Möte 2020-06-08

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
13:30 - 15:30 Skype/Lodjuret, Regionkontoret
 •   1
 •   2
 •   3
 •   4

  Inga delegationsbeslut har anmälts till dagens sammanträde.

 •   5

  Logistik och försörjning

   

  • Lägesrapport - Lokalvård (Madelene Lindh, 10 min)

   

  Miljöavdelning

   

  • Nulägesanalys - Handlingsplan Fossilfritt Gävleborg 2025 (Britt-Marie Berglund och Susanna Andersson, 15 min)

   

   

  Fastighetsavdelning

   

  • Statusrapport - Laddstolpar (NN, 15 min)

  • Statusrapport - Vindkraftverk (Helena Ribacke, 10 min)

  • Underhållsplanering (Helena Ribacke och Linn Westelius, 20 min)

 •   6
 •   7
 •   8

  År 2016 beslutade regionfullmäktige om genomförande av om- och nybyggnationer av sjukhusen i Gävle och Hudiksvall – Framtidsbygget. Framtidsbygget är samlingsnamn för en flertalet om- och nybyggnationer vid sjukhusen i Hudiksvall och Gävle. Det är en omfattande modernisering av sjukhusen om cirka 120 000 kvadratmeter och motsvarar en byggnadsinvestering om cirka fem miljarder kronor. I projektet ingår ombyggnation av de två akutsjukhusen i Gävle och Hudiksvall samt helt nya vårdbyggnader på båda platser.


  Framtidsbygget för Gävle sjukhus och Hudiksvalls sjukhus har ett långsiktigt perspektiv och klarlägger möjligheterna till fortsatt förnyelse och utveckling av byggnader och infrastruktur inom sjukhusområdena. Utgångspunkterna är Fastighetsutvecklingsplanerna för de båda sjukhusen, planer som redovisar utvecklingsmöjligheter och planstrategier. (Dnr RS 2015/2044)

 •   9
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.