Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fastställande av dagordning

 •   3

  Anmälan av delgivningar 2019

  • Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottets ansvar och uppdrag (15 min)

 •   5

  INFORMATION - Framtidsbygget 2019

 • Vid Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottets sammanträde 19 februari 2019 (§14) lyftes frågan om tankning av våra helikoptrar. Utskottet beslutade att frågan skulle besvaras vid FTMU:s sammanträde 13 mars 2019.

  • Ärendet bereds gemensamt av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet.


  Ögonmottagningen har sina lokaler i Hus 60, lokalerna iordningställdes 2006. Ögonoperation vid Gävle sjukhus har sina lokaler i nuvarande Hus 13, på Gävle sjukhus. Byggnaden har under senare år underhållits på låg nivå, inför planerad rivning inför kommande nybyggnationer inom ramen för Framtidsbygget. Inför den planerade rivningen har olika alternativa lokallösningar studerats och utvärderats av fastighetsavdelningen och verksamheten. Föreslagen lösning innebär att hela ögonverksamheten, ögonoperation och ögonmottagningen flyttas permanent från Gävle sjukhusområde till lokaler i Hus 13, Södertulls sjukhusområde i Gävle.


  Flytten möjliggör en modernare lokallösning för verksamheten, som behöver ytterligare undersökningsrum, expeditioner och plats för läkarsekreterarna.


   

 • På Södertulls sjukhusområde i Gävle, ligger fastigheten Treklövern. Fastigheten byggdes 1904, och har uppnått sin livslängd, sett till konstruktion, installationer och funktionalitet. Huset är i allmänt dåligt skick och uppfyller inte dagens krav för verksamhet med mindre än att hela fastigheten byggs om och totalrenoveras till en avsevärd investeringskostnad. Översyner som gjorts påvisar kostnader som överstiger kostnad för nyproduktion. Fastigheten föreslås därför rivas under 2019.


  Under många år har lokalerna hyrts ut till Gävle kommun för daglig verksamhet. Under 2019 flyttar kommunen ut sin verksamhet till egna lokaler och huset blir tomt.

 • Nuvarande lokaler för bårhusverksamhet och avskedsrum på Gävle sjukhus är föråldrade och i behov av modernisering och ombyggnad. Detta skulle skapa förutsättningar för verksamhetens ökade volymer och hantering, samt för de aktiviteter som uppstår som en direkt följd av den variation av etnicitet och religion som ska beaktas inom verksamheten. En ombyggnation krävs också för att möjliggöra den viktiga del av verksamheten som innebär att visning och avsked kan ske på ett tryggt och värdigt sätt för anhöriga i samband med dödsfall.


  Ombyggnationen bidrar också till en god arbetsmiljö för såväl regionens personal som för begravningsentreprenörer, med flera, som ingår i omhändertagande av avlidna.

 • I samband med om- och nybyggnationer av regionens lokaler uppstår behov av evakueringslokaler i varierande omfattning. Regionens två akutsjukhus har i dagsläget ett högt lokalutnyttjande, som innebär att möjligheterna att erbjuda tillräckligt hög kvalitet i evakueringslösningar är starkt begränsade. Detta får konsekvenser för vårdverksamheterna som i vissa fall tvingats nyttja omoderna lokaler under den tid som ombyggnationer genomförts.


  I samband med genomförandet av Framtidsbygget kommer behovet av evakueringslokaler att öka ytterligare, och behovet av evakueringslokaler kommer även att gälla andra fastigheter där regionen bedriver verksamhet.


  I syfte att skapa förutsättningar för god planering och kvalitet i evakueringslösningar föreslås att regionen investerar i 30 moduler för att över tid kunna planera och nyttja modullösningar på ett mer långsiktigt och kostnadseffektivs sätt.

 •   11

  Statusrapport - Vindkraftverk

 •   13

  Statusrapport - Upphandling Textil kategori

 •   14

  Övriga frågor

 • I samband med om- och nybyggnationer av regionens lokaler uppstår behov av evakueringslokaler i varierande omfattning. Regionens två akutsjukhus har i dagsläget ett högt lokalutnyttjande, som innebär att möjligheterna att erbjuda tillräckligt hög kvalitet i evakueringslösningar är starkt begränsade. Detta får konsekvenser för vårdverksamheterna som i vissa fall tvingats nyttja omoderna lokaler under den tid som ombyggnationer genomförts.


  I samband med genomförandet av Framtidsbygget kommer behovet av evakueringslokaler att öka ytterligare, och behovet av evakueringslokaler kommer även att gälla andra fastigheter där regionen bedriver verksamhet.


  I syfte att skapa förutsättningar för god planering och kvalitet i evakueringslösningar föreslås att regionen investerar i 30 moduler för att över tid kunna planera och nyttja modullösningar på ett mer långsiktigt och kostnadseffektivs sätt.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.