Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Altris AB är ett innovativt företag som är grundat och startat Juli 2017 i Uppsala och deltagit i flera av Uppsala innovation centres program. UIC Business startup, UIC business accelerator. Bolaget bedriver forskning, utveckling och försäljning av material till natriumbatterier. Sätet finns i Uppsala. Dagens batteriproduktion är främst baserad på litium-jon batterier som består av metaller som litium, kobolt och nickel vars globala tillgångar är begränsade. I Juni 2021 annonserade CATL som är den globala litium-jon tillverkaren att de ska satsa på utveckling av natruim-jon batterier med katodmaterialet Prussion-White som är samma typ av katodmaterial som Altris tillverkar under varumärket Fennac.

   

  Altris ska nu etablera en FERRUM Fennac-fabrik i Sandviken för produktion av det miljövänliga katodmaterialet för natrium-jon batterier. Etableringen av fabriken kommer att ske i två olika faser den första delen de står inför nu är att påbörjar en scale-up av materialet Fennac (består av natrium, järn, kol och kväve). Fennac-batterier innehåller inte några kritiska ämnen såsom litium, kobolt, fosfor eller grafit och råvarorna går att framställa inom Europa. Visionen är att kommersialisera katodmaterialet Fennac för användning i säkra och miljövänliga natrium-jonbatterier och på så sätt bidra till klimat- och energiomställningen som kan kopplas till mål sju av EU:s hållbarhetsmål (Hållbar energi för alla).

   

  Det är en helt ny verksamhet och ett helt nytt material. För att företaget nu ska kunna komma vidare behöver de skala upp en för att påvisa att materialet fungerar att tillverka i större mängder och på så sätt komma vidare till en kommersialisering. Tron på detta ämne är stort och första steget är att ha en tillverkningskapacitet på 10 ton Fennac per dag för att kunna kommersialisera produktion i full industriell skala. Konceptet är bevisat i labb och ska nu skalas upp för försäljning till batteriproducenter. De minsta volymerna som är intressanta på denna marknad handlar om ett par ton om dagen vilket detta första steg av produktion tar höjd för. Målet är att ha en fabrik med produktionskapacitet på 2000 ton Fennac per år, motsvarande 1GWh batterier med Fennac som katodmaterial.

  Genom investeringen nyttjas även biprodukten, natriumcyanid som värdefull råvara genom återvinning till prekursor, vilket är både ekonomiskt och miljömässiga fördelar. Inköpen av kemikalier för produktionen av Fennac minskas med 40 %, vilket minskar råvarukostnaden drastiskt. På så sätt sänks produktionskostnaderna så pass mycket att Fennac-batterierna kan konkurrera med litium-jonbatterierna för stationär lagring, exempelvis för solceller på villatak eller vindkraftsparker.

   

  Bolaget kommer att etablera sig på Sandvik ABs industriområde där det finns lämpliga lokaler och redan ett utbyggt mediaförsörjningssystem med vatten/kylvatten/kemikalier/ånga/avlopp som de behöver i samband med uppstart av en fabrik samt med möjligheter att skala upp verksamheten ytterligare. En annan orsak till att etablera sig just i Sandviken var att elekticiteten bedömdes goda och inte begränsande för industrialiseringen samt goda vägförbindelser med Gävle Hamn. Arbetstillfällen kommer att skapas i samband med denna etablering.

   

  Altris AB gjorde en första investeringsrunda i november 2021 för att kunna genomföra denna satsning och de fem största ägarna som gick investerade i företaget är Northvolt AB 18,3 %, Molinda Energy AB 11,2 %, KIC InnoEnergy SE 9,9 % , Paul Larsson 9,4 %, Reza Younesi 8,5 %

 • Tevsjö Destilleri i Järvsö AB destillerar, renar och tillblandar spritdrycker och är ett av få destillerier som tillverkar sin egen vodka från grunden som sedan är bas för de övriga produkterna de tillverkar. De producerar produkter under eget varumärke som omfattar ca 20 % av årsproduktionen. De har även kontraktsproduktion och är idag det enda destilleriet i landet med denna inriktning som också är anledningen till att de behöver expandera då efterfrågan är så stor på just den delen. De kommer att kunna kontraktstillverka i både stora och små unika produkter efter kundernas efterfrågan. Kontraktstillvekningen ligger på 80 % av årsproduktionen. Nu ska de gå från litet bolag till en fabrik.

