (10 min)

   

  Rapport: Spelar samverkan någon roll? En översyn av scenkonstområdet i kultursamverkansmodellen. Spelar samverkan någon roll? - Kulturanalys - Carin Isaksson Palmqvist (10 min)

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Aktivitetsstatus: Dimensioneringsuppdraget - Niclas Cronsell och Thomas Lundberg (15 min) 

   

  c) Folkhögskolorna

  Information från Västerbergs folkhögskola - Bia Eriksson (30 min)

  • Dramapedagogutbildning
  • Utveckling av kursen textilt återbruk
  • Fastigheter
  • Kursutbud - Lotta Skärberg (10 min)
 •   6

  Månadsrapport

 •   7

  Årsplan och budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026

 •   8

  Studeranderätt vid Region Gävleborgs folkhögskolor

 • Västerbergs folkhögskola bedriver en tvåårig yrkesutbildning till dramapedagog. Utbildningen ges i två varianter, en där man studerar på plats och en på distans.

  Dramapedagogutbildningen har de senaste fem åren uppvisat en vikande trend vad gäller deltagarunderlag. Antalet tillgängliga kursplatser har inte varit fyllda.
  Inför höstterminen 2023 valde skolan att inte starta någon ny kursomgång eftersom för få av de antagna tackat ja till erbjuden plats.

   

  Dramapedagogutbildningen bedrivs i anpassade lokaler och i den ombyggnation av Västerbergs folkhögskola som påbörjats behöver planeringsförutsättningarna för lokaler till dramapedagogutbildningen klargöras.

   

  Mot bakgrund av ovanstående finns behov av att utreda förutsättningarna för att fortsatt bedriva dramapedagogutbildning vid Västerbergs folkhögskola.

 •   10

  Inrättande av ny kurs: en köksträdgård för hemmaodlare

 •   11

  Ansökan om utvecklingsbidrag till FLORA projektet 2023

 •   12

  Verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund – Förslag till nya regler

 • Webbinarium: Hot och hat mot förtroendevalda 

   

  Barnrättsdagarna

 • § 75

  Val av justerare

 • § 76

  Fastställande av dagordning

 • § 77

  Anmälningar för kännedom

 • KKN 2023/53 - Beslut om beviljat bidrag till Gästrike-Hälsinge Hemslöjdsförbund. Stöd till kulturarrangemang – Kulturarrangemang slöjd med ungdomar 2023. 

   

  KKN 2023/54 - Beslut om beviljat bidrag till Jussi Björlingsällskapet. Jussifesterna i Voxna och Strömsbruk 

   

  KKN 2023/81 - Beslut om beviljat bidrag till Hälsingeoperan. Opera på Hembygdsgården. 

   

  KKN 2023/85 - Beslut om beviljat bidrag till KB-collective/Småbyarnas Kultur och Miljöförening. Familjelördagar. 

   

  KKN 2023/86 - Beslut om beviljat bidrag till Konst i Hudiksvall. Ungdomsrådet. 

   

  KKN 2023/58 - Beslut om beviljat bidrag till aCat AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Tre veckor. 

   

  KKN 2023/76 - Beslut om beviljat bidrag till Bothnian Sea Diving AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Om ett Vrak – Annie. 

   

  KKN 2023/82 - Beslut om beviljat bidrag till Studiefrämjandet Mitt. Danskarusellen Gävleborg. 

   

  KKN 2023/84 - Beslut om beviljat bidrag till Viksjöforsbaletten. 13+ dansläger och Dansforum.

   

  KKN 2023/83 - Beslut om beviljat bidrag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Vidareutbildning danspedagoger. 

   

  KKN 2023/79 - Beslut om avslag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Spelstinafestivalens turnéverksamhet – återstart. 

   

  KKN 2023/71 - Beslut om beviljat bidrag till aCat AB. Talangutvecklingsstöd för filmen Left Hand Path. 

   

  KKN 2023/78- Beslut om beviljat bidrag till Filmtroopers Gävleborg. Projektstöd till kulturverksamhet Filmskola Gävleborg 2023. 

