Hoppa över navigering
 •   1

  Val av protokolljusterare

 •   2

  Godkännande av föredragningslistan

 •   3

  Delgivningar

 •   4

  Anmälan av delegeringsbeslut

  a) Arbetsmarknad och kompetens

  • Semaforen (Thomas Lundberg)

   

  b) Införande av digital signering 

   

  c) Kultur Gävleborg

  • Information om Region Gävleborgs roll i sommarens aktiviteter och festivaler (Neta Norén)
  • Världsarvet (Anna-Karin Ferm)
 •   6

  Region Gävleborgs Residensstipendium Världsarvet hälsingegårdar 2022

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- mars 2022 samt prognos för 2022.

 •   8

  Uppföljning - internkontrollplan jan-mars 2022

 •   9

  Slutredovisning - Genomlysning och kontroll av studieförbund

 •   10

  Region Gävleborgs kulturpris 2022

 •   11

  Region Gävleborgs kulturstipendier 2022

  • Kulturting Gävleborg - 21 maj 2022
  • Konferens Regional mötesplats för social hållbarhet - 3 juni 2022
  • Världsarvsjubileum och kunskapsdag - 12-13 juni 2022
 •   13

  Information om besöksnäringsstrategin

 • § 37

  Val av protokolljusterare

 • § 38

  Godkännande av föredragningslistan

 • Inga delgivningar är anmälda.

 • § 40

  Anmälan av delegeringsbeslut

  a) Arbetsmarknad och kompetens

  Thomas Lundberg, strateg, ger lägesrapport om arbetet med Semaforen vars syfte är att minska glappet mellan utbud och efterfrågan på kompetens och efterfrågan i Gävleborgs län. 

   

  b) Införande av digital signering 

  Kajsa Jansson Gladh, nämndsekreterare, informerar om införandet av digital signering av protokoll.  

   

  c) Kultur Gävleborg

  Neta Norén, producent, informerar om Region Gävleborgs roll i sommarens aktiviteter och festivaler.

   

  Anna-Karin Ferm, handläggare och samordnare, informerar om arbetet med världsarvet Hälsingegårdar som firar tio år som världsarv. 

 • Region Gävleborg delar 2022 för fjärde gången ut ett världsarvsstipendium/residens. Världsarvsstipendiet är internationellt i syfte att utifrån Världsarvet Hälsingegårdar vidga kontexten i form av konstnärlig utövning, förkovran eller kompetenshöjande/forskande utbyte; allt i den anda som utgår från Unescos intentioner. Världsarvsstipendiet riktar sig till professionella kulturskapare samt personer som arbetar med, forskar eller har annan koppling till Världsarv. Stipendiet är knutet till världsarvet Hälsingegårdar geografiskt.

   

  Till den fjärde utlysningen inkom 52 ansökningar från 20 olika länder varav 25 var nationella och 27 var internationella.

  En jury, bestående av Gunbritt Wallström (Kultur- & Kompetensnämnden) Marcus Hellstén (Folkteatern Gävleborg), Ulrika Olsson (Länsmuséet Gävle), Carl Anders Skoglund (Hälsinglands museum) Lena Landström (Länsstyrelsen Gävleborg) samt Anna-Karin Ferm (Kultur Gävleborg), var enade i förslaget till 2022 års stipendiat.

 • Kultur- och kompetensnämnden redovisar medelsförvaltning för perioden januari- mars 2022 samt prognos för 2022.

 • Lena Fagerlind, controller, informerar om internkontrollplanen för januari till mars 2022. 

 • Malin Danielsson och Tove Strömberg från Public Partner, presenterar slutrapporten Genomlysning och kontroll av studieförbund med bakgrund av uppdrag från Region Gävleborg att genomlysa och kontrollera samtliga studieförbund som får bidrag från regionen.

 • Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

   

  Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.

   

  Vid ansökningstidens utgång hade 121 stipendieansökningar och 13 förslag på kulturpristagare inkommit. Handläggning av ansökningar och förslag har gjorts av en jury bestående av verksamhetsutvecklare och producenter inom Kultur Gävleborg. I bedömning av teateransökningarna har Folkteatern Gävleborg bistått Region Gävleborg. Stipendier och priser kommer att utdelas i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs 31 maj.

   

  Förslag till stipendiater och pristagare föredras vid sammanträdet. KKN 2021/242 och KKN 2021/243.

 • Region Gävleborg delar årligen ut kulturstipendier och kulturpris för att stödja, uppmuntra och hedra betydelsefull verksamhet inom kulturområdet.

   

  Kulturpriser och kulturstipendier delas i första hand ut till enskilda utövare inom kulturområdet som är bosatta inom Gävleborgs län eller som genom sin verksamhet eller person har anknytning till länet.

   

  Vid ansökningstidens utgång hade 121 stipendieansökningar och 13 förslag på kulturpristagare inkommit. Handläggning av ansökningar och förslag har gjorts av en jury bestående av verksamhetsutvecklare och producenter inom Kultur Gävleborg. I bedömning av teateransökningarna har Folkteatern Gävleborg bistått Region Gävleborg. Stipendier och priser kommer att utdelas i samband med regionfullmäktiges möte i Bollnäs 31 maj.

   

  Förslag till stipendiater och pristagare föredras vid sammanträdet. KKN 2021/242 och KKN 2021/243.

 • En dag med Museerna i Region Gävleborg - 18 maj 2022

  Kulturting Gävleborg - 21 maj 2022

  Konferens, Regional mötesplats för social hållbarhet - 3 juni 2022

  Världsarvsjubileum och kunskapsdag - 12-13 juni 2022

 • Lena Lejerström, strateg, och Christopher Graham, samordnare, ger lägesrapport om processen för den nya regionala besöksnäringsstrategin för 2023-2030.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.