   

  Tevsjö Destilleri levererar sina produkter till en nationell och internationell marknad. Deras källvatten, naturliga råvaror, ett eget självförsörjande ekosystem med råvaruleveranser från traktens bönder är en av grundstenarna i produktionen. Tillsammans levererar de spritprodukter av premiumkvalitet i som de beskriver det planetvänliga och hantverksmässiga destilleri Tevsjömodellen.

   

  Ytterligare anledning till expansion är besöksverksamheten. Idag bedriver de besöksverksamhet i mindre omfattning men efterfrågan om att se produktionen och besöka dem ökar ständigt från allmänheten så väl från nationellt som internationellt håll. De kommer då kunna erbjuda guidade turer och dryckesprovningar vilket ger dem ytterligare ett ben att stå på och de ser det som ett komplement till den starkt växande besöksverksamheten i kommunen.

   

  Tevsjö Destilleri i Järvsö AB bedömer i nuläget att de kommer att behöva anställa 6 personer varav 1 person till produktionen, 2 personer till buteljeringen och minst 3 personer till besöksverksamheten.

 • WTJ Produktion AB är en mekanisk industri med inriktning på att göra färdiga produkter till industrin inom stål och plåt med specialkompetens i att kunna hantera stora jobb som andra företag inte klarar av pga. maskinkapacitet. Företaget har 45 anställda och uppger att de utöver det sysselsätter ca 30 personer hos sina lokala underleverantörer. Huvudsyftet med investeringen i en ny laserskärmaskin är att höja kapaciteten och få en effektivare tillverknings-process som öppnar upp för företaget att nå ut till en större marknad, dels geografiskt men även större kunder. Konkurrensen är hård från länder som Lettland, Litauen, Estland och Polen och företaget behöver göra den här investeringen för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga även i framtiden. Företaget är inne i en expansiv fas där modellen är att öka effektiviteten och öka personalen genom tillväxt. Den nya laserskärmaskinen ger 5,5 gånger snabbare skärning av plåten än vad deras nuvarande laserskärmaskin gör. Hanteringstiden för flytt av plåt halveras också då den nya maskinen är halvautomatisk jämfört med nuvarande maskinen som är manuell. Investeringen väntas leda till fyra nya arbetstillfällen. Företaget finns i Arbrå där varje året runt arbetstillfälle är värdefullt för att invånarna ska kunna och vilja bo kvar på orten. Företaget har lagt mycket resurser i form av tid och personal på att integrera utrikesfödda i verksamheten med goda resultat där 25 % av de anställda är utrikes födda. I samarbete med Arbetsförmedlingen har företaget även lagt mycket tid på att ge en funktionshindrad anställning som operatör vid en av maskinerna. Fyra kvinnor är idag anställda på företaget vilket är över branschgenomsnittet då det är en utmaning för tillverkningsindustrin att få kvinnor att söka sig dit. Vad gäller miljön så är den nya maskinen mer energieffektiv än den gamla maskinen och det finns ett nära samarbete med SSAB där man nu tittar på möjligheten frakta med tåg i stället för lastbil. Företaget ägs av Jotab AB till 91,2 % och Anders Järnkrok 8,8 %. Jotab AB är moderbolag och i koncernen ingår förutom WTJ Produktion AB även Hassela Företagsutveckling AB. Inga utdelningar har gjorts från något av bolagen i koncernen.

 • Yrkeslärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer i vuxenutbildning får genom projektet metodstöd för ökade möjligheter till validering vid Komvux, särskilt inom yrkesområden där traditionellt män finns.

   

  Projektet kompletterar stödstrukturen Validering Gävleborg och signalsystemet för bristyrken Semaforen. Region Gävleborg ligger inom dessa områden i framkant i Sverige och kan därmed bidra till nationell utveckling.

   

  Effekter uppnås i form av trygg ställning på arbetsmarknaden för individen (social hållbarhet) och därmed samhällsekonomi (ekonomisk hållbarhet). Att projektet vänder sig till mäns branscher är en jämställdhetsaspekt av social hållbarhet.

   

  Projektet kopplar till den regionala utvecklingsstrategins målområde och effektmål "Hög kunskap och innovationsförmåga- Gävleborg har höjt utbildningsnivån på alla nivåer och skillnader mellan grupper har minskat" och prioriteringen "Insatser som bidrar till att utbildningstiden för individen förkortas genom nationellt giltig validering av reell kompetens".

   

  Beslutet innebär medfinansiering till Tillväxtverkets nationella utlysning till regioner "Utveckla effektiva strukturer för validering".

   

 •   7

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.