Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •  

  Följande beslut fattade med stöd av delegation anmäls vid

  kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 19 mars 2020.

   

  Beslut fattade av avdelningschefen för Kultur Gävleborg:

   

  1. Sandvikens Bluesförening - "Dunkers sommarpaket 2020" - BEVILJAT 30 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/26).

  2. Kulturfabriken - PRUVULAZZU - dans- och performanceprojekt - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2019/227).

  3. Helion Film AB - toppstöd till filmen "Sarri ja Sanna" - BEVILJAT 50 000 kronor.

  Sökt belopp 50 000 kronor (dnr KKN 2020/23).

 •  

  Johan Kaarme, biträdande hälso-och sjukvårdsdirektör informerar om Coronaviruset.

  Coronavirusets påverkan på kulturverksamheter i regionen.

 •   5

  Månadsrapport per 29 februari 2020 - INFORMATION

 •   6

  Årsplan och budget 2021 samt ekonomisk plan 2022 - 2023 - INFORMATION

 • Även om projektet ämnar arrangeras i flera kommuner bedöms det mest vara av lokal angelägenhet, med låg och oklar medfinansiering av berörda kommuner och utan egenfinansiering. Projektet saknar dessutom tydlig organisering.

  Projektet bedöms inte vara tillräckligt nytänkande utan mest handla om att använda en redan existerande metod samt att förvalta den under en treårsperiod.

  Projektet har lagt fokus på pedagoger/förmedlare, utan att barnens eget skapande tydligt framgår.

 •   8

  Översyn av kultur- och kompetensnämndens bidragsregler - INFORMATION

 • Stiftelsen Folkteatern Gävleborg lämnar årsredovisning för 2019.

 • Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2019.

 • Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.

 • Arkiv Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.

 • Gävle Symfoniorkester har lämnat årsredovisning för 2019.

 • Riksteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.

 •  

  Följande inbjudningar till kurser och konferenser har inkommit:

   

  a) Kulturting 2020, den 25 april 2020, Delsbo Forngård.

  https://www.regiongavleborg.se/kulturting

   

  b) Scen:se, Kultur och hälsa

  - 30 mars 2020 i Gävle - fullt!

  - 31 mars 2020 i Hudiksvall - 26 platser kvar!

   

  c) Världsarvsdagen den 8 maj 2020 i Orbaden

  Välkommen till Kunskapsdag för Världsarvet 2020. En heldag med inspiration

  och kompetensutveckling kring Världsarvet; lokalt, nationellt och internationellt. 

  Konferensen riktar sig till Er som på olika sätt arbetar med, är engagerade och intresserade

  av Världsarvet Hälsingegårdar kommunalt, regionalt eller i andra organisationer. 

  Kunskapsdagen är ett årligt återkommande arrangemang i samarbete mellan

  Region Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg 

   

  - 8 maj 2020, kl. 09.00 - 16.00

  Anmälan senast den 24 april 2020.

  Anmälan är bindande, vid oanmäld frånvaro debiteras anmäld person 300 kr.
   

  d) Digital delaktighet

  Datum: Fredag den 27 mars 2020.

  Tid: 9.00 -16.00 (fika 9.00 ◦ programstart 9.30).

  Plats: Bollnäs folkhögskola (Aulan) Skolallén 10, Bollnäs.

  Anmälan: Deltagande är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Begränsat antal platser.

  Sista datum för anmälan är 13 mars. Anmälan är bindande och görs till gavleborg@sv.se eller 020-120 28 08.

 •  

  a) Ordföranden

   

  b) Förvaltningschefen

   

  c) Ledamöters deltagande i kurser och konferenser

  - Huvudsakligt innehåll

  - Det här tog jag med mig "hem" för att sprida till andra!

  - Rekommendation till andra om deltagande?

   

  d) Övrigt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.