Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Region Gävleborg är regionalt utvecklingsansvarig och har regeringens uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Det innefattar bland annat att ta fram och samordna genomförandet av en regional utvecklingsstrategi (RUS). För genomförandet har Region Gävleborg tillgång till statliga medel för regionalt utvecklingsarbete.

   

  Finansieringsplanen är ett styrdokument som visar hur de regionala utvecklingsmedlen (som ibland kallas 1:1 medel) ska användas för att stärka måluppfyllelsen i RUS. Finansieringsplanen ska vara ett stöd vid beslut om regionala utvecklingsmedel och i regionalt utvecklingsarbete i Gävleborg.

   

  Finansieringsplanen gäller under tidsperioden 2022 - 2030 eller tills en ny RUS antas. Region Gävleborg ansvarar för regelbunden översyn och aktualitetsprövning av planen under tidsperioden.
   

 • Ulrika Brandt ger en uppföljning av anslag 1:1 per maj månad.

 •   5

  Regional Besöksnäringsstrategi Gävleborg

 •   6

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.