   

  KKN 2023/72 - Beslut om beviljat bidrag till So This Is Why. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Rena Mälaren. 

   

  KKN 2023/101 - Beslut om beviljat bidrag till Gävle kommun, Forsbacka bibliotek. HelGebibliotekens filmfest Filmströmmar. 

   

  KKN 2023/80 - Beslut om avslag Till Gävle bibliotek. Gävlit 2023. 

   

  KKN 2023/87 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården. Författarkvällar. 

   

  KKN 2023/98 - Beslut om avslag till Arrangörsföreningen Folkmusikfest. Bach Baroque Folk. 

   

  KKN 2023/37 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården. Konst möter Kulturarv. 

   

  KKN 2023/60 - Beslut om beviljat bidrag till People In The Park. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Konsten att älska sin Mamma. 

   

  KKN 2023/77 - Beslut om beviljat bidrag till Berättelsebolaget i Hälsingland AB. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Tusen mil

   

  KKN 2023/95 - Beslut om beviljat bidrag till Studiefrämjandet Mitt, Fredrik Larsson. Talangutvecklingsstöd för dokumentärfilmen Kungen av natten

   

  KKN 2023/106 - Beslut om beviljat bidrag till Två Träd. Toppstöd för professionell kort- och dokumentärfilm för kortfilmen Parkerad

   

  KKN 2023/103 - Beslut om avslag till Föreningen Hälsingegården och Lammkatedralen. Stöd till kulturarrangemang – Öppna lantrasdagar. 

   

  KKN 2023/68 - Beslut om beviljat bidrag till Himla Valvet. Talangutvecklingsstöd för filmen Headless Nude. 

   

  KKN 2023/63 - Beslut om beviljat bidrag till Emmy Sand. Växthusstöd för filmen Allt jag vill säga, 

   

  KKN 2023/66 - Beslut om beviljat bidrag till Johan Bodell. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Sommaren 2024

   

  KKN 2023/107 - Beslut om beviljat bidrag till Lisabi Fridell. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för dokumentärfilmen Drömmen om Siri Karlsson 

   

  KKN 2023/108 - Beslut om beviljat bidrag till Martin Ekelund. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Blixtar och dunder

   

  KKN 2023/114 - Beslut om beviljat bidrag till Maja Li Härdelin. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Delsbolagen/Film från Delsbo.

   

  KKN 2023/115 - Beslut om beviljat bidrag till Berättelsebolaget. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Familjen i Knöa.

   

  KKN 2023/117 - Beslut om beviljat bidrag till Björn Liljegräs. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Scenario.

   

  KKN 2023/118 - Beslut om beviljat bidrag till Salad Hilowle. Ansökan om Utvecklingsstöd för långfilm inom Talang Norra Nedre/Talent to Watch för filmen Tungomål

   

  KKN 2023/111 - Beslut om avslag till We Love Film AB. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen Den magiska stenen

   

  KKN 2023/109 - Beslut om avslag till Sigurdur Holm Arnarson. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen TBC. 

   

  KKN 2023/112 - Beslut om avslag till Emil Broo. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen 1934

   

  KKN 2023/110 - Beslut om avslag till We Love Film AB. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen Spermie säljes.

   

  KKN 2023/113 - Beslut om avslag till More Productions. Inom ramen för Talent to Watch/Talang norra nedre för filmen TOXIC

   

  KKN 2023/75 - Beslut om beviljat bidrag till Låt det regna AB. Ansökan om Talangutvecklingsstöd för filmen Min Matta. 

   

  KKN 2023/124 - Beslut om avslag till Mellanfjärdens Teaterförening. Pirenfestivalen i Mellanfjärden. 

   

  KKN 2023/197 - Beslut om avslag till Föreningen för Aktivitets och Musikhuset. Arrangemang, Länets studiecirklar live på Musikhuset. 

   

  KKN 2023/198 - Beslut om avslag till Föreningen för Aktivitets och Musikhuset. Arrangemang, Tomas Backman med band. 

