Hoppa över navigering
 • IT, AI, digitalisering och RPA


  Staffan Johnson ger en lägesrapport av framtida utmaningar inom informationsteknologin (IT) och vad som styr och påverkar dess utveckling.

  AI - Artificiell Intelligens

  RPA - Robotic Process Automation


  En stor del av utvecklingen inom IT och digitalisering har hittills skett inom tillverkningsindustrin, exempelvis har ny teknik och robotar ersatt medarbetares manuella verkstadsarbete. Emellertid har samma utveckling påbörjats inom tjänstemannasektorn där både AI och RPA kan komma att ersätta tjänstemännens arbetsuppgifter.


  Syfte och mål för utvecklingen inom IT är nöjdare medborgare och medarbetare samtidigt som tillgänglighet och effektivitet ökar. För verksamheten kan det öppna upp för nya och moderna sätt för interaktion och relationsbygge med medborgare. Digitaliseringens utveckling kan även ses avlasta medarbetare inom kundservice och frigöra tid till kvalitativa uppgifter. Nyttan för medborgaren kan upplevas genom ett enklare och snabbare sätt att kommunicera med verksamheten.  


  Tidplan för budgetprocess 2021 

  Bo Svedberg informerar om den politiska budgetprocessen 2021. Vid Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottets (FTMU) sammanträde 4 mars 2020 och 23 april 2020 kommer information respektive beslut att fattas gällande investeringsplan fastigheter.

 • Magnus Busk ger en nulägesbeskrivning av arbetet inom Framtidsbygget och redovisar uppdraget för samt resultat av genomförd förstudie för Hudiksvalls sjukhus.


  Hudiksvalls sjukhus

  • Förstudie (FS) levererades 2019-11-29

  • H07/08 - Systemhandling (SH) levereras 2020-01-31

  • Lokalförsörjningsplan (LFP) 2019 - Beslut 2020-01-13

  • 1:a utkast riktkostnad Hus 07/08 - 2019-12-23


  Gävle sjukhus

  • Arbete med detaljplan är pågående och provborrning (miljö) startas vecka 6 2020

  • FS pågår - 1:a delleverans inkom 2019-12-16 och slutleverans sker i maj 2020


  Förstudie - Hudiksvalls sjukhus

  • Kalkyl och genomförandeplan för etapp 2-5: H22, H23, H08/18
   Förutsättning för genomförandeplan: Byggarbeten sker på ett sjukhusområde och inte sjukvård på en byggarbetsplats 

   • H22: Ny teknikbyggnad - Byggstart planerad till Q3, 2021

   • H23: Ny vårdbyggnad

   • H08/18: Ombyggnation

  • H98: Kulvert


  Avgränsningar;

  • Trafik samt yttre logistik för området

  • Reservvatten

  • Bygglogistik

  • Rörpost

  • Automated Guided Vehicles (AGV)

  • Lokalförsörjningsplan (LFP)

   • Ombyggnad H11

   • Ombyggnad H10

   • Rivning H09

   • Logistikcentrum

   • Ombyggnad H07

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.