Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Avgiftsbelagd personalparkering, RS 2023/2304 (Helena Ribacke, 10 min)
 •   6

  Statusrapport - Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   7

  Återrapportering - Översyn av Framtidsbygget 2023 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari - augusti 2023

 • Nuvarande logistik- och serviceorganisation utgår från lokaler i hus 05 och hus 10. Lokalerna är slitna och brister i arbetsmiljön föreligger. Det saknas vidare förutsättningar för att uppfylla ett antal krav kopplade till bl a avfallshantering.

   

  Programarbete har utförts i syfte att utröna omfattning, form och yta som krävs för att tillgodose och uppfylla rådande krav och behov för att verksamheten ska kunna genomföras enligt uppställda krav. Nästa steg utgörs av framtagande av systemhandlingar i syfte erhålla ett kalkylerbart underlag för en byggnadsinvestering, liksom handlingar på de tekniska installationer och funktioner som krävs och som ligger till grund för ett komplett förfrågningsunderlag inklusive bygghandlingar.

 • Under våren 2023 har en utredning genomförts på uppdrag av regiondirektören avseende lokaleffektivitet, kopplat till Det Nya Arbetslivet, där bland annat arbete på distans påverkar förutsättningarna för regionens lokaleffektivitet för administrativa lokaler.

   

  Utredningen mynnade ut i en plan för ökad lokaleffektivitet i Gävle (ett första steg), som innebär att de externt inhyrda lokalerna i Teknikparken sägs upp, och berörda medarbetare bereds plats i regionens egna lokaler i hus 56 och hus 38 på Gävle sjukhusområde.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.