Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordningen

 •   3

  Fastighetspolicy

 • Våren 2023 (230503) beslutade hälso- och sjukvården att en intermediärvårdsavdelning (vidare benämnt som IMA) skulle inrättas på Gävle sjukhus. Under genomförandet av Framtidsbygget kommer verksamheten att starta med en mindre avdelning med 5 vårdplatser. IMA planeras att inrymmas i de lokaler som idag nyttjas av hjärtintensivavdelningen (HIA), som i sin tur flyttas till före detta administrativa lokaler i anslutning till kardiologiskt interventionscentrum (KIC).

   

  På IMA kommer patienter med svikt av vitala funktioner att vårdas, och den medicinsk-tekniska utrustningen är central för att uppnå syftet med vård och övervakning av patienten. Lokalerna i sig kräver anpassningar med nya dörrar, inredning, belysning, ytskikt samt byte av undertak. På HIA vårdas vårdar patienter med olika typer av medicinska sjukdomar, hjärtsjukdomar som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, arytmier och eftervård vid olika typer av hjärtoperationer.

 • Hus 61, plan 4 och hus 4, plan 5 på Gävle sjukhus har styrsystem som sköter klimat och rumsfunktioner i operationssalarna och styrsystem i ventilationsrum i hus 4 på plan 6 och i hus 61 på plan 7. Styrsystemen i operationssalar och ventilationsrum är sammansatta och kommunicerar med varandra för att styra klimatet i operationssalarna. Livslängden på dessa styrsystem är uppnådd och det tillverkas inte nya komponenter som reservdel. Nuvarande system är felkonstruerade då detta är beroende av att Regionens IT nätverk måste fungera för att kunna styra salarna. Ett utbyte av systemen görs för att säkra upp den tekniska livslängden, och på så sätt vara kan man säkerställa att ha rätt kompetens för support och att kunna bygga systemen autonoma/självständiga och inte beroende som idag av IT funktioner för att fungera.

 • Enligt planerade om- och tillbyggnationer av hus 29 ska en ny permanent ingång 19 byggas på västra sidan plan 4 av hus 29, invid gångstråket till huvudentrén. Ingången kommer att ha direktaccess till hiss och trapphus till förlossningen som ligger på våningen ovanför (plan 5). Den nya ingången är en nödvändighet för att senare kunna genomföra planerad tillbyggnad kallad 29X (som är en tillbyggnad till hus 29).

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.