Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hudiksvalls kommuns förslag till översiktsplan som är utställd till samråd 16 augusti – 15 oktober 2021.

  Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional kollektivtrafikmyndighet.

   

 •   4

  Ansökan om investeringsstöd - Senseair AB

 •   5

  Ansökan om investeringsstöd - ELE Manufacturing AB

 •   6

  Ansökan om investeringsstöd - Gefle Wood AB

 • Östveda Entreprenad har historiskt sett varit ett bolag som varit verksamt inom skogsentreprenad fram tills 2010 och från 2011 även som flisentreprenör.

   

  Denna ansökan om stöd syftar till att företaget vill ställa om från entreprenadverksamhet till att börja framställa material till biogasframställning ifrån lokalt tillvarataget slaktavfall samt på sikt även annat organiskt avfall.

   

  Företaget har anskaffat sig mark vid ekogas i Forsbacka där de kommer att bygga upp en produktionshall för hantering av slaktavfall samt en kvarn där avfallet kommer att bearbetas för att sedan tas tillvara på biogasanläggningen i Forsbacka där man har ett upparbetat avtal.

   

  Idag kan Ekogas ta emot Ca 1,8 ton avfall och det som inte kan tas emot av Ekogas kommer att kunna tas emot av biogasanläggningar i Uppsala eller Västerås där företaget har upparbetade kontakter. Företaget kan genom regionala slakterier ta in uppemot 2,4 ton avfall per år till en början. De söker samtidigt aktivt att utöka denna volym på sikt genom att rikta in sig på hela norra Mellansverige samt genom att ta in olika typer av organiskt avfall.

  Idag finns en verksamhet i Sverige som maler och tar fram biogasmaterial, det företaget heter Konvex och ligger i Karlskrona och tar på samma sätt som Östveda rätt på organiskt avfall och framställer material till biogas genom att mala detta avfall. Denna verksamhet omsätter runt 140 Mkr och gör resultat efter finansiella poster på runt 25-30 Mkr.

  Fördelen med att detta tas tillvara lokalt är minskade transporter, regionalt avfall leder till regionalt framställd biogas utan att behöva färdas långa sträckor. Man får på så sätt en bättre produkt sett ur miljöhänseende då man minskar de långa transporterna.

  Företagets totala investering för detta ligger på 22 Mkr och kommer att finansieras via egna medel samt banklån ifrån Swedbank.

   

   

   

   

   

   

 • Utvecklingsutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser

 •   9

  Utvärdering- Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2030 (RUS)

 •   10

  Vätgas betydelse för ett hållbart energisystem och elektrifiering av transportsektorn. Mid Sweden Hydrogen Valley

 •   11

  Förstudie Elektrifiering av komplexa maskiner i komplexa system.

 •   12

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.