Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Högskolan i Gävle söker stöd för projektet Mätteknik och databehandling för grön omställning (RG). Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle och Sandbacka Science Park (Sandvikens kommun). Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektet syftar till att öka innovationsförmågan och kompetensen inom databehandling hos små och medelstora företag för att bidra till en hållbar regional utveckling. På lång bedöms projektet ge möjligheter till kommersialisering av vetenskapliga resultat och ökad ekonomisk tillväxt.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

 • RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB söker stöd för att genomföra projektet T-Rex 1.1. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektet syftar främst till att lösa utmaningen innovationskraft i små och medelstora företag, men riktar sig även till offentliga organisationer, idéägare och civilsamhälle. Projektet avser bidra till att utveckla metoder, processer och verktyg för innovation som i sin tur accelererar den gröna omställningen. Arbetet kommer även bidra till social hållbarhet då ökad innovationsförmåga även kräver ett normkritiskt perspektiv för ökad inkludering och mångfald. På lång sikt har projektet bidragit till att öka målgruppernas transformationsförmåga, och deras insikter om digitalisering och hållbarhet som möjliggörare för den gröna omställningen har ökat. Det i sin tur bidrar till en ökad innovationsförmåga i Gävleborg som på ett bättre sätt möter samhällsutmaningarna och tar till vara digitaliseringens möjligheter. Projektperioden är 2022-12-01 - 2027-03-31.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

 • Hälsinge industrimålning grundades 1992 och har sitt säte i Rätan, Jämtland men har även lokaler i kilafors. Företaget arbetar idag i praktiken som underleverantör till Kilafors industri AB/Translink inom legolackering och målningsarbeten. Företaget arbetar idag till 98 % mot Translink för att täcka deras behov. Företaget har däremot märkt av en ökad efterfrågan ifrån andra kunder som de idag inte kan möta. Företaget ser samtidigt ett värde i att kunna ta in mer uppdrag och diversifiera sin kundstock för att säkra verksamheten.

 • MTEK är ett mjukvarubolag från Hälsingland, bolaget grundades 2003 och erbjuder systemlösningar till små och medelstora tillverkande bolag. Företagets produkt Mbrain syftar till att stödja tillverkningsprocesser och metoder, Till exempel stöder mjukvaran våra kunder genom allt från processdefinition, dynamiska arbetsinstruktioner, spårbarhet, materialåtgång, kvalitetsuppföljning, reparationshantering, orderhantering, produktionsplanering viss automation samt att varje producerad produkt kan genom dessa funktioner få en full CO2 profil. Dvs. Vad har en produkt kostat i CO2 utsläpp genom sin livslängd.

  Mtek har det senaste året anställt 25 personer, varav 20 personer till Huvudkontoret i Alfta. MTEK har sin kommersiella organisation i Stockholm och ska öppna ett kontor i Boston då man dels har samarbetspartners i USA men även ser en stor marknad kopplad till deras tillverkningsindustri. Huvudverksamheten kommer att vara kvar i Alfta.

  MTEK har även nära samarbete med skolor i närområdet och tar emot studenter på LIA (Lärande i arbete). Efter LIA har vanligtvis studenterna blivit erbjudna tillsvidareanställning hos MTEK. Det är viktigt för MTEK att inspirera unga kvinnor att våga ta klivet in i teknikbranschen. För att göra det bjuder MTEK in skolungdomar på studiebesök till MTEK där de får träffa deras kvinnliga utvecklare och höra dem berätta om vad de gör. MTEK erbjuder också kvalificerade sommarjobb i Alfta. I år tog MTEK emot 11 sommarjobbare.

  Utöver detta så har Mtek samarbetat med skolar i lokalområdet där de lär ut programmering.

  Hösten 2021 erhöll MTEK utsett till den prestigefyllda utmärkelsen “Next big thing in tech” av Fast Company. MTEK blev också utvalt till ett av Sveriges mest innovativa snabbt växande bolag av Techarenan.

   

   

   

   

 • Växbo Lin grundades 1990 av dåvarande ägare. 2006 köptes fabriken av Hanna och Jacob Bruce som då tog över verksamheten. Företaget tillverkar och säljer produkter i linne, där de har som mål att tillverka enligt gamla hantverkstraditioner med en modern design. Företaget tillverkar en mängd produkter i linne, från väskor till servetter.

