Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Ev. Anmälningar för kännedom

 •   4

  Ev. Redovisning av delegeringsbeslut

  • Presentation - Ny fastighetsdirektör 
  • Uppföljning - Cykelförvaring, Gävle sjukhus (Helena Ribacke, 10 min)
  • Uppföljning - Textilförsörjning (Fredrik Björk, 15 min)
  • Energieffektiviseringsarbete (20 min)
 • Fastighets-, teknik- och miljöutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

   

 •   7

  Statusrapport - Framtidsbygget 2022 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus

 •   8

  Byggnadsinvesteringar - Delårsrapport januari – augusti 2022

 •   9

  Statusrapport - Evakueringslokaler, Ambulansen Gävle sjukhus

 • Södertulls hälsocentral i Gävle har ett behov av lokalåtgärder för att tillgodose verksamhetens behov av ändamålsenliga lokaler som bättre stödjer flöden och krav på städbarhet/hygien, tillgänglighet och arbetsmiljö. Lokalerna har slitna ytskikt, dålig belysning och har ett allmänt behov av en bredare uppfräschning samt en översyn över säkerhet och bättre lösningar för besökare och medarbetare.

 • Två av de hissar i Hus 11 Hudiksvalls sjukhus som installerades 1971, har uppnått sin tekniska ålder. Kostnader för felavhjälpande insatser har ökat under en lägre tid, och reservdelar finns inte längre att tillgå. Hissarna fyller en viktig funktion för personal, patienter och besökare till huset då hissarna är placerade i huvudentrén.

   

  För att säkerställa fortsätt tillgänglighet i den omfattning som verksamheterna kräver, byts de två hissarna ut till nya hissar.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.