Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare/justeringstid

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • §3 Regionstyrelsen 2021-01-07
  OJP §20 Regionfullmäktige 2021-01-29

 •   4

  Status Covid-19

 •   5

  Medarbetarenkät

 •   6

  Kompetensförsörjning

 •   7

  Framtida Distansarbete

 •   8

  Personalföreträdares närvarorätt i nämnder-INFORMATION

 •   9

  Extra ekonomisk ersättning 2020

 •   10

  Status projekt

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.