 • Sandvikens kommun/Sandbacka Science Park söker stöd för projektet Alf -Allmänna Främjandeåtgärder. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-03-31.

   

  Projektet kommer att genomföra arbete som bidrar till förmågan för en hållbar omställning av små och medelstora företag ur de tre aspekterna socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Hypotesen är att hållbar miljömässig och ekonomisk omställning ska ske genom social omställning som inkludering och mångfald.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

   

 • Högskolan i Gävle söker stöd för projektet Flexibel omställning för hållbar innovation i Gävleborg. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Projektets syfte är att öka kunskapen och förmågan hos små och medelstora företag i Gävleborg att ställa om till flexibla arbetsformer som bidrar till ökad attraktionskraft och innovationsförmåga utifrån ett inkluderande och icke-diskriminerande perspektiv.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

 • Almi företagspartner GävleDala AB söker stöd för projektet Accelerera Hållbar Omställning. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Almi företagspartner GävleDala AB och Almi företagspartner Värmland AB. Projektperioden är 2023-01-01 - 2026-04-30.

   

  Genom att utgå från företagens behov ska projektets aktiviteter stötta 600 SMF i Norra Mellansverige, med rätt insatser till rätt företag. Sökande beskriver tre delmål:

   

  1. För att möta behovet av grön omställning i näringslivet ska projektet bidra till att accelerera hållbar omställning i företagen genom att ge förutsättningar att utveckla hållbara affärsmodeller och stärka ledarskap för omställning och jämställdhet.
  2. Projektet ska bidra till ökad ekonomisk resiliens i företagen och stärka deras långsiktiga förmåga att hantera förändringar.
  3. Projektet ska synliggöra och matcha rätt kapital till företagens behov. Om fler företagare kan växa sina bolag med rätt kapital ökar förutsättningarna för gröna investeringar och en hållbar omställning och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

   

  Kontinuerligt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte mellan Almi bolagen, med smart specialiseringsaktörer och det övriga främjarsystemet kommer att vara i fokus och förväntas ge en kvarvarande effekt även efter att projektet avslutats.

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

 • Movexum AB söker stöd för projektet Sprint-X 2.0. Projektperioden är 2023-07-01 - 2026-12-31.

   

  Gävleborg befinner sig i botten av rankingen vad gäller Innovationsindex och förutsättningarna för näringslivet i Gävleborg behöver därför utvecklas.

   

  Projektets övergripande mål är att bidra till större bredd av innovativa idéer och fler entreprenörer till växande hållbara företag för stöd i samhällsutmaningar, ökad tillväxt och innovationskraft i Gävleborg.

   

  Projektet ska ge innovativa startups förbättrade villkor att utvecklas till växande hållbara tillväxtföretag med ökad jämställdhet och mångfald, detta genom att utveckla metoder och arbetssätt inom 5 områden som på ett förbättrat sätt ökar snabb framgångsrik utveckling av Gävleborgs innovativa startups:

   

  1. Ökat och breddat inflöde - fler startups som drivs av kvinnor, utrikesfödda och ökar jämställdhet/mångfald i bolagen
  2. Hållbarhet - ökat fokus på hållbarhetsintegrering genom bl.a. digital hållbarhet och cirkulär ekonomi
  3. Internationalisering - ökade internationella affärer och utbyte med internationell marknad
  4. Kapital - ökad förmåga för kapitalattraktion i Gävleborgs innovativa startups och ökade möten med investerare
  5. Team - förbättrade metoder för att rekrytera hållbara jämställda team med mångfald

   

  Detta ger sammantaget Gävleborgs innovativa startups bättre förutsättningar på efterfrågade områden, i en internationell kontext och ger Movexum nödvändiga byggstenar som stärker en kommande förnyad excellensansökan (år 2024).

   

  Projektet ligger i linje med Regional utvecklingsstrategi 2020-2030 (RUS) och bedöms uppfylla kriterierna enligt Finansieringsplan 2022-2030.

 • Framstegsdag 2023 föreslås genomföras under våren 2023, i syfte att

  regionala utvecklingsaktörer ska mötas, inspireras och kraftsamla kring det fortsatta arbetet för ett öppet, nytänkande och hållbart Gävleborg.

   

 • Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2023.

 •   14

  Utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.