Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anslag 1:1

 • Hassela Hotellfastighet AB hade 2018 30 årsanställda och var fördelade på 18 män och 12 kvinnor. Hassela Hotellfastighet AB omsätter 3 597 tkr och finns i Hassela Nordanstigs kommun. Bolaget ägs av Bearson AB som har tre andra dotterbolag under sig Stöten i Sälen, TanumStrand och till viss del även Figeholm.
  Hassela ski resort är en vintersport anläggning i form av alpin skidåkning med logi hotell/stuguthyrning, restaurang och camping samt aktiviteter.
  Hassela Hotellfastighet AB har ansökt om ett stöd för att bygga ut sitt snöanläggningssystem från 20 lågenergikanoner till 60. Syftet är att kunna producera mer snö på kortare tid och därmed kunna säkerställa att det finns grundförutsättningar med snö i minst 10 nedfarter under en normalsäsong från november till april. Det ger i sin tur underlag för att kunna ge garantier till marknaden och skapa en beläggning som ger tillfredställande intäktsunderlag för att kunna driva och utveckla anläggningen i stort. Stödet kommer att ingå i Region Gävleborgs projekt för miljöinvesteringar i Gävleborg.

  Målgrupper är barnfamiljer, konferensgrupper och idrottsföreningar men även dagbesökare. Företaget bedömer att marknaden är god då de ser att intresset för alpin skidåkning är stort och att Hassela skulle kunna blir ett bra alternativ till weekendskidåkning som blir allt populärare än att åka hela veckor.
  Ur perspektivet Regional Utveckling och tillväxt ser vi att Hassela Ski resort är en viktig del för Hassela och Nordanstig som turistmål. Hassela Ski resort är en viktiga aktör för andra företag och kringliggande service.

 • Företaget bedriver hotell och vandrarhem. Paketerbjudanden med boende och skräddarsydda upplevelser såsom uthyrning av cyklar, kajaker och annan friluftsutrustning och även kulturevenemang.
  Investeringens syfte är att utveckla sin hotell och vandrarhemsverksamhet med komplett konferensanläggning. Företaget har nischad sig på mindre konferenser och behöver både konferenslokaler och fler bäddar. Investeringen kommer ske i en nybyggnad i anslutning till hotellet.
  Företaget har under lång tid byggt upp sin verksamhet och står inför en stor investering för att ta nästa steg i utvecklingen. Idag finns det ingen möjlighet till att erbjuda konferenser till boende gäster där det finns en ökad efterfrågan.

 • Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
  Varje år genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål om kommande års verksamheter och aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.

  Central Swedens arbete bedrivs bland annat, dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel och dels via så kallade ”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella sammanhang.
  Central Swedens medarbetare är generalister, som hjälper medlemsregionernas sakkunniga att ta hänsyn till EU-perspektivet för att kunna påverka i för medlemmarna viktiga frågor och för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s Sammanhållningspolitik via t.ex. olika sektorsprogram. Central Sweden arbetar framförallt med två huvudinriktningar; politisk påverkan och projektstöd.

  Ärendet informerades på utskottets sammanträde 2019-10-07.

 •   7

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.