Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av dagordning

 • Revisorerna genomförde under 2016 en granskning av regionstyrelsens interna kontroll av bisysslor. Granskningen syftar till att bedöma hur väl Region Gävleborg tillämpar regelverk (Lag om offentlig anställning, (LOA 1994:260, §7, 7a-d) och Allmänna bestämmelser (AB, kap 3§8)) och regionen policy och riktlinjer i sina verksamheter.

  Ett antal kontrollmål har varit styrande för granskningen:

  Finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor?

  Efterlevs regelverket för anställdas bisysslor?

  Görs förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor?  Svar på revisionsrapporten har upprättats.

 • Personalutskottet ska inför varje nytt kalenderår upprätta plan över sina sammanträden. Sammanträdesplanen har koordinerats med övriga sammanträden för att skapa ett bra flöde för ärende i olika instanser.

 •   5

  Teman för personalutskottets sammanträden 2020 - INFORMATION

 •   6

  Information om jourtjänstgöring/arbetstidslagen

 •   7

  Löneöversyn, uppföljning

 •   8

  Aktuella verksamhetsrapporter/projekt

 • Revisorerna genomförde under 2016 en granskning av regionstyrelsens interna kontroll av bisysslor. Granskningen syftar till att bedöma hur väl Region Gävleborg tillämpar regelverk (Lag om offentlig anställning, (LOA 1994:260, §7, 7a-d) och Allmänna bestämmelser (AB, kap 3§8)) och regionen policy och riktlinjer i sina verksamheter.

  Ett antal kontrollmål har varit styrande för granskningen:

  Finns ett ändamålsenligt regelverk rörande anställdas eventuella bisysslor?

  Efterlevs regelverket för anställdas bisysslor?

  Görs förtroendeskadliga utbetalningar kopplat till bisysslor?  Svar på revisionsrapporten har upprättats.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.