Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 •   3

  Uppföljning anslag 1:1 Regionala Tillväxtåtgärder per den 30 september 2021

 •   4

  Uppföljning - Regional utvecklingsstrategi RUS

 • Gustafswall AB ligger i Lingbo i Ockelbo kommun och företaget startades 2015 av Lars Waller och Erik Gustavsson. Den huvudsakliga verksamheten består i att kapa stål. De utför även blästring av olika material och fasning av stålrör. De arbetar även med att utveckla en metod för separation av vissa skrotmaterial efter förfrågan från kund. Syftet med det uppdraget är att kunna återvinna vissa dyrbara och ovanliga metaller samt att de ska hjälpa samma kund att återvinna värdefulla verktyg genom att separera material.

  Ansökan om stöd avser en investering av två ytterligare kapmaskiner samt port och fjärrstyrning av travers. GusafsWall AB har fått ett utökat uppdrag av Sandvik AB vilket innebär att sågkapaciteten behöver ökas avsevärt. Kapaciteten de har idag räcker inte till då den redan används till 100%. De nya maskinerna ger företaget fördubblad kapacitet vilket leder till ökad omsättning och nya arbetstillfällen i Lingbo. Investeringen bidrar även till att de kan erbjuda kapning i fler dimensioner av stål samt göra det möjligt att tacka ja till fler kunder som de idag får tacka nej till.

  Transporterna sker för det mesta av Gustaf Gustafsson Åkeri AB som ägs av den ena parten i GustafsWall AB och de kan därmed påverka att transporterna inte går tomma och halvfulla. Åkeriet fick 2020 Sandvikens Kommuns miljöpris.

   

 • Bollnäs CNC startades 2013 genom att man tog över en verksamhet som skulle läggas ner från ett annat bolag. Bollnäs CNC startade då sin verksamhet med en maskinpark samt 8 anställda. Bolaget har idag 15 anställda och omsätter runt 18 Mkr.

   

  Företagets verksamhet består av att tillhandahålla legotillverkning inom skärande bearbetning av metall. Företagets målsättning är att vara en komplett CNC partner där man tillverkar allt ifrån finmekaniska detaljer, i antingen stycktillverkning eller mindre serier, till mindre komplexa produkter i stora serier som t.ex. fästen till lastmaskiner. Företaget arbetar även med att ta fram och tillverka prototyper i samråd med sina kunder.

   

  Företaget har under ett antal år växt stabilt och har sedan 2015 gått från att omsätta runt 3 Mkr och ha 8 anställda till att nu omsätta runt 18 Mkr och har nu 15 anställda. Företaget märker av en ökad efterfrågan ifrån sina existerande kunder samtidigt som man aktivt arbetar för att nå nya kundgrupper. Företaget är samtidigt på gränsen till att nå sitt produktionstak. För att kunna möta efterfrågan kommande år samtidigt som man håller en leveranssäkerhet så behöver företaget investera i sin maskinpark.

  Företaget ska därför köpa in en svarv samt utrustning till denna, detta till en kostnad på 2 741 000 Kr.

   

  Genom investeringen så kan företaget, utöver att möta en ökad efterfrågan ifrån existerande kunder, få möjligheten att kunna bredda sin verksamhet genom att på sikt kunna ta på sig andra typer av jobb. Investeringen beräknas leda till en nyanställning på kort sikt.

  Företagets omsättning och resultat har sett ut enl, följande.

  ÅrOmsättning. (Tkr)   Res efter fin. (Tkr)

  201813 984   63  

  201918 029   358

  202018 082   555

   

  Investeringen går i linje med Region Gävleborgs målområde konkurrenskraftigt och hållbar arbetsmarknad – Breddat och inkluderande näringsliv, prioritering Insatser som stärker industrin och dess konkurrenskraft.

 •   7

  Regionala utvecklingsdirektören informerar

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.