Hoppa över navigering
 • § 53

  Val av justerare

 • § 54

  Fastställande av dagordning

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar.
  Sommaren har i stort sett fungerat bra. De flesta har haft fyra veckors sammanhängande semester. Man har arbetat mycket med schemaplaneringen. Det finns verksamheter som har delat på personal under sommaren.

 • Besök från:
  - Infektionsavdelningen
  - Neurologmottagningen

  Niklas Gille, Vårdenhetschef Infektionsavdelningen och Emelie Björklund Jönsson, Vårdenhetschef Neurologmottagningen berättar om sina erfarenheter om tillitsbaserad styrning. Båda känner att det är viktigt att man som chef vågar lita på sina medarbetare och hur viktigt det är att uppmuntra sina medarbetare till att komma med idéer och att man som chef aktivt lyssnar och är nyfiken på vad medarbetarna har för förslag. Medarbetarna ska känna trygghet i att kunna gå till sin chef om ett uppdrag blir för svår att hantera,. Självständiga och initiativtagande medarbetare är till stor hjälp för att chefer ska klara sitt uppdrag. Arbetsgruppen stärks av att man kan lära av varandra.

  Bildmaterial från Hanna Höghielm, Avdelningschef Folkhälsa och hållbarhet, finns i Meetings +

 • Ulrika Boström Gatti, HR-direktör, informerar om aktuella projekt.
  Produktion till lön: Schemaläggningssystemet för läkare är på gång.
  Min vård Gävleborg
  Gävleborgskraften
  Flexibelt arbete: Många väljer att fortsätta arbeta på distans. Regionen behöver se över sina lokaler.
  Nilex+ HR-direkt
  Karriärmodeller: Man kommer att ha en avstämning med Vårdförbundet

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.