Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Information Leader Hälsingland

 •   4

  Beslutsmål 2020 Anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder

 • Tillgängligheten till drivmedel är ett av tre prioriterade områden i regionala serviceprogrammet. Antalet hushåll i kundupptagningsområdet är 2273 personer som skulle få i snitt 7,7 km längre resväg för att tanka om macken läggs ned. Närmaste drivmedelsanläggning finns i Storvik med ett avstånd på 11 km.
  Torsåkers Mack och Fritid AB tillhandahåller även paketombud, biltillbehör, däckverkstad, viss fackhandel såsom småmaskiner, jakt och fiskeartiklar. Det finns även ett mindre sortiment av livsmedel. Torsåkers Mack och Fritid AB är prioriterad i Hofors kommuns service- och varuförsörjningsplan.
  Investeringsbidraget betalas ut när kostnaderna för investeringen är betalda.

 • Trafikverket redovisade 30 oktober 2020 regeringsuppdraget att ta fram ett inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–2033 respektive 2022–2037 vilket nu är på remiss fram till den 29 januari 2021. Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar, och vägledning för prioritering av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder.

 • Katrien Vanhaverbeke ny som regional utvecklingsdirektör presenterar sig sektionschef tillväxt/SKR.

  Org nya från 1 jan - helhet RG samt Regional utveckling med 5 avd

   

  Därefter vätgas, bilagor.

   

  Därefter ordf info att  Mellansvenska Handelskammaren tog bollen först därefter fick region Gävleborg och frågan föll hos oss att koordinera detta arbete.

   

   

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.