 • a) Kultur Gävleborg

  Tillbakablick över sommaren - Neta Norén, producent på Kultur Gävleborg, återrapporterar om sommarens verksamheter, bland annat om danskompaniet Gävleborg (DUG), firande av Gävleborgs ungdomsfolkband (GUF) och Gävleborgs ungdoms big band (GUBB) som fyllt 20 respektive 30 år. 

   

  Rapport: Spelar samverkan någon roll? En översyn av scenkonstområdet i kultursamverkansmodellen. Spelar samverkan någon roll? - Kulturanalys - Carin Palmqvist Isaksson, avdelningschef på Kultur Gävleborg, informerar om en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys som gör fördjupning av kultursamverkansmodellen i bland annat Gävleborgs län. 

   

  b) Arbetsmarknad och kompetens

  Aktivitetsstatus: Dimensioneringsuppdraget - Thomas Lundberg, strateg, rapporterar dagsläget för dimensioneringsuppdraget Regional planering och dimensionering av gymnasial utbildning

   

  c) Folkhögskolorna

  Information från Västerbergs folkhögskola - Evalotta Skärberg, kvalificerad strateg, redovisar kursutbudet på Västerbergs folkhögskola. 

   

  Bia Eriksson, rektor på Västerbergs folkhögskola, informerar om läget för dramapedagogutbildningen, utvecklingsplaner av kursen textilt återbruk samt om vattenläckor på folkhögskolan. 

 • Katarina Nilsson, controller, redovisar månadsrapporten för juli månad. 

 • Evalotta Skärberg, kvalificerad handläggare, informerar att årsplanen är under framtagande. Beslut tas av nämnden till sammanträdet i september. 

 • Jan-Olof Friman, trafik- kultur- och folkhögskoledirektör, informerar:

  Efter synpunkter från Folkbildningsrådet ska ett nytt förslag på text till studeranderätten tas fram. Beslut tas av nämnden till sammanträdet i september. 

 • Västerbergs folkhögskola bedriver en tvåårig yrkesutbildning till dramapedagog. Utbildningen ges i två varianter, en där man studerar på plats och en på distans.

  Dramapedagogutbildningen har de senaste fem åren uppvisat en vikande trend vad gäller deltagarunderlag. Antalet tillgängliga kursplatser har inte varit fyllda.
  Inför höstterminen 2023 valde skolan att inte starta någon ny kursomgång eftersom för få av de antagna tackat ja till erbjuden plats.

   

  Dramapedagogutbildningen bedrivs i anpassade lokaler och i den ombyggnation av Västerbergs folkhögskola som påbörjats behöver planeringsförutsättningarna för lokaler till dramapedagogutbildningen klargöras.

   

  Mot bakgrund av ovanstående finns behov av att utreda förutsättningarna för att fortsatt bedriva dramapedagogutbildning vid Västerbergs folkhögskola.

 • Bia Eriksson, rektor på Västerbergs folkhögskola, informerar om förslag på en ny kurs riktad till hemmaodlaren. Beslut tas av nämnden till sammanträdet i september. 

 • Frédéric Thiabaud, kulturstrateg, informerar om inkommen ansökan om utvecklingsbidrag från FLORA projektet 2023. Beslut tas av nämnden till sammanträdet i september. 

 • Syftet med verksamhetsbidrag till politiska ungdomsförbund är ”att stimulera till politisk verksamhet bland unga vuxna för att ge människor möjlighet till självförverkligande och aktiva bidrag till samhällsutvecklingen. Genom engagemang i organisationer får regionens invånare möjlighet att utveckla sina intressen och att driva sina frågor. Ett engagerat organisationsliv är en viktig demokratifråga och stimulerar till en positiv utveckling inom många olika områden i samhället.”

   

  Bidragsregler ska ses över.

 • Webbinarium: Hot och hat mot förtroendevalda 

   

  Barnrättsdagarna

   

  Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2023

   

  Två förtroendevalda från majoriteten respektive oppositionen erbjuds att delta med rätt till arvode och ersättning för resa och logi. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.