Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Uppföljning Regionala utvecklingsmedel - Anslag 1:1

 • Region Gävleborg söker stöd för att genomföra projektet Hållbar Affärsinnovation. Projektperioden är 2023-11-01 – 2026-10-31. Projektet Hållbar Affärsinnovation i Gävleborg syftar till att den offentliga inköps/ upphandlingsprocessen skall vara ett hållbart, effektivt verktyg för att driva och utveckla innovationskapaciteten i den egna regionen, nationellt och nordiskt. Inköp är en strategisk ledningsfråga och måste in i befintliga strategier. Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är beroende av att offentlig sektors konsumtionsmönster ändras, där inköpen är nyckeln.

 • Företaget förvärvades 1 september 2022 och de 9 anställda följde med till de nya ägarna i samband med förvärvet. Företaget ägs idag av PGE i Hudiksvall AB som i sin tur ägs till 100 % av Pär Eriksson och Stenarö AB som i sin tur ägs av Emil Oldmark och Mattias Nilsson med 50 % vardera. Det är inte några stora koncerner som står bakom utan det är de 3 ägarna till de två bolagen. Ägarna har olika bakgrunder och alla är erfarna entreprenörer med olika inriktningar som de ser som en styrka. PGE har erfarenhet av att äga och driva fastighetsutveckling och byggprojekt men har även erfarenhet av transport och logistik. Stenarö AB är ett komplett lokalt byggföretag. Holma- Helsingland AB har en lång historia och har drivits i samma lokaler sedan start för 125 år sedan. Den tidigare ägaren Margareta Larsson som drivit företaget sedan 2006 har inte förnyat verksamheten utan drivit det mer som förvaltande verksamhet och därför har företaget i stort sätt inte utvecklats sedan 60- talet. De nya ägarna vill utveckla Holma-Helsingland AB till ett modernt, nytänkande och hållbart företag och föra historien och traditionen vidare från vad det en gång var men med dagens teknik och hållbarhetsinriktning. Holma-Hälsingland ABs huvudsakliga verksamhet är färgning, tvinning samt rullning av garner. Företaget tillverkar till 98% vävgarner. Investeringen innebär en stor förflyttning digitalt då maskinerna de investerar i är automatiserade och högteknologiska samt mer energieffektiva.

  Företaget kommer även att kunna stå starkare mot låglöneländer i och med denna satsning. Arbetsmiljön blir också bättre då det blir mindre monotona arbetsmoment. Företaget har genomgått Almis framtidsdialog samt hållbarhetsworkshops där de fått fokusera på vissa utvalda delar gällande hållbarhet. Visionen framåt är att starta ett väveri. När alla maskiner är på plats finns planer på ett samarbete med Borås textilhögskola där studenter kan komma och göra sin praktik på plats i företagets lokaler. I och med den här satsningen ser de en ökad omsättning och bättre marginaler vilket kommer att leda till fler arbetstillfällen. Utifrån företagets beräkningar räknar de med att kunna anställa cirka 7 personer till. Idag är 50 % av de som arbetar på Holma-Helsingland kvinnor och 30 % från andra kulturer. Företagets kunder finns idag runt om i hela världen och idag exporterar de till ca 65% till bland annat länder i Europa, USA och Japan men ser att de kommer att kunna öka exporten. Kunderna består av konstnärer (bland annat Märta Måås Fjetterström), vävstugor, Svensk hemslöjd samt till köttindustrin som använder garner/snören för att hängmöra kött eller linda vid tillagning.

 • RISE Research Institutes of Sweden AB söker stöd för att genomföra projektet MIGHTY EDIH - start. Projektperioden är 2023-11-01 - 2027-02-28. Projektet är ett samverkansprojekt mellan RISE Research Institutes of Sweden AB och samverkansparterna Sandbacka Science Park (Sandvikens kommun), Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area samt Stiftelsen Dalarna Science Park. I projektet MIGHTY EDIH – start byggs strukturen för en Europeisk Digital Innovationshub i Norra Mellan Sverige som kopplar regionala aktörer till ett nätverk av ca 200 europeiska hubbar. Samtliga hubbar har i uppdrag att gemensamt öka användningen av Artificiell Intelligens (AI), Cyber Säkerhet (CS) och Högprestanda Datorer (HPC) hos målgruppen samt främja digital tillämpning och transformation på bred front i linje med hållbar omställning. Den europeiska digitala innovationshubben MIGHTY (Mid Sweden Industry och GovTec) ska bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag. MIGHTY EDIH – start har sin spets inom tillverkande industri och offentlig sektor, men är öppen för samtliga typer av små och medelstora företag samt offentlig sektor.

 • Sustainable Steel Region söker stöd för att genomföra projektet On demand lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033 Projektperioden är 2024-01-15 - 2027-12-31. Projektet är ett samverkansprojekt där Sustainable Steel Region är koordinerade projektpart. Övriga samverkansparter är Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna, Karlstad Universitet, Region Dalarna, RISE, Sandvikens kommun (Sandbacka SP), Paper Province, Enerco Mechpart AB, Västerdalarnas Mekaniska Industri AB, Triton Valsteknik AB, Alderholmens Mekaniska AB, SSAB EMEA AB, Lasertech LSH AB, IVALDI, Holmen Iggesund Paperboard AB samt Complete Solution Seffle AB. Projektet syftar till att etablera en systemdemonstrator i Norra Mellansverige för att visa hur on demand manufacturing med additiva tillverkningsmetoder kan göra industrin mer robust och resurseffektiv. Genom att börja med kritiska reservdelar och skapa ett samarbete mellan behovsägare, originaltillverkare och lokala tillverkare, strävar man efter att utveckla och sprida konceptet nationellt och internationellt. Systemdemonstratorn fokuserar på att ersätta fysiska komponenter med digital information och identifiera behov och hinder. Projektet ämnar också påverka företag och allmänheten för att främja omställning och disruptiv förändring inom industrin

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2024. Ägaranvisningar beslutade inför 2022 gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till bolaget. Anvisningarna föreslås kvarstå utan ändringar. Regionfullmäktige har beslutat att ägaranvisningar och anslag till Almi GävleDala AB endast ska beslutas av regionfullmäktige om det är av principiell betydelse (RF 2021 §480).

 •   9

  Information - Regional turism och besöksnäringsstrategi Gävleborg 2023-2030

 •   10

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 65

  Val av justerare

 • § 66

  Fastställande av dagordningen

 • Ulrika Brandt ger en uppföljning om regionala utvecklingsmedlen (Anslag 1:1 medel) gällande projektmedel, företagsstöd enligt regleringsbrev

 • Region Gävleborg söker stöd för att genomföra projektet Hållbar Affärsinnovation. Projektperioden är 2023-11-01 – 2026-10-31. Projektet Hållbar Affärsinnovation i Gävleborg syftar till att den offentliga inköps/ upphandlingsprocessen skall vara ett hållbart, effektivt verktyg för att driva och utveckla innovationskapaciteten i den egna regionen, nationellt och nordiskt. Inköp är en strategisk ledningsfråga och måste in i befintliga strategier. Omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle är beroende av att offentlig sektors konsumtionsmönster ändras, där inköpen är nyckeln.

 • Företaget förvärvades 1 september 2022 och de 9 anställda följde med till de nya ägarna i samband med förvärvet. Företaget ägs idag av PGE i Hudiksvall AB som i sin tur ägs till 100 % av Pär Eriksson och Stenarö AB som i sin tur ägs av Emil Oldmark och Mattias Nilsson med 50 % vardera. Det är inte några stora koncerner som står bakom utan det är de 3 ägarna till de två bolagen. Ägarna har olika bakgrunder och alla är erfarna entreprenörer med olika inriktningar som de ser som en styrka. PGE har erfarenhet av att äga och driva fastighetsutveckling och byggprojekt men har även erfarenhet av transport och logistik. Stenarö AB är ett komplett lokalt byggföretag. Holma- Helsingland AB har en lång historia och har drivits i samma lokaler sedan start för 125 år sedan. Den tidigare ägaren Margareta Larsson som drivit företaget sedan 2006 har inte förnyat verksamheten utan drivit det mer som förvaltande verksamhet och därför har företaget i stort sätt inte utvecklats sedan 60- talet. De nya ägarna vill utveckla Holma-Helsingland AB till ett modernt, nytänkande och hållbart företag och föra historien och traditionen vidare från vad det en gång var men med dagens teknik och hållbarhetsinriktning. Holma-Hälsingland ABs huvudsakliga verksamhet är färgning, tvinning samt rullning av garner. Företaget tillverkar till 98% vävgarner. Investeringen innebär en stor förflyttning digitalt då maskinerna de investerar i är automatiserade och högteknologiska samt mer energieffektiva.

   

  Företaget kommer även att kunna stå starkare mot låglöneländer i och med denna satsning. Arbetsmiljön blir också bättre då det blir mindre monotona arbetsmoment. Företaget har genomgått Almis framtidsdialog samt hållbarhetsworkshops där de fått fokusera på vissa utvalda delar gällande hållbarhet. Visionen framåt är att starta ett väveri. När alla maskiner är på plats finns planer på ett samarbete med Borås textilhögskola där studenter kan komma och göra sin praktik på plats i företagets lokaler. I och med den här satsningen ser de en ökad omsättning och bättre marginaler vilket kommer att leda till fler arbetstillfällen. Utifrån företagets beräkningar räknar de med att kunna anställa cirka 7 personer till. Idag är 50 % av de som arbetar på Holma-Helsingland kvinnor och 30 % från andra kulturer. Företagets kunder finns idag runt om i hela världen och idag exporterar de till ca 65% till bland annat länder i Europa, USA och Japan men ser att de kommer att kunna öka exporten. Kunderna består av konstnärer (bland annat Märta Måås Fjetterström), vävstugor, Svensk hemslöjd samt till köttindustrin som använder garner/snören för att hängmöra kött eller linda vid tillagning.

 • RISE Research Institutes of Sweden AB söker stöd för att genomföra projektet MIGHTY EDIH - start. Projektperioden är 2023-11-01 - 2027-02-28. Projektet är ett samverkansprojekt mellan RISE Research Institutes of Sweden AB och samverkansparterna Sandbacka Science Park (Sandvikens kommun), Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area samt Stiftelsen Dalarna Science Park. I projektet MIGHTY EDIH – start byggs strukturen för en Europeisk Digital Innovationshub i Norra Mellan Sverige som kopplar regionala aktörer till ett nätverk av ca 200 europeiska hubbar. Samtliga hubbar har i uppdrag att gemensamt öka användningen av Artificiell Intelligens (AI), Cyber Säkerhet (CS) och Högprestanda Datorer (HPC) hos målgruppen samt främja digital tillämpning och transformation på bred front i linje med hållbar omställning. Den europeiska digitala innovationshubben MIGHTY (Mid Sweden Industry och GovTec) ska bidra till digital och hållbar omställning hos små och medelstora företag. MIGHTY EDIH – start har sin spets inom tillverkande industri och offentlig sektor, men är öppen för samtliga typer av små och medelstora företag samt offentlig sektor.

 • Sustainable Steel Region söker stöd för att genomföra projektet On demand lokal och hållbar tillverkning av kritiska reservdelar och komponenter 2033 Projektperioden är 2024-01-15 - 2027-12-31. Projektet är ett samverkansprojekt där Sustainable Steel Region är koordinerade projektpart. Övriga samverkansparter är Högskolan i Gävle, Högskolan i Dalarna, Karlstad Universitet, Region Dalarna, RISE, Sandvikens kommun (Sandbacka SP), Paper Province, Enerco Mechpart AB, Västerdalarnas Mekaniska Industri AB, Triton Valsteknik AB, Alderholmens Mekaniska AB, SSAB EMEA AB, Lasertech LSH AB, IVALDI, Holmen Iggesund Paperboard AB samt Complete Solution Seffle AB. Projektet syftar till att etablera en systemdemonstrator i Norra Mellansverige för att visa hur on demand manufacturing med additiva tillverkningsmetoder kan göra industrin mer robust och resurseffektiv. Genom att börja med kritiska reservdelar och skapa ett samarbete mellan behovsägare, originaltillverkare och lokala tillverkare, strävar man efter att utveckla och sprida konceptet nationellt och internationellt. Systemdemonstratorn fokuserar på att ersätta fysiska komponenter med digital information och identifiera behov och hinder. Projektet ämnar också påverka företag och allmänheten för att främja omställning och disruptiv förändring inom industrin

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2024. Ägaranvisningar beslutade inför 2022 gäller till dess att ägarna överlämnar en ny anvisning till bolaget. Anvisningarna föreslås kvarstå utan ändringar. Regionfullmäktige har beslutat att ägaranvisningar och anslag till Almi GävleDala AB endast ska beslutas av regionfullmäktige om det är av principiell betydelse (RF 2021 §480).

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om processen, remisshanteringen och fördjupade kommundialoger. Vidare information om bl.a. upplägget, syftet med strategin, målgrupp, vision för utveckling av turism och besöksnäring samt roller och ansvar.

  Strategin avses att hanteras i kultur- och kompetensnämnden i december, därefter i regionstyrelsen och slutliga beslutet i regionfullmäktige.

   

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om fredagens kommunsamråd, där energifrågan diskuterades. Vidare information om arbetsgrupp som genomförts med regionen, kommunerna och Länsstyrelsen.  där diskussioner pågår om kommunala och regionala energiplaner för planering av energiförsörjningen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.