Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •  

  Företaget grundare Therese Holmsten och Adam Bolay har sedan 2020 arbetat med en företagsidé om ett livsmedelsvarumärke med fokus på kostfibrer. Therese är utbildad livsmedelsagronom och Adam är leg. dietist och de har tillsammans bred kompetens inom livsmedelsutveckling och framför allt en stor passion för hälsosam och hållbar mat. Visionen är att vara ett innovationsbolag för livsmedel med fokus på hälsosam mat som är tillgänglig för alla. Inriktningen är främst to-go produkter som är en av de snabbast växande kategorierna med hög lönsamhet och en kategori där de ser att utvecklingspotentialen är stor både när det kommer till näringstäthet och hållbarhet. Konkurrerande produkter inom kategorin riktar sig framför allt till premiumsegmentet och fokuserar i väldigt liten utsträckning på råvarornas ursprung. Med varumärket Fibr vill företaget lyfta kostfibrer som näringsämne eftersom ett ökat fiberintag ökar livslängden på befolkningsnivå genom att främja hjärt- och kärlhälsan och balansera energiintaget. Det går att läsa mer på företagets hemsida https://www.fibr.se/.

   

  Företaget har tidigare tilldelats verifieringsmedel från både Vinnova, Almi Företagspartner samt Swedish Incubators & Science Parks så deras produkter har en bevisat hög innovationsnivå. Produktionen är helt fri från de 14 EU-listade allergena ingredienserna och fokuserar på nordisk råvara. Att använda så svenska och närodlade råvaror som möjligt är ett uttalat mål vilket de ser som en uthållig konkurrensfördel då det är något som efterfrågas i allt högre grad av konsumenter som vill se transparens och miljöansvar. Företaget står idag inför stor tillväxt kommande året med start i januari då de för första gången kommer att kunna lansera produkten i den strukturerade handeln centralt på ICA, Coop, Axfood och Bergendahls inklusive flera bensinstations- och apotekskedjor.

  Företaget finns idag i flera individuella butiker där produkten mottagits väl och företaget behöver nu kunna möta upp den högre efterfrågan som centrala listningar innebär genom att investera i produktionen för att kunna producera mer och snabbare. En central listning betyder att alla butiker inom t.ex. Coop har möjlighet att beställa företagets produkter via Coops centrala organisation som i sin tur köper större volymer vid varje tillfälle av företaget för att effektivisera sin egen logistik.

   

  Investeringen i en packmaskin för 1 875 000 kr avser effektivisering av produktionslinjen som höjer säkerheten i fabriken och gör att företaget kan producera både mer och snabbare för att kunna möta den ökande efterfrågan som finns. Maskinen underlättar själva blandningen i början av produktionslinjen och packningen i andra änden och gör det möjligt att packa i moderna pappersbaserade förpackningar. Den strukturerade handeln efterfrågar mer hållbara varumärken och där kommer företaget tack vare packmaskinen ligga i framkant eftersom de blir bland de första i världen att använda en helt pappersbaserad förpackning.

   

  Den andra delen av investeringen är en påsmaskin med våg för 1 460 000 kr. Företaget har utvecklat en ny produkt med smak av granola som är fri från alla 14 EU allergener. Denna maskin kan packa vertikalt vilket möjliggör för företaget kunna sälja sina produkter i nya förpackningar som kan hängas upp i butiken motsvarande en gott och blandat påse fast med 50 gram granolabitar istället. I dagsläget har företaget bara den liggande bars produkten att erbjuda kunden som packas horisontellt så den här maskinen öppnar alltså även upp för många andra ingredienser packas på samma sätt och hängas upp i butiken. Enligt företaget finns det inte någon liknande maskin för vertikal packning i regionen och företaget skulle därför även kunna börja legoproducera åt andra mindre producenter som vill paketera på samma sätt. Företaget bedömer att den här maskinen kommer generera 2-3 nya arbetstillfällen.

   

  Företaget ser Edsbyn som en idealisk plats att vara på för en fabrik då marken är billig och transportkostnaderna låga tack vare att det redan finns många stora industrier etablerade i Edsbyn så transportbolagen har redan naturliga stopp i Edsbyn. Företaget har inte gjort några utdelningar och resterande finansiering sker med banklån. Kvinnors företagande, hållbarhet och innovation är prioriterade områden. Prioriterat målområde i RUS är Hög kunskap och innovationsförmåga med effektmålet att Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar.

   

 •   4

  Uppföljning Regionala utvecklingsmedel anslag 1:1

 •   5

  Information - Näringsliv och innovation

 •   6

  Delrapport om översyn innovationsstödsystemet

 •   7

  Information Mid Sweden Hydrogen Valley

 •   8

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

 • § 20

  Val av justerare

 • § 21

  Fastställande av dagordningen

 • Företaget grundare Therese Holmsten och Adam Bolay har sedan 2020 arbetat med en företagsidé om ett livsmedelsvarumärke med fokus på kostfibrer. Therese är utbildad livsmedelsagronom och Adam är leg. dietist och de har tillsammans bred kompetens inom livsmedelsutveckling och framför allt en stor passion för hälsosam och hållbar mat. Visionen är att vara ett innovationsbolag för livsmedel med fokus på hälsosam mat som är tillgänglig för alla. Inriktningen är främst to-go produkter som är en av de snabbast växande kategorierna med hög lönsamhet och en kategori där de ser att utvecklingspotentialen är stor både när det kommer till näringstäthet och hållbarhet. Konkurrerande produkter inom kategorin riktar sig framför allt till premiumsegmentet och fokuserar i väldigt liten utsträckning på råvarornas ursprung. Med varumärket Fibr vill företaget lyfta kostfibrer som näringsämne eftersom ett ökat fiberintag ökar livslängden på befolkningsnivå genom att främja hjärt- och kärlhälsan och balansera energiintaget. Det går att läsa mer på företagets hemsida https://www.fibr.se/.

   

  Företaget har tidigare tilldelats verifieringsmedel från både Vinnova, Almi Företagspartner samt Swedish Incubators & Science Parks så deras produkter har en bevisat hög innovationsnivå. Produktionen är helt fri från de 14 EU-listade allergena ingredienserna och fokuserar på nordisk råvara. Att använda så svenska och närodlade råvaror som möjligt är ett uttalat mål vilket de ser som en uthållig konkurrensfördel då det är något som efterfrågas i allt högre grad av konsumenter som vill se transparens och miljöansvar. Företaget står idag inför stor tillväxt kommande året med start i januari då de för första gången kommer att kunna lansera produkten i den strukturerade handeln centralt på ICA, Coop, Axfood och Bergendahls inklusive flera bensinstations- och apotekskedjor.

   

  Företaget finns idag i flera individuella butiker där produkten mottagits väl och företaget behöver nu kunna möta upp den högre efterfrågan som centrala listningar innebär genom att investera i produktionen för att kunna producera mer och snabbare. En central listning betyder att alla butiker inom t.ex. Coop har möjlighet att beställa företagets produkter via Coops centrala organisation som i sin tur köper större volymer vid varje tillfälle av företaget för att effektivisera sin egen logistik.

  Investeringen i en packmaskin för 1 875 000 kr avser effektivisering av produktionslinjen som höjer säkerheten i fabriken och gör att företaget kan producera både mer och snabbare för att kunna möta den ökande efterfrågan som finns. Maskinen underlättar själva blandningen i början av produktionslinjen och packningen i andra änden och gör det möjligt att packa i moderna pappersbaserade förpackningar. Den strukturerade handeln efterfrågar mer hållbara varumärken och där kommer företaget tack vare packmaskinen ligga i framkant eftersom de blir bland de första i världen att använda en helt pappersbaserad förpackning.

   

  Den andra delen av investeringen är en påsmaskin med våg för 1 460 000 kr. Företaget har utvecklat en ny produkt med smak av granola som är fri från alla 14 EU allergener. Denna maskin kan packa vertikalt vilket möjliggör för företaget kunna sälja sina produkter i nya förpackningar som kan hängas upp i butiken motsvarande en gott och blandat påse fast med 50 gram granolabitar istället. I dagsläget har företaget bara den liggande bars produkten att erbjuda kunden som packas horisontellt så den här maskinen öppnar alltså även upp för många andra ingredienser packas på samma sätt och hängas upp i butiken. Enligt företaget finns det inte någon liknande maskin för vertikal packning i regionen och företaget skulle därför även kunna börja legoproducera åt andra mindre producenter som vill paketera på samma sätt. Företaget bedömer att den här maskinen kommer generera 2-3 nya arbetstillfällen.

  Företaget ser Edsbyn som en idealisk plats att vara på för en fabrik då marken är billig och transportkostnaderna låga tack vare att det redan finns många stora industrier etablerade i Edsbyn så transportbolagen har redan naturliga stopp i Edsbyn. Företaget har inte gjort några utdelningar och resterande finansiering sker med banklån. Kvinnors företagande, hållbarhet och innovation är prioriterade områden. Prioriterat målområde i RUS är Hög kunskap och innovationsförmåga med effektmålet att Gävleborg har hög innovationskraft som möter samhällsutmaningar. Fredrik Sollenborn fördrar ärendet.

 • Ulrika Brandt ger en uppföljning om regionala utvecklingsmedlen (Anslag 1:1 medel) gällande Projektmedel: 13,0 mkr , Företagsstöd: 5,9 mkr, KS: 1,1 mkr Totalt: 20,0 mkr samt bemyndigandet per den 31 mars 2023 på 148 mkr.

 • Katrien Vanhaverbeke ger information om näringsutveckling och innovationsarbete, som är en del av det regionala utvecklingsuppdraget för samordning av det sektövergripande arbetet för länets utveckling. Vidare om Region Gävleborgs vision, politiska prioriteringar, Regionala utvecklingsstrategins (RUS) målområden, regionstyrelsens årsmål 2023, Regional innovationsstrategin samt om aktörskartan som beskriver aktörerna inom Gävleborgs innovationsstödsystem.

 • Kristian Wirsén ger en fortsatt information från föregående paragraf gällande innovations-
  stödsystem. Bl.a. om översyn av regionens utveckling från år 2015-2021, innovationsindex uppdelat i tre delar:  -Grundförutsättning, -Förnyelseförmåga, -Marknadsförmåga med olika kriterier. Vidare om enkäten: vad som är bra och vad som kan bli bättre samt intervjuer och workshops som genomförts samt att kunskapen om varandras verksamheter har ökat och det finns en vilja och ett engagemang att samarbeta.

  Gävleborg har goda utvecklingsförutsättningar med stark industriregion med god infrastruktur i strategisk läge och ger några bra exempel. 

 • Anders Lundell ger en bakgrund gällande Sektors-samverkan i Region Gävleborg av 
  partnerskapet Mid Sweden Hydrogen Valley, en samverkan för utvecklingen av hållbar produktion genom energiomställning och effektivisering, fossilfri industri och gröna transporter. Ett samhälle där vätgas skapar fossilfri industriproduktion, gröna transporter och stabila, regionala energisystem.

  Vidare om Gävleborgs och Dalarnas goda utvecklingsförutsättningar för elförsörjning samt utbyggnad av kraftproduktion och kortsiktiga marknadsanalys 2022.  Direktiv om tankstationer samt att Region Gävleborg är en av 8 regioner som ingår i nya vätgaspilot-Vanguardinitiativet .

   

 • Katrien Vanhaverbeke informerar om olika Event, bl.a. kraftseminarium på fredag, årsstämma med bl.a. Central Sweden, Ostkustbanan, Framstegsdagen i Sandviken 5 maj samt att besöka Green Steel i Boden